Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED)

Aby pomóc w kształtowaniu proekologicznej przyszłości dyrektywa EED nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz spółdzielnie, w tym umożliwienie zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych.

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED)

Nowe regulacje prawne

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) ma na celu zmniejszenie zużycia energii, aby pomóc w kształtowaniu bardziej ekologicznej przyszłości. Aby to osiągnąć, wprowadza dwa główne obowiązki: urządzenia pomiarowe muszą umożliwiać zdalny odczyt, a konsumenci muszą mieć wgląd w swoje zużycie energii w ciągu roku. Cel tych środków? Zwiększenie świadomości konsumentów na temat ich nawyków konsumpcyjnych i motywowanie ich do energooszczędnych zachowań.

Potrzeba zredukowania zużycia konsumpcyjnego wody

W całej UE ogrzewanie i chłodzenie w budynkach jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do emisji dwutlenku węgla, odpowiadając za połowę całej zużywanej energii. Ponadto samo ogrzewanie i ciepła woda odpowiadają za 79% całkowitego końcowego zużycia energii w gospodarstwach domowych w UE. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej jest zatem postrzegana jako kluczowy element pomagający osiągnąć ogólny cel UE polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. i osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.Zmieniona wersja dyrektywy weszła w życie pod koniec 2018 r. Jej regulacje mają przyczynić się do 32,5% redukcji zużycia energii w UE do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia z 2007 r.

Jak to wpływa na firmy, przedsiębiorstwa i spółdzielnie? Oznacza to, że ich urządzenia pomiarowe do ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody muszą być zgodne z dyrektywą EED. Docelowo wszystkie urządzenia pomiarowe w ich sieci muszą być możliwe do zdalnego odczytu do 2027 roku.

Jesteśmy partnerem we wprowadzaniu rozwiązań zgodnych z dyrektywą EED

Diehl Metering dostarcza przedsiębiorstwom i spółdzielniom pełną gamę inteligentnych rozwiązań pomiarowych, które nie tylko zapewniają zgodność z wymogami EED, ale również stwarzają nowe możliwości zwiększania wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Aby spełnić wymagania dotyczące zdalnych odczytów, nasi klienci mogą wybrać rozwiązanie typu Walk-by/Drive-by, które umożliwia korzystanie z przenośnego odbiornika do odczytywania liczników spacerując lub przejeżdżając obok domów konsumentów. Alternatywnie możesz zdecydować się na rozwiązanie sieci stacjonarnej, które wykorzystuje stacjonarny odbiornik do zbierania i automatycznego przesyłania danych urządzenia. Pozwala to na wyraźne przeglądanie różnych danych z liczników w naszym oprogramowaniu do zarządzania danymi liczników IZAR i generowanie rachunków poprzez eksportowanie odczytów do oprogramowania rozliczeniowego.

Dzięki naszej aplikacji na smartfony IZAR@HOME możesz spełnić wymóg regularnego dostarczania informacji o zużyciu poszczególnym gospodarstwom domowym przez cały rok.

Dzięki temu łatwemu w użyciu narzędziu konsumenci mogą śledzić swoje zużycie w ciągu roku i porównywać swoje miesięczne dane z grupami porównawczymi w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. To motywacja, której potrzebują, aby zmienić swoje nawyki konsumpcyjne i pomóc oszczędzać cenne zasoby naturalne.

Oprócz zapewnienia zgodności z dyrektywą EED, nasze inteligentne rozwiązania pomiarowe umożliwiają uzyskanie pełniejszego obrazu sieci i identyfikację anomalii, takich jak wycieki, wadliwe urządzenia lub nieefektywna dystrybucja ogrzewania/chłodzenia. W ten sposób możesz jeszcze bardziej zwiększyć ogólną wydajność energetyczną, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej przyszłości.