IZAR@HOME

Genom att kombinera IZAR radioteknik med smarta mätare kan du samla in mängder av olika data om ditt nätverk. Informationen kan du sedan använda för att optimera din verksamhet. Vad skulle hända om du gav dina kunder tillgång till en del av dessa data och på så vis fick större insyn?

IZAR@HOME IZAR@HOME

IZAR@HOME: en win-win-lösning för dig och dina kunder

Genom att kombinera IZAR radioteknik med smarta mätare kan du samla in mängder av olika data om ditt nätverk. Informationen kan du sedan använda för att optimera din verksamhet. Vad skulle hända om du gav dina kunder tillgång till en del av dessa data och på så vis fick större insyn?

KONTROLLMÖJLIGHETER FÖR SLUTKUND SOM GYNNAR ALLA

IZAR@HOME är en smartphone app som ger slutkunden möjlighet att övervaka sin vatten- och energiförbrukning samt se mätardata och faktureringsinformation. Med hjälp av den här tjänsten får dina kunder möjlighet att förändra sina förbrukningsvanor, sänka sina kostnader och på så sätt spara på värdefulla naturresurser. De kommer också att kunna reagera snabbare på läckage, vilket begränsar potentiella skador på deras hem och på vatten/värmenätet. Som ytterligare bonus får du viktig information om deras förbrukningsmönster, vilket innebär att du bättre kan förutspå deras behov och optimera utbudet. Sammantaget bidrar det här till nöjdare kunder.

Eftersom dina kunder kommer att ha direkt tillgång till en mängd information via IZAR@HOME kommer de inte att behöva kontakta Er lika ofta. Det innebär färre telefonsamtal, färre klagomål och mindre administration. Dessutom kan du använda appen för att skicka ut t.ex. frostvarningar och andra larm i så gott som realtid. IZAR@HOME är en win-win-lösning för alla parter.

IZAR@HOME-FUNKTIONER

Appen innehåller en mängd olika funktioner som gör det möjligt för slutkunden att överblicka sina förbrukningsmönster och sin faktureringsinformation. Om du vill anpassa appen kan du aktivera eller inaktivera funktionerna nedan.

  • KRAV PÅ SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA

    KRAV PÅ SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA KRAV PÅ SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA

    För att använda IZAR@HOME krävs en smartphone eller surfplatta med en skärm på minst 4,5 tum. Appen installeras på enheter med operativsystemet Android™ 8.0 (Oreo) eller högre, samt på operativsystemet iOS™ 10.2 eller högre.

Like to try IZAR@HOME?

Contact us now to download and install the app demo version for free.