Energieffektivitetsdirektivet (EED)

For at hjælpe med at forme en grønnere fremtid, pålægger EED en række forpligtelser for forsyningsselskaber og undermålervirksomheder, herunder at gøre måleapparater fjernlæselige. Sørg for, at dit netværk overholder EED både nu og i fremtiden.

Energieffektivitetsdirektivet (EED) Energieffektivitetsdirektivet (EED)

Nye lovbestemmelser for en grønnere fremtid

EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED) har til formål at reducere energiforbruget, for at være med til at forme en grønnere fremtid. Direktivet, som består af forskellige trin, indfører en række krav, som påvirker forsynings- og undermålervirksomheder. De to hovedforpligtelser er, at varmtvands- og energimålere samt varmeomkostnings fordelere skal kunne fjernaflæses; og forbrugerne skal have indsigt i deres energiforbrug i løbet af året. Formålet med disse foranstaltninger? At gøre forbrugerne mere bevidste om deres forbrugsvaner og motivere dem til en mere energieffektiv adfærd.

Et akut behov for at minimere forbruget

I hele EU er opvarmning og afkøling i bygninger en af de største bidragydere til kulstofemissioner, der tegner sig for halvdelen af al energiforbrug. Desuden tegner opvarmning og varmt vand sig alene for 79 % af det samlede endelige energiforbrug i de europæiske husholdninger. EED ses derfor som et nøgleelement i at hjælpe med at nå EU's overordnede mål om, at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 og blive klimaneutral i 2050.

Den reviderede version af direktivet trådte i kraft i slutningen af 2018. Den etablerer en køreplan for en 32,5 % reduktion af energiforbruget i EU inden 2030 i forhold til forbrugsfremskrivningerne i 2007.

Hvordan påvirker dette forsyningsselskaber og undermålerselskaber? Det betyder, at deres måleapparater til opvarmning, køling og varmt vand skal være EED-kompatible i alle faser af direktivet. I sidste ende skal alle måleenheder i deres netværk være fjernlæselige i 2027.

Din partner for hvert trin i EED-overholdelse

Hovedformålet med EED er at give forbrugerne mulighed for en mere bæredygtig adfærd. Hos Diehl Metering er denne filosofi kernen i alle vores løsninger. Vi forsyner forsyningsselskaber og undermålervirksomheder med et komplet udvalg af smarte måleløsninger, der ikke kun leverer fremtidssikret EED-overholdelse; de skaber også nye muligheder for at skabe større effektivitet og bæredygtighed.

For at imødekomme EED-behovet for pålidelig fjernaflæsning af forbrugsdata, kan du vælge en Walk-by/Drive-by-løsning, der gør det muligt for dig at bruge en bærbar modtager til at tage måleraflæsninger, ved blot at gå eller køre forbi forbrugernes hjem. Eller du kan vælge en fast netværksløsning, som bruger en stationær modtager til at indsamle og automatisk sende enhedsdata. Dette giver dig mulighed for tydeligt at se de forskellige data i vores IZAR Meter Data Management-software og generere regninger, ved at eksportere aflæsninger til din faktureringssoftware.

Og med vores forbruger-smartphone-app IZAR@HOME, kan du opfylde kravet om at give regelmæssige forbrugsoplysninger til de enkelte husstande i løbet af året. Gennem dette brugervenlige værktøj, kan forbrugerne følge deres forbrug i løbet af året og sammenligne deres månedlige data med peer-grupper til benchmarking. Det er den motivation de har brug for, for at ændre deres forbrugsvaner og hjælpe med at spare dyrebare naturressourcer.

Ud over at leve op til EED, giver vores smarte måleløsninger dig mulighed for at få et mere fuldstændigt billede af dit netværk, og identificere uregelmæssigheder såsom lækager, defekte enheder eller ineffektiv opvarmnings-/kølefordeling. På denne måde kan du yderligere forbedre din overordnede energieffektivitet og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.