Marknader

Vi skräddarsyr våra lösningar och tjänster för utmaningarna på internationella marknader. På detta sätt ger vi varje kund en individuell lösning som effektivt främjar deras verksamhet.

Marknader Marknader

Rätt lösning. För våra kunder världen över.

Diehl Metering finns representerat i hela världen med 14 företagsenheter och ett nätverk av lokala partners. Våra lösningar och tjänster skräddarsys för utmaningar på de internationella marknaderna. Vi ger därigenom varje kund en individuell lösning, som effektivt hjälper verksamheten framåt.

 • Skandinavien
  Skandinavien Skandinavien

  De skandinaviska marknaderna är pionjärer inom energieffektivitet, och därför är behovet av intelligenta nätverk, datatillgänglighet och aktuella data stort. Energianvändning, produktions- och distributionsprocesser måste optimeras.

  Vi har många framgångsrika projekt - säkert i ditt land också.
  Ta en titt på våra referenser  

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt 

 • Västeuropa
  Västeuropa Västeuropa

  En effektiv och ansvarskännande hantering av naturresurser och energi är nyckeln till de västeuropeiska marknaderna. Här ställs höga krav på precision, kvalitet och lång livslängd. Europeiska energiriktlinjer ska överföras till nationell lagstiftning.

  Tre framgångsrika projekt som sträcker sig från drive-by och passiv drive-by till fast nätverk.
  Case Study Berliner Wasserbetriebe
  Case Study Belfort
  Case Study Essilor   

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt 

 • Östeuropa
  Östeuropa Östeuropa

  Exakt och långsiktigt stabil teknik samt mobil avläsning och intelligent dataöverföring är efterfrågad på de östeuropeiska marknaderna. Vattenförlusterna måste minskas, servicecykler utformas effektivt, distributions- och fjärrvärmenät byggas ut.

  Vi har många framgångsrika projekt - säkert i ditt land också.
  Ta en titt på våra referenser  

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt 

 • Ryssland och stan-länderna
  Ryssland och stan-länderna Ryssland och stan-länderna

  Automatisk fjärravläsning (AMR) är ett viktigt krav även Ryssland och stan-länderna – både mobil och stationär. Energieffektivitet och förbrukningsberoende fakturering sätts allt mer i fokus, distributions- och fjärrvärmenät byggs ut.

  Vi har många framgångsrika projekt - säkert i ditt land också.
  Ta en titt på våra referenser  

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt 

 • Nord- och Sydamerika
  Nord- och Sydamerika Nord- och Sydamerika

  Intelligenta nät slår allt mer igenom i Nordamerika. I Mellan- och Sydamerika samt Karibien finns ett stort intresse för fjärravläsning och läckageavkänning. På alla amerikanska marknader efterfrågas hög precision, kvalitet och långsiktig stabilitet.

  Vår smarta Diehl Metering-teknik bidrar till att förbättra vattenförsörjningen i Karibien på ett hållbart sätt.
  Case Study Jamaika 

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt 

 • Afrika
  Afrika Afrika

  Intelligenta system säkerställer vattenförsörjningen i Sydafrika och bekämpar läckage. Eftersom det är så angeläget att skydda den livsnödvändiga resursen vatten, går trenden i Nord- och Mellanafrika i riktning mot mycket robusta mätinstrument, som tål extrema temperaturer och sand i ledningarna.

  Förflyttning mot framtiden med en av Afrikas största hamnar.
  Dakar Port Authority  

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt 

 • Mellanöstern
  Mellanöstern Mellanöstern

  Lösningar med fasta nätverk är efterfrågade på marknaderna i Mellanöstern, eftersom de garanterar transparenta förbrukningsdata med hög tillgänglighet. Robust och exakt teknik skyddar det dyrbara dricksvattnet, både vid extrema temperaturer och med luft och sand i ledningarna.

  Vi har många framgångsrika projekt - säkert i ditt land också.
  Ta en titt på våra referenser  

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt 

  Fixed network solutions are called for in the Middle Eastern markets as they ensure transparent consumption data with a high level of availability. Robust and precise technology safeguards the valuable drinking water in this region, even at extreme temperatures and if there is air or sand in the pipes.

  We have many successful projects - certainly in your country, too.
  Take a look at our references

  You want to write your own success story together with us?
  Get in touch

 • Asien, Australien
  Asien, Australien Asien, Australien

  Ökande energibehov i Kina, extrema krav på mätteknik på grund av översvämningar i Sydostasien eller automatisk avläsning i hela stadsdelar i Australien och Oceanien – långsiktigt stabil precision och intelligent fjärravläsning slår igenom.

  En modern och kostnadseffektiv AMR-lösning för en växande metropol
  Case Study Manila 

  Vill du skriva din egen framgångshistoria tillsammans med oss?
  Komma i kontakt