Essilor – Fixed Network

Essilor – Fixed Network Essilor – Fixed Network

Ambitny system zarządzający zużyciem wody we wszystkich zakładach przedsiębiorstwa na całym świecie

Ambitny system zarządzający zużyciem wody we wszystkich zakładach przedsiębiorstwa na całym świecie

ESSILOR jest światowym liderem w produkcji soczewek korekcyjnych. Ten przemysłowy potentat opracował szeroko zakrojony projekt mający na celu zredukowanie zużycia wody oraz wybrał Diehl Metering na swojego partnera w zakresie globalnego wdrożenia inteligentnych rozwiązań do gospodarowania wodą. W wyniku tej współpracy przedsiębiorstwo już po roku odnotowało redukcję zużycia wody o 50% podczas produkcji soczewek korekcyjnych.

Essilor – Fixed Network Essilor – Fixed Network
 • 500 Milionów Soczewek korekcjnych produkowanych w ciągu roku

  Produkcja na takim poziomie wymaga zużywania dużych ilości wysokiej jakości wody.

 • 50% Mniej wody

  Już po roku, rozwiązanie od Diehl Metering pomogło zmniejszyć o połowę ilość wody zużywanej w przeliczeniu na jedną wyprodukowaną soczewkę.

 • 20 Zakładow produkcyjnych na 3 kontinentach

  Rozwiązania od Diehl Metering zainstalowano we wszystkich zakładach produkcyjnych ESSILOR w 2017 roku.

 • Wdrożenie kompleksowej koncepcji gospodarowania wodą w środowisku produkcji masowej

  Wdrożenie kompleksowej koncepcji gospodarowania wodą w środowisku produkcji masowej Wdrożenie kompleksowej koncepcji gospodarowania wodą w środowisku produkcji masowej

  Grupa ESSILOR jest światowym liderem w dziedzinie optyki oftalmicznej. Przedsiębiorstwo to zużywa duże ilości wysokiej jakości wody na każdym z etapów procesu produkcji 500 milionów najwyższej klasy soczewek korekcyjnych.

  ESSILOR od wielu lat opracowywał koncepcję ochrony środowiska na dużą skalę, aby wdrożyć innowacyjny projekt zarządzania konsumpcją wody, składający się z pięciu głównych etapów: pomiaru, redukcji, ponownego użycia, recyklingu i oczyszczania. Dla realizacji ambitnych planów ESSILOR potrzebuje niezawodnego systemu zapewniającego oszczędność wody we wszystkich swoich zakładach na całym świecie.

  Pierwszy etap projektu pilotażowego przeprowadzonego we francuskim zakładzie obejmował mapowanie poziomów zużycia dla każdego z zastosowań (obróbka wstępna, woda procesowa, woda użytkowa itp.).

 • Skonfigurowanie inteligentnego i adaptowalnego systemu do użytku globalnego

  Skonfigurowanie inteligentnego i adaptowalnego systemu do użytku globalnego Skonfigurowanie inteligentnego i adaptowalnego systemu do użytku globalnego

  Na podstawie tych wskazówek Diehl Metering dostarczył kompletne rozwiązanie do pomiaru zużycia wody oparte na sieci stacjonarnej. Używane częstotliwości są przydzielane w sposób elastyczny (na przykład 868 Mhz w Europie i 434 MHz w Ameryce Łacińskiej).

  Rozwiązanie wykorzystuje różne technologie pomiarowe: wodomierze objętościowe, wodomierze jednostrumieniowe i wodomierze ultradźwiękowe. Pozostałe ciecze i wodę procesową analizuje się za pomocą czujnika temperatury IZAR RE Air. Moduł licznika energii elektrycznej wykorzystuje technologię impulsów radiowych IZAR BE Pulse.

  Zespoły techniczne Diehl Metering wspierały ESSILOR podczas opracowywania standardowej konfiguracji bazowej i instalacji systemu w pierwszym z zakładów.

 • Redukcja zużycia wody na każdym z etapów procesu produkcyjnego

  Redukcja zużycia wody na każdym z etapów procesu produkcyjnego Redukcja zużycia wody na każdym z etapów procesu produkcyjnego

  Rozwiązania od Diehl Metering dostarczają nam kluczowych wskaźników dla każdego typu zużycia. Po przeanalizowaniu otrzymanych danych możemy dokonywać znaczących usprawnień naszych procesów produkcyjnych

  Philipp Cuny, Essilor

  Podczas monitorowania zużycia wody, wszystkie różnice względem normalnego zużycia w przeliczeniu na jedną wyprodukowaną soczewkę są wyświetlane w systemie. Wysoce wydajne rozwiązanie zapewnia precyzyjne pomiary i szczegółowe analizy — łącznie z pomiarem zużycia jednostkowego dla każdego z procesów. Oprogramowanie do zarządzania danymi IZAR@NET zainstalowane na miejscu wysyła w tym celu cogodzinne raporty.

  Dzięki wdrożeniu tego systemu, w ciągu roku zakład testowy zdołał zredukować o 50% zużycie wody w przeliczeniu na jedną wyprodukowaną soczewkę. Dzięki wsparciu technicznemu zapewnianemu przez Diehl Metering kadra ESSILOR będzie mogła samodzielnie wdrożyć przyszłe projekty montażowe na całym świecie.

 • IZAR@NET 2

  IZAR@NET 2 IZAR@NET 2

  IZAR@NET 2 jest to internetowe oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi opracowane z myślą o pracy na serwerach lub komputerach dostawcy. IZAR@NET 2 oferuje wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do efektywnego przetwarzania i prostego zarządzania danymi pomiarowymi w sieci stacjonarnej lub z użyciem odczytu obwoźnego/ zdalnego urządzeniem przenośnym. Wysoki stopień modularności pomaga też klientom w dowolnym skalowaniu systemu.