Ims och Certifikat

Vi gör vår vision och vårt uppdrag påtagliga genom att följa världsomspännande standarder inom områdena metrologi, kvalitet, hälsa, säkerhet, trygghet, informationssäkerhet, miljöskydd och förebyggande av föroreningar.

Ims och Certifikat Ims och Certifikat

Det krävs en gemensam kraft från anställda och ledare för att framgångsrikt genomföra vår strategi och förverkliga den. När vi uppmuntrar våra medarbetare att fatta sina egna beslut övergår ledarnas roll till att hjälpa dem att utveckla sin potential.

Dr. Christof Bosbach, VD för Diehl Metering

Vårt integrerade ledningssystem (IMS)

Vi gör vår vision och vårt uppdrag påtagliga genom att följa världsomspännande standarder inom områdena metrologi, kvalitet, hälsa, säkerhet, trygghet, informationssäkerhet, miljöskydd och förebyggande av föroreningar.

Framför allt ser divisionens styrelse och processägare till att all personal:

  •  tillämpar bestämmelserna i IMS-manualen och tillhörande dokumentation.
  • respekterar bästa yrkespraxis för att upprätthålla kvaliteten på sitt arbete.
  • ser till att de tillverkade och installerade produkterna överensstämmer med den typ av produkter som tillverkas och installeras (legal metrologi, ATEX, kontakt med dricksvatten etc.)
  • Inga ändringar får göras utan samråd med de anmälda parterna.
  • Säkerställa integritet och lojalitet i all kommersiell verksamhet (opartiskhet, förkastande av mutor, fri konkurrens, öppenhet i relationer och skydd av immateriella rättigheter).
  • Minska miljöpåverkan från produkter och verksamheter.
  • Öka hälsa och säkerhet genom att förbättra arbetsförhållandena.
  • Se till att vår lobbyverksamhet inte undergräver framstegen mot hållbarhetsmålen.

Vi strävar också efter excellens inom legal metrologi genom ISO 17025-ackreditering av vårt kalibreringslaboratorium. Vägen till excellens tar aldrig slut.

IMS Policy

Certifikat