Direktivet om energieffektivitet (EED)

För att bidra till att skapa en grönare framtid ålägger EED ett antal skyldigheter för allmännyttiga företag och företag som arbetar med undermätning, bland annat att göra mätutrustning fjärravläsbar. Se till att ditt nät uppfyller kraven både nu och i framtiden.

Direktivet om energieffektivitet (EED) Direktivet om energieffektivitet (EED)

Nya rättsliga bestämmelser för en grönare framtid

EU:s direktiv om energieffektivitet syftar till att minska energiförbrukningen för att bidra till en grönare framtid. Direktivet, som består av olika steg, inför ett antal krav som påverkar allmännyttiga företag och företag som arbetar med undermätning. De två viktigaste skyldigheterna är att varmvatten- och energimätare samt värmekostnadsfördelare måste vara fjärravläsbara, och att konsumenterna måste få en inblick i sin energiförbrukning under året. Syftet med dessa åtgärder? Att göra konsumenterna mer medvetna om sina förbrukningsvanor och motivera dem till ett energieffektivt beteende.

Ett brådskande behov av att konsumera mindre

I hela EU är uppvärmning och kylning av byggnader en av de största orsakerna till koldioxidutsläpp och står för hälften av all energi som förbrukas. Dessutom står uppvärmning och varmvatten ensamt för 79 % av den totala slutliga energiförbrukningen i EU:s hushåll. EED ses därför som en nyckelfaktor för att bidra till att uppnå EU:s övergripande mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030 och att bli klimatneutralt fram till 2050.

Den reviderade versionen av direktivet trädde i kraft i slutet av 2018. Det fastställer en färdplan för en 32,5-procentig minskning av energiförbrukningen inom EU till 2030, jämfört med de prognoser för förbrukningen som gjordes 2007.

Hur påverkar detta allmännyttiga företag och företag som arbetar med undermätning? Det innebär att deras mätutrustning för värme, kyla och varmvatten måste vara EED-kompatibel i varje fas av direktivet. I slutändan måste alla mätanordningar i deras nätverk vara fjärravläsbara senast 2027.

Din partner för varje steg av EED-överensstämmelse

EED:s främsta mål är att ge konsumenterna möjlighet att anta ett mer hållbart beteende. På Diehl Metering är samma filosofi kärnan i alla våra lösningar. Vi förser allmännyttiga företag och företag som arbetar med undermätning med ett komplett utbud av smarta mätlösningar som inte bara ger framtidssäkrad EED-överensstämmelse, utan också skapar nya möjligheter att driva på större effektivitet och hållbarhet.

För att uppfylla EED:s krav på tillförlitlig fjärravläsning av förbrukningsdata kan du välja en Walk-by/Drive-by-lösning som gör att du kan använda en bärbar mottagare för att ta mätarvärden genom att gå eller köra förbi konsumenternas hem. Eller så kan du välja en lösning med fast nätverk, som använder en stationär mottagare för att samla in och automatiskt överföra data från enheten. På så sätt kan du tydligt visa de olika uppgifterna i vår programvara IZAR Meter Data Management och generera fakturor genom att exportera avläsningarna till din faktureringsprogramvara.

Och med vår smartphone-app IZAR@HOME kan du uppfylla kravet på att ge regelbunden förbrukningsinformation till enskilda hushåll under hela året. Med detta lättanvända verktyg kan konsumenterna följa sin förbrukning under året och jämföra sina månatliga uppgifter med jämförelsegrupper för benchmarking. Det är den motivation de behöver för att ändra sina konsumtionsvanor och bidra till att spara värdefulla naturresurser.

Förutom att våra smarta mätlösningar uppfyller EED-kraven ger de dig en bättre bild av ditt nätverk och identifierar avvikelser som läckage, felaktiga enheter eller ineffektiv värme- och kyldistribution. På så sätt kan du ytterligare förbättra din totala energieffektivitet och bidra till en mer hållbar framtid.