Essilor – Fixed Network

Essilor – Fixed Network Essilor – Fixed Network

Ett ambitiöst system för hantering av vattenförbrukningen vid alla företagets anläggningar världen över 

Ett ambitiöst system för hantering av vattenförbrukningen vid alla företagets anläggningar världen över 

ESSILOR är världsledande på tillverkning av optiska linser. Denna industrigigant har startat ett ambitiöst vattensparprojekt, och valde då Diehl Metering som partner för sin globala användning av smarta lösningar för att styra vattenförbrukningen. Som ett resultat av detta samarbete har företaget redan minskat mängden vatten som används för varje tillverkad optisk lins med 50 % inom ett år.

Essilor – Fixed Network Essilor – Fixed Network
 • 500 Milioner Optiska linser per år

  Produktion på denna nivå kräver enorma kvantiteter högkvalitativt vatten.

 • 50% Mindre vatten

  Under ett år bidrog Diehl Meterings lösning till att halvera mängden vatten som används i tillverkningen av varje optisk lins. 

 • 20 Produktionsanlägg ningar på tre kontinenter

  Diehl Meterings lösningar installerades vid alla ESSILORs produktionsanläggningar världen över under 2017.

 • Att införa ett komplext vattenhanteringskoncept i en storskalig produktionsomgivning

  Att införa ett komplext vattenhanteringskoncept i en storskalig produktionsomgivning Att införa ett komplext vattenhanteringskoncept i en storskalig produktionsomgivning

  ESSILOR-koncernen är världsledande inom området oftalmisk optik. Företaget behöver stora volymer högkvalitativt vatten för var och en av de många etapperna i processen att tillverka 500 miljoner optiska linser av exklusiv kvalitet.

  ESSILOR har ägnat många år åt att arbeta non-stop med ett storskaligt miljöledningskoncept, och startat ett innovativt vattenhanteringsprojekt som omfattar de fem viktigaste etapperna i processen: mätning, minskning, återanvändning, återvinning och behandling. För att ESSILOR ska nå sina ambitiösa mål, krävs ett tillförlitligt system som kan användas för att spara vatten på alla dess anläggningar världen över.

  Den första fasen av ett pilotprojekt genomfördes vid företagets franska fabrik och involverade kartläggning av förbrukningsnivåerna för respektive typ av användning (förbehandling, processvatten, servicevatten, etc.).

 • Konfigurera ett smart, anpassningsbart system för global användning

  Konfigurera ett smart, anpassningsbart system för global användning Konfigurera ett smart, anpassningsbart system för global användning

  Diehl Metering utnyttjar dessa insikter för att tillhandahålla en komplett lösning för vattenmätning baserat på ett fast nät. Frekvenserna tilldelas enligt ett flexibelt system (till exempel 868 MHz Europa och 434 MHz i latinamerikanska länder).

  Lösningen består av en kombination av olika mättekniker: volymetriska mätare, single-jet-mätare och ultraljudsmätare. Andra vätskor och processvatten analyseras med lufttemperaturgivaren IZAR RE Air. Elmätarmodulen utnyttjar även pulsradiotekniken IZAR BE.

  Diehl Meterings tekniska team gav support till ESSILOR vid utvecklingen av en standardkonfiguration och installerade systemet vid den första anläggningen.

 • Minskad vattenförbrukning i varje steg av produktionsprocessen

  Minskad vattenförbrukning i varje steg av produktionsprocessen Minskad vattenförbrukning i varje steg av produktionsprocessen

  Diehl Meterings lösningar tillhandahåller nyckeltal för alla typer av förbrukning. Genom att analysera dessa data kan vi avsevärt förbättra våra produktionsprocesser.

  Philipp Cuny, Essilor

  När vi övervakar vattenanvändningen, visas i systemet skillnader jämfört med den normala vattenförbrukningen per tillverkad lins. Denna lösning med höga prestanda ger exakta mätningar och utförliga analyser – med enskilda förbrukningsmätningar för respektive process. Programvaran IZAR@NET för datahantering som installeras på plats skickar uppdateringar varje timme för detta ändamål.

  Genom att använda det här systemet kunde testanläggningen inom ett år sänka sin vattenförbrukning med 50 % per tillverkad lins. Tack vare den tekniska supporten från Diehl Metering kan ESSILORs medarbetare själva genomföra framtida installationsprojekt över hela världen.

 • IZAR@NET 2

  IZAR@NET 2 IZAR@NET 2

  IZAR@NET 2 är en webbaserad programvara för mätdatahantering, avsedd för drift på distributörs servrar och datorer. IZAR@NET 2 innehåller alla huvudfunktioner som krävs för effektiv hantering och enkel administrering av mätdata via ett fast nätverk eller walk-by / drive-by. Den höga grad av modularitet hjälper även kunderna att anpassa systemet efter eget önskemål.