IMS i Certyfikaty

Naszą wizję i misję urzeczywistniamy, przestrzegając światowych standardów w dziedzinie metrologii, jakości, zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.

IMS i Certyfikaty IMS i Certyfikaty

Do pomyślnej realizacji naszej strategii i jej urzeczywistnienia potrzebne jest wspólne zaangażowanie pracowników i liderów. Gdy zachęcamy naszych pracowników do podejmowania własnych decyzji, rola naszych liderów zmienia się w pomaganie im w rozwijaniu ich potencjału.

Dr. Christof Bosbach, dyrektor generalny Diehl Metering 

Nasz Integrated Management System (IMS)

Naszą wizję i misję urzeczywistniamy, przestrzegając światowych standardów w dziedzinie metrologii, jakości, zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Przede wszystkim Zarząd Oddziału i właściciele procesów zapewniają, że wszyscy pracownicy:

  • Stosowali się do postanowień podręcznika IMS i związanej z nim dokumentacji
  • Przestrzegali najlepszych praktyk branżowych w celu utrzymania wysokiej jakości pracy
  • Zapewniali zgodność produkowanych i instalowanych wyrobów ze specyfikacją (metrologia prawna, ATEX, kontakt z wodą pitną...)
  • Nie dopuszczali do jakichkolwiek zmian o charakterze prawnym lub metrologicznym
  • Zapewniali rzetelność i lojalność we wszystkich działaniach (bezstronność, brak korupcji, wolna konkurencja, przejrzystość w relacjach, ochrona własności intelektualnej)
  • Zmniejszali wpływ produktów i działań na środowisko
  • Zwiększali bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez poprawę jej warunków
  • Pilnowali, by nasze działania lobbingowe nie osłabiały postępu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

Dążą również do doskonałości w metrologii prawnej poprzez akredytację ISO 17025 naszego laboratorium wzorcującego. Drogi do doskonałości nigdy się nie kończą.

Polityka IMS

Certyfikaty