Berlin – Drive-By

Berlin – Drive-By Berlin – Drive-By

Większa wydajność dzięki odczytowi mobilemu (drive-by)

Większa wydajność dzięki odczytowi mobilemu (drive-by)

Berliner Wasserbetriebe to największe niemieckie komunalne przedsiębiorstwo wodociągowe oraz kanalizacyjne, które dostarcza wodę pitną dla 3,5 miliona osób. Diehl Metering otrzymał od Berliner Wasserbetriebe zlecenie na wdrożenie kompleksowego rozwiązania do odczytu mobilnego, gwarantującego zapis dokładnych danych pomiarowych w momencie dokonania odczytu, z naciskiem na znaczne zwiększenie wydajności całego procesu.

 • 75 000 Apartments

  Przedsiębiorstwo Berliner Wasserbetriebe zmodernizowało system odczytu wodomierzy w największej berlińskiej spółdzielni mieszkaniowej, degewo.

 • 100% Reliable Readings

  Dane ze wszystkich wodomierzy są pozyskiwane bezpiecznie i automatycznie, bez konieczności wchodzenia do mieszkań.

 • 50 km/h Average Speed

  Pracownicy Berliner Wasserbetriebe zbierają teraz dane z użyciem pojazdów — szybko i precyzyjnie.

 • To future-proof and boost the efficiency of the consumption data collection proce

  To future-proof and boost the efficiency of the consumption data collection proce To future-proof and boost the efficiency of the consumption data collection proce

  degewo to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Berlinie, obsługująca ponad 75 000 mieszkań, a zarazem jeden z najważniejszych klientów Berliner Wasserbetriebe. Współpraca degewo z Diehl Metering rozpoczęła się od decyzji dotyczącej optymalizacji usług świadczonych najemcom lokali oraz usprawnienia wewnętrznego systemu zarządzania zużyciem wody.

  Poprzednia procedura polegająca na manualnym odczycie stanu mechanicznych wodomierzy była wyjątkowo kosztowna, powolna i wymagała wysokich nakładów pracy. Ponadto konsumenci musieli być w mieszkaniu podczas odczytu wodomierzy lub prosić sąsiadów o pomoc w udostępnieniu mieszkania kontrolerom. Istniało też ryzyko wystąpienia błędów odczytu, nieuniknione przy odczycie manualnym. Metoda odczytu manualnego jest wyjątkowo mało wydajna, zwłaszcza przy dużych odległościach i przy tak dużych ilościach wody dostarczanych dla mieszkańców Berlina.

 • Remote mobile readings from the car

  Remote mobile readings from the car Remote mobile readings from the car

  Pierwszy krok polegał na zamontowaniu 1700 wodomierzy tłokowych ALTAIR i wyposażeniu ich w moduły radiowe, aby otrzymać wodomierze inteligentne wysyłające sygnał radiowy co osiem do dwunastu sekund. Dzięki temu pracownicy Berliner Wasserbetriebe wyposażeni w odbiornik radiowy i mobilny czytnik mogą teraz zbierać dane w pojeździe poruszającym się z prędkością do 50 km/h. Po zsynchronizowaniu czytnika z aplikacją IZAR@NET dane są automatycznie przekazywane do systemu rozliczeniowego dostawcy wody.

  W kolejnej fazie projektu Berliner Wasserbetriebe wyposażyło 50 000 punktów odbioru wody w wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS z możliwością komunikacji radiowej, które zaczęły pracę w istniejącym systemie pomiaru mobilnego natychmiast po instalacji, bez potrzeby jakiejkolwiek kalibracji.

  W przyszłości możliwe jest pełne zautomatyzowanie odczytu wodomierzy inteligentnych z użyciem stacjonarnej sieci radiowej. W połączeniu z oprogramowaniem IZAR pozwoliłoby to na pełną kontrolę i monitorowanie całej sieci wodociągowej, łącznie z wykrywaniem i lokalizacją wycieków.

 • Extremely reliable - from metering to billing

  Extremely reliable - from metering to billing Extremely reliable - from metering to billing

   

  W Berliner Wasserbetriebe zależało nam głównie na wprowadzeniu znaczących usprawnień sposobu, w jaki świadczymy usługi, a także na podniesieniu poziomu obsługi klienta. Po zainstalowaniu wodomierzy dokonaliśmy odczytu testowego za pomocą automatycznego rozwiązania od Diehl Metering i uzyskaliśmy skuteczność rzędu 99,9% już za pierwszym razem.

  Thomas Vollmar, szef działu pomiaru zużycia  - Berliner Wasserbetriebe

  Nowa wydajność: 100% wodomierzy można skutecznie odczytać. Oprócz danych zużycia wody, wymaganych do wystawienia rachunków, nowe mobilne rozwiązanie informuje degewo o bieżących wskazaniach wodomierzy oraz dostarcza dane dotyczące przepływu w punktach pomiarowych. Konsumenci otrzymują rachunki za realne zużycie do daty odczytu — dzięki czemu już drastycznie spadła liczba skarg ze strony mieszkańców.

  Od pozyskania danych z wodomierzy, aż po przesłanie wyników do systemu rozliczeniowego Berliner Wasserbetriebe, cały proces stał się znacznie szybszy, bezpieczniejszy i bardziej niezawodny. Zyskali wszyscy: Berliner Wasserbetriebe, degewo i członkowie spółdzielni mieszkaniowej.

 • Nowa wydajność

  Nowa wydajność Nowa wydajność

  Oprogramowanie IZAR@NET

  Nasza dopasowana do klienta, wysoce wydajna i przyszłościowa aplikacja IZAR PLUS PORTAL stanowi odpowiedź Diehl Metering na wymogi prawne oraz potrzeby rynków krajowych. Nieograniczona elastyczność oraz skalowalność oprogramowania IZAR PLUS PORTAL spełnia wszystkie wymagania dotyczące wodomierzy inteligentnych, automatyki domowej i e-mobilności.