Markeder

Vi skræddersyr vores løsninger og services til udfordringerne på internationale markeder. Vi leverer individuelle kundetilpassede løsninger, som kan udvides effektivt i takt med behovet.

Markeder Markeder

Den rigtige løsning. For vores kunder over hele verden.

Med 14 virksomhedsenheder og et netværk af lokale partnere er Diehl Metering til stede over hele verden. Vores løsninger og tjenester skræddersyr vi efter udfordringerne på de internationale markeder. Vi giver således hver enkelt kunde en individuel løsning, som hjælper denne effektivt videre.

 • Skandinavien
  Skandinavien Skandinavien

  De skandinaviske markeder er spydspidser, når det gælder energieffektivitet, hvorfor behovet for intelligente netværk samt tilgængelige og aktuelle data er tilsvarende højt. Energiforbrug, produktions- og distributionsprocesser skal optimeres.

  Vi har mange succesfulde projekter - også i dit land.
  Se vores referencer  

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os

 • Vesteuropa
  Vesteuropa Vesteuropa

  En effektiv og ansvarsbevidst omgang med naturlige ressourcer og energi er nøglen til de vesteuropæiske markeder. Her stilles høje krav til præcision, kvalitet og lang levetid. Europæiske energidirektiver vil blive implementeret i national lovgivning.

  Tre succesfulde projekter lige fra drive-by og passive drive-by til fastnetværk.
  Case Study Berliner Wasserbetriebe
  Case Study Belfort
  Case Study Essilor 

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os

 • Østeuropa
  Østeuropa Østeuropa

  Præcise og langvarigt stabile teknologier samt mobil udlæsning og smart dataoverførsel er efterspurgt på de østeuropæiske markeder. Vandspild skal reduceres, vedligeholdelsescyklusser skal planlægges effektivt, distributions- og fjernvarmenet skal udbygges.

  Vi har mange succesfulde projekter - også i dit land.
  Se vores referencer  

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os

 • Rusland og Stan-landene (Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Kasakhstan)
  Rusland og Stan-landene (Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Kasakhstan) Rusland og Stan-landene (Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Kasakhstan)

  Automatisk fjernudlæsning (AMR) er også i Rusland og Stan-landene et vigtigt krav – både mobilt og stationært. Energieffektivitet og forbrugsafhængig fakturering bliver mere og mere vigtige faktorer, distributions- og fjernvarmenet udbygges.

  Vi har mange succesfulde projekter - også i dit land.
  Se vores referencer  

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os

 • Nord- og Sydamerika
  Nord- og Sydamerika Nord- og Sydamerika

  Intelligente net slår igennem i Nordamerika i stigende omfang. I Mellem- og Sydamerika samt i Caribien er der en stor interesse for fjernudlæsning og lækageregistrering. På alle amerikanske markeder er der efterspørgsel efter høj præcision, kvalitet og langvarig stabilitet.

  Vores smarte Diehl Metering teknologier bidrager til bæredygtigt at forbedre vandforsyningen i Caribien.
  Case Study Jamaika 

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os

 • Afrika
  Afrika Afrika

  Intelligente systemer sikrer vandforsyningen i Sydafrika og bekæmper lækager. For at beskytte de livsnødvendige vandressourcer går tendensen i Nord- og Mellemafrika i retning af yderst robust måleudstyr, som kan klare ekstreme temperaturer og sand i rørledningerne.

  Flytter mod fremtiden med en af Afrikas største havne.
  Dakar Port Authority  

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os

 • Mellemøsten
  Mellemøsten Mellemøsten

  Fixed-Network-løsninger er populære på de mellemøstlige markeder, for de sikrer transparente forbrugsdata med høj tilgængelighed. Robuste og præcise teknologier beskytter det kostbare drikkevand, også ved ekstreme temperaturer samt ved luft og sand i rørledningerne.

  Vi har mange succesfulde projekter - også i dit land.
  Se vores referencer  

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os

 • Asien, Australien
  Asien, Australien Asien, Australien

  Stigende energibehov i Kina, ekstreme krav til måleteknologier på grund af oversvømmelser i Sydøstasien eller automatisk udlæsning af hele byområder i Australien og Oceanien – langtidsstabil præcision og intelligent fjernudlæsning slår igennem.

  En moderne, omkostningseffektiv AMR-løsning til en voksende storby
  Case Study Manila 

  Vil du skrive din egen succeshistorie sammen med os?
  Kontakt os