Berlin – Drive-By

Berlin – Drive-By Berlin – Drive-By

Større effektivitet med drive-by-aflæsninger

Større effektivitet med drive-by-aflæsninger

Berliner Wasserbetriebe er Tysklands største kommunale vandforsynings- og spildevandsselskab, som leverer drikkevand til 3,5 millioner mennesker. Berliner Wasserbetriebe bad Diehl Metering om at implementere en omfattende drive-by-løsning til mere effektiv og nøjagtig aflæsning og registrering af forbrugsværdier.

 • 75.000 Lejligheder

  Berliner Wasserbetriebe har opdateret systemet til aflæsning af vandforbruget for Berlins største boligselskab degewo.

 • 100% Pålidelige aflæsninger

  Data fra alle vandmålere overføres sikkert og automatisk uden adgang til målerne.

 • 50 km/h Gennemsnitshastighed på

  Berliner Wasserbetriebe indsamler nu forbrugsdata ved hjælp af en drive-by-løsning – hurtigt og præcist.

 • Fremtidssikring og effektivisering af processen med at indsamle forbrugsdata

  Fremtidssikring og effektivisering af processen med at indsamle forbrugsdata Fremtidssikring og effektivisering af processen med at indsamle forbrugsdata

  degewo ejer mere end 75.000 lejligheder og er dermed et af Berlins største boligselskaber og en af Berliner Wasserbetriebes vigtigste kunder. Udgangspunktet for degewos samarbejde med Diehl Metering var boligselskabets ønske om at levere en bedre service til sine lejere og forbedre det interne administrationssystem for forbrug.

  Den tidligere procedure med manuel aflæsning af mekaniske vandmålere var ekstremt dyr og tids- og ressourcekrævende. Den krævede samtidig, at forbrugerne skulle være hjemme eller lave en aftale med naboen, når målerne skulle aflæses. Dertil kom risikoen for fejl, som ikke kan undgås ved manuel måleraflæsning. Metoden var ekstremt ineffektiv, ikke mindst i lyset af de lange afstande og den tætte trafik i Berlin.

 • Mobil fjernaflæsning fra bilen

  Mobil fjernaflæsning fra bilen Mobil fjernaflæsning fra bilen

  Det første skridt var at installere 1.700 intelligente ALTAIR-ringstempelmålere med tilhørende radiomoduler, som udsender et signal med 8-12 sekunders interval. Ved hjælp af en radiomodtager og en mobil aflæsningsenhed kan Berliner Wasserbetriebe nu registrere forbrugsdata direkte fra bilen ved hastigheder på op til 50 km/t. Når aflæsningsenheden efterfølgende synkroniseres med IZAR@NET-softwaren, overføres dataene automatisk til vandforsyningsselskabets faktureringssystem.

  I den efterfølgende fase af projektet udstyrede Berliner Wasserbetriebe sine 50.000 føringer med radiounderstøttede HYDRUS-ultralydsvandmålere, som blev integreret i den eksisterende drive-by-løsning umiddelbart efter installationen uden behov for parametrisering.

  Det vil fremadrettet også være muligt at automatisere aflæsningen af de intelligente vandmålere via et fast netværk. Det kan sammen med IZAR-software gøre det muligt at kontrollere og overvåge hele vandnetværket og registrere og lokalisere utætheder.

 • Ekstremt pålidelig – fra måling til opkrævning

  Ekstremt pålidelig – fra måling til opkrævning Ekstremt pålidelig – fra måling til opkrævning

   

  Berliner Wasserbetriebe fokuserede på en markant forbedring af vores ydelser og vores kundeservice. Efter den oprindelige installation af målerne gennemførte vi en testaflæsning med den automatiske løsning fra Diehl Metering og opnåede en successcore på 99,9 % allerede første gang.

  Thomas Vollmar, Head of Metering - Berliner Wasserbetriebe

  Ny effektivitet: Pålidelig aflæsning af alle målere. Og ud over de nødvendige aflæsningsdatoværdier til udarbejdelse af vandregninger har den nye mobile løsning også givet degewo opdaterede måleraflæsninger og forskellige flow-værdier for målepunkterne. Forbrugerne bliver udelukkende faktureret for det faktiske forbrug frem til aflæsningsdatoen, hvilket allerede har ført til betydeligt færre kundeklager.

  Hele processen fra indsamling af måleraflæsninger til overførslen til Berliner Wasserbetriebes faktureringssystem er blevet markant hurtigere, sikrere og mere pålidelig. Til glæde for både Berliner Wasserbetriebe, degewo og boligselskabets lejere.

 • Ny effektivitet

  Skematisk oversigt over vores specialudviklede software IZAR PLUS Skematisk oversigt over vores specialudviklede software IZAR PLUS

  IZAR@NET-software

  Med vores skræddersyede, fremtidsorienterede løsning IZAR PLUS respekterer Diehl Metering lovgivningsmæssige krav såvel som land- og markedsspecifikke funktioner. Den ubegrænsede fleksibilitet og opgraderbarhed af IZAR PLUS efterlader alle muligheder åbne for intelligent måling, smart home og e-mobilitet.