Rozwiązania w zakresie opomiarowania

Czy chcą Państwo zapewnić odbiorcom w domach wielorodzinnych dokładny pomiar zużycia wody i ciepła? Zautomatyzować odczyty liczników? Zapewnić zgodność z przepisami, takimi jak EED? Zapraszamy do zapoznania się z inteligentnymi systemami opomiarowania.

Rozwiązania w zakresie opomiarowania Rozwiązania w zakresie opomiarowania

Nowe możliwości w zakresie opomiarowania dzięki inteligentnym systemom

Zmieniające się oczekiwania konsumentów i nowe przepisy prowadzą do zmian w dziedzinie opomiarowania.

Dawniej, rozliczanie zużycia mediów w domach wielorodzinnych opierało się na zużyciu szacunkowym lub metrażu. Kiedyś takie rozwiązania były akceptowalne, lecz dzisiaj są często postrzegane jako niesprawiedliwe. Odbiorcy oczekują, by rachunek odzwierciedlał ich rzeczywiste zużycie wody czy energii. Tendencji tej towarzyszą nowe przepisy, takie jak unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED), która wprowadza obowiązek umożliwienia zdalnego odczytu liczników. Wymaga ona również, aby konsumenci otrzymywali co miesiąc dane dotyczące zużycia ciepłej wody oraz energii grzewczej lub chłodniczej.

Diehl Metering pomoże Państwu sprostać tym wyzwaniom i wymaganiom. Posiadamy ponad 150 lat doświadczenia w technologii pomiarowej, w tym ponad 30 lat w technologii ultradźwiękowej i ponad 25 lat w technologii radiowej. Każdego roku produkujemy około 7 milionów liczników, a na całym świecie zainstalowanych jest ponad 40 milionów liczników i 54 miliony modułów radiowych naszej produkcji. Nasze inteligentne rozwiązania pomiarowe pomogą Państwu przez wiele lat zapewnić zgodność z regulacjami prawnymi i spełnić oczekiwania konsumentów. Ponadto mogą Państwo skorzystać z naszych usług w zakresie doradztwa, szkoleń, wsparcia technicznego oraz instalacji systemów.

Odczyt chodzony/jeżdżony Odczyt chodzony/jeżdżony

Mobilny odczyt zapewniający bezbłędne rozliczenia

Dzięki naszemu rozwiązaniu odczytu chodzonego i jeżdżonego, można wykonywać odczyty z różnych gospodarstw domowych bez konieczności wchodzenia do mieszkania czy na teren posesji. Wystarczy przejść przez wspólne części budynku pieszo lub przejechać samochodem obok budynku, aby odczytać wszystkie dane potrzebne do indywidualnego rozliczenia. Jakie są korzyści takiego rozwiązania? Oszczędność czasu i wyeliminowanie potencjalnych błędów wynikających z ręcznych odczytów. Nie ma potrzeby umawiania się z lokatorami na odczyt i wymagania, aby przebywali w domu lub w mieszkaniu w celu odczytania liczników.

Odczyt chodzony i jeżdżony to szybki, łatwy i wygodny sposób odczytywania liczników i czujników za pomocą przenośnego odbiornika, który automatycznie rejestruje dane. Istnieje nawet możliwość skonfigurowania naszych urządzeń pomiarowych w taki sposób, aby zapisywały odczyty w indywidualnie zaprogramowanych terminach, umożliwiając ich odczyt w późniejszym czasie.

Dzięki naszemu oprogramowaniu IZAR@MOBILE 2, dane pobrane zdalnie są intuicyjne i czytelne. Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy uruchomienie aplikacji na tablecie IZAR@MOBILE 2 TABLET, ale oprogramowanie można także zainstalować na innych urządzeniach z systemem Windows. Dzięki widokowi mapy i intuicyjnemu ekranowi dotykowemu można zarządzać każdym etapem odczytu licznika na bieżąco. Można również efektywnie planować trasę rozliczeniową dzięki bezpośredniemu importowaniu i eksportowaniu trasy odczytu liczników za pomocą interfejsu XLSX.  W połączeniu z naszym oprogramowaniem do zarządzania danymi (MDM) IZAR@NET 2 instalowanym na serwerze, lub IZAR PLUS Portal, jeśli preferują Państwo oprogramowanie jako usługę, można centralnie planować trasy i optymalizować proces odczytu. Po zsynchronizowaniu z IZAR@PLUS Portal lub IZAR@NET 2 dane będą kompatybilne ze wszystkimi popularnymi systemami rozliczeniowymi, zapewniając tym samym bezbłędność rozliczeń.

Czy są Państwo gotowi na spełnienie wymogów dyrektywy EED?

Dyrektywa UE w sprawie Efektywności Energetycznej (EED) ma istotny wpływ na systemy opomiarowania. Aby pomóc w ograniczeniu zużycia energii, dyrektywa wprowadza dwa istotne wymagania: urządzenia pomiarowe muszą umożliwiać zdalny odczyt, a odbiorcy muszą być regularnie informowani o zużytej przez siebie energii.

Wymagania te będą wprowadzane stopniowo przez kilka lat. Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie zgodności z dyrektywą EED? Należy przygotować swoją sieć na przyszłość już dziś!

Rozwiązania Diehl Metering zapewnią zgodność z EED na wiele lat.

Można wybrać pomiędzy odczytem typu chodzonego/jeżdżonego, a siecią stacjonarną. Oba rozwiązania umożliwiają zdalny odczyt i gromadzenie danych niezbędnych do regularnego dostarczania informacji o zużyciu energii odbiorcom końcowym. Administratorzy sieci mogą również wzbogacić swoją ofertę dla konsumentów o naszą aplikację na smartfony IZAR@HOME, która stanowi łatwe w użyciu narzędzie umożliwiające śledzenie zużycia energii przez cały rok.

Nasze inteligentne rozwiązania pomiarowe pomogą Państwu również zwiększyć efektywność energetyczną i przyczynić się do poprawy ekologiczności przedsiębiorstwa. A ponieważ wszystkie nasze rozwiązania wykorzystują standard OMS, można być pewnym, że ewentualna rozbudowa sieci w przyszłości będzie przebiegać optymalnie.

Harmonogram realizacji dyrektywy EED

Harmonogram realizacji dyrektywy EED Harmonogram realizacji dyrektywy EED

Nasze rozwiązania EED w skrócie

 • Zgodność z dyrektywą EED w zakresie zdalnego odczytu
 • Zgodność z dyrektywą EED w zakresie dostarczania konsumentom informacji w ciągu roku
 • Wysoki poziom akceptacji przez lokatorów
 • Ograniczenie kosztów i czasu odczytu liczników
 • Elastyczność i kompatybilność dzięki otwartemu standardowi komunikacji OMS
 • Przyszłościowe rozwiązanie zapewniające kompatybilność z nowymi systemami przez wiele lat

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z dyrektywą EED, pobierz nasz bezpłatny przewodnik lub zobacz film informacyjny dostępny w linku.

Sieć stacjonarna Sieć stacjonarna

W pełni automatyczny zdalny odczyt zapewniający pełną wygodę

Jeśli zarządzają Państwo dużymi nieruchomościami, nasze rozwiązanie w postaci sieci stacjonarnej oferuje skuteczny sposób automatycznego wykonywania odczytów, nawet w najtrudniejszych warunkach. Sieć stacjonarna pozwala na całkowicie automatyczny, zdalny odczyt wszystkich komunikujących się wodomierzy i ciepłomierzy, a także podzielników kosztów ogrzewania oraz innych czujników zgodnych ze standardem Open Metering System (OMS). Główna korzyść? Oszczędność czasu i zasobów poprzez, m.in., angażowanie pracowników do wykonywania innych obowiązków niż wykonywanie odczytów. Co więcej, odczyty można wykonywać częściej bez dodatkowego wysiłku i kosztów.

Aby wdrożyć sieć stacjonarną, w budynku instalowane są specjalne centralki. Ich zadaniem jest gromadzenie i przesyłanie danych pomiarowych w określonych odstępach czasu do oprogramowania MDM do zarządzania danymi z liczników IZAR@NET 2, jeśli program jest zainstalowany na serwerze, lub do IZAR PLUS Portal, jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania jako usługi. Odczyty można pobrać w dowolnym momencie i łatwo wyeksportować do oprogramowania rozliczeniowego. W ciągu roku można również dokonywać odczytów okresowych, które są niezbędne w przypadku zmiany lokatora. Wysoka szczegółowość i aktualność danych pozwala także na inteligentną analizę sieci. Dzięki odpowiedniej konfiguracji sieci możliwe jest ustawienie programu IZAR MDM w taki sposób, aby informowało w postaci alarmów o potencjalnych wyciekach lub nieprawidłowym działaniu liczników. Dzięki zastosowaniu tego typu inteligentnych funkcji można ograniczyć straty wody i energii, zwiększyć ekologiczność budynku i zmniejszyć ryzyko wystąpienia kosztownych szkód.

Korzystając z tej samej infrastruktury systemowej, można łatwo uzupełnić instalację o elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania w celu określenia zużycia ciepła przez każdy grzejnik. Aby zapewnić swoim lokatorom kompleksową obsługę, można w prosty sposób zintegrować dodatkowe urządzenia, takie jak czujniki temperatury i wilgotności. Co więcej, możliwe jest nawet ustawienie codwutygodniowego automatycznego przeglądu czujników dymu kompatybilnych z systemem OMS. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy pewność, że wszystkie czujniki działają prawidłowo, a lokatorzy są bezpieczni.

Czy są Państwo gotowi na spełnienie wymogów dyrektywy EED?

Dyrektywa UE w sprawie Efektywności Energetycznej (EED) ma istotny wpływ na systemy opomiarowania. Aby pomóc w ograniczeniu zużycia energii, dyrektywa wprowadza dwa istotne wymagania: urządzenia pomiarowe muszą umożliwiać zdalny odczyt, a odbiorcy muszą być regularnie informowani o zużytej przez siebie energii.

Wymagania te będą wprowadzane stopniowo przez kilka lat. Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie zgodności z dyrektywą EED? Należy przygotować swoją sieć na przyszłość już dziś!

Rozwiązania Diehl Metering zapewnią zgodność z EED na wiele lat.

Można wybrać pomiędzy odczytem typu chodzonego/jeżdżonego, a siecią stacjonarną. Oba rozwiązania umożliwiają zdalny odczyt i gromadzenie danych niezbędnych do regularnego dostarczania informacji o zużyciu energii odbiorcom końcowym. Administratorzy sieci mogą również wzbogacić swoją ofertę dla konsumentów o naszą aplikację na smartfony IZAR@HOME, która stanowi łatwe w użyciu narzędzie umożliwiające śledzenie zużycia energii przez cały rok.

Nasze inteligentne rozwiązania pomiarowe pomogą Państwu również zwiększyć efektywność energetyczną i przyczynić się do poprawy ekologiczności przedsiębiorstwa. A ponieważ wszystkie nasze rozwiązania wykorzystują standard OMS, można być pewnym, że ewentualna rozbudowa sieci w przyszłości będzie przebiegać optymalnie.

Harmonogram realizacji dyrektywy EED

Harmonogram realizacji dyrektywy EED Harmonogram realizacji dyrektywy EED

Nasze rozwiązania EED w skrócie

 • Zgodność z dyrektywą EED w zakresie zdalnego odczytu
 • Zgodność z dyrektywą EED w zakresie dostarczania konsumentom informacji w ciągu roku
 • Wysoki poziom akceptacji przez lokatorów
 • Ograniczenie kosztów i czasu odczytu liczników
 • Elastyczność i kompatybilność dzięki otwartemu standardowi komunikacji OMS
 • Przyszłościowe rozwiązanie zapewniające kompatybilność z nowymi systemami przez wiele lat

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z dyrektywą EED, pobierz nasz bezpłatny przewodnik lub zobacz film informacyjny dostępny w linku.

 

Wired M-Bus Wired M-Bus

Przewodowy zdalny odczyt ułatwiający użytkowanie w niektórych budynkach

Jeśli budynek jest już wyposażony w odpowiednią infrastrukturę lub jeśli jego konstrukcja nie pozwala na radiową transmisję danych, najlepszym rozwiązaniem będzie nasza przewodowa magistrala M-Bus.

Wykorzystując M-Bus, branżowy standard dla sieci przewodowych, łączymy różne urządzenia w sieci za pomocą kabla, aby zapewnić szybkie i dokładne odczyty na odległość. Taki system również pozwala oszczędzić czas potrzebny na wykonanie odczytu, zapewnia bezbłędne wskazania i rzetelne rozliczenia, a także zwalnia lokatorów z obowiązku obecności w domu na czas odczytu.

Dzięki centrali IZAR Center można przeprowadzać regularne odczyty nawet z 250 urządzeń. W każdej chwili system można rozbudować o kolejne centrale. Wszystkie dane są automatycznie przesyłane z zadaną częstotliwością przez Internet do programu zarządzającego MDM Izar. Inteligentne analizy wykonywane przez program informują o wyciekach lub anomaliach w pracy urządzeń, co pozwala na szybkie reagowanie, ograniczenie potencjalnych szkód w sieci i zwiększenie zadowolenia lokatorów.

Czy są Państwo gotowi na spełnienie wymogów dyrektywy EED?

Dyrektywa UE w sprawie Efektywności Energetycznej (EED) ma istotny wpływ na systemy opomiarowania. Aby pomóc w ograniczeniu zużycia energii, dyrektywa wprowadza dwa istotne wymagania: urządzenia pomiarowe muszą umożliwiać zdalny odczyt, a odbiorcy muszą być regularnie informowani o zużytej przez siebie energii.

Wymagania te będą wprowadzane stopniowo przez kilka lat. Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie zgodności z dyrektywą EED? Należy przygotować swoją sieć na przyszłość już dziś!

Rozwiązania Diehl Metering zapewnią zgodność z EED na wiele lat.

Można wybrać pomiędzy odczytem typu chodzonego/jeżdżonego, a siecią stacjonarną. Oba rozwiązania umożliwiają zdalny odczyt i gromadzenie danych niezbędnych do regularnego dostarczania informacji o zużyciu energii odbiorcom końcowym. Administratorzy sieci mogą również wzbogacić swoją ofertę dla konsumentów o naszą aplikację na smartfony IZAR@HOME, która stanowi łatwe w użyciu narzędzie umożliwiające śledzenie zużycia energii przez cały rok.

Nasze inteligentne rozwiązania pomiarowe pomogą Państwu również zwiększyć efektywność energetyczną i przyczynić się do poprawy ekologiczności przedsiębiorstwa. A ponieważ wszystkie nasze rozwiązania wykorzystują standard OMS, można być pewnym, że ewentualna rozbudowa sieci w przyszłości będzie przebiegać optymalnie.

Harmonogram realizacji dyrektywy EED

Harmonogram realizacji dyrektywy EED Harmonogram realizacji dyrektywy EED

Nasze rozwiązania EED w skrócie

 • Zgodność z dyrektywą EED w zakresie zdalnego odczytu
 • Zgodność z dyrektywą EED w zakresie dostarczania konsumentom informacji w ciągu roku
 • Wysoki poziom akceptacji przez lokatorów
 • Ograniczenie kosztów i czasu odczytu liczników
 • Elastyczność i kompatybilność dzięki otwartemu standardowi komunikacji OMS
 • Przyszłościowe rozwiązanie zapewniające kompatybilność z nowymi systemami przez wiele lat

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z dyrektywą EED, pobierz nasz bezpłatny przewodnik lub zobacz film informacyjny dostępny w linku.