• Smart Leak Detection Smart Leak Detection

  Smart Leak Detection

  Visste du att medelstora värmeverk i Danmark förlorar i snitt 30 m³ per dag på grund av läckor i sitt värmenät? Och att värmeverk i Tyskland förlorar i snitt 50 m³ varje dag? Läckage utgör en enorm kostnad för värmeverk i allmänhet, och det inte bara en ekonomisk kostnad utan även en miljömässig. Varje läckage är nämligen en bortkastad resurs. Om läckaget inträffar i ett rör inuti slutförbrukarens hem kan det dessutom orsaka stora skador på byggnaden/huset. Det resulterar i ännu högre kostnader och påverkar även din kundnöjdhet.

  Läs mer
 • Energy Network Analytics Energy Network Analytics

  Energy Network Analytics

  Är du intresserad av göra ditt värmenät mer lönsamt utan att behöva åta dig en större investering?

  Läs mer
 • Direktivet om energieffektivitet (EED) Direktivet om energieffektivitet (EED)

  Direktivet om energieffektivitet (EED)

  För att bidra till att skapa en grönare framtid ålägger EED ett antal skyldigheter för allmännyttiga företag och företag som arbetar med undermätning, bland annat att göra mätutrustning fjärravläsbar. Se till att ditt nät uppfyller kraven både nu och i framtiden.

  Läs mer
 • Automatisk mätaravläsning AMR/AMI Automatisk mätaravläsning AMR/AMI

  Automatisk mätaravläsning AMR/AMI

  Upptäck lösningen som växer med dig. Vi stöttar dig med en stark, modulär radioteknik som levererar energidata med täta mellanrum – med stabil överföring, lång räckvidd och litet underhållsbehov.

  Läs mer