Berlin – Drive-By

Berlin – Drive-By Berlin – Drive-By

Effektivare avläsning med förbikörning

Effektivare avläsning med förbikörning

Berliner Wasserbetriebe är Tysklands största kommunala företag för dricksvatten och avloppsvattenhantering och försörjer 3,5 miljoner människor med dricksvatten. Diehl Metering fick i uppdrag av Berliner Wasserbetriebe att implementera en omfattande förbikörningslösning, som möjliggör exakt avläsning av förbrukningsvärden vid en definierad tidpunkt och ger en effektivare process på köpet.

 • 75 000 Lägenheter

  Berliner Wasserbetriebe har uppdaterat systemet för avläsning av vattenförbrukningsdata för Berlins största bostadsrättsförening, degewo.

 • 100% Tillförlitiga avläsningar

  Data från alla vattenmätare sänds säkert och automatiskt, oberoende av tillgänglighet.

 • 50 km/h Genomsnittshastigkeet

  Personalen vid Berliner Wasserbetriebe registrerar nu förbrukningsdata genom att köra förbi – snabbt och exakt.

 • Att framtidssäkra och effektivisera registreringen av förbrukningsdata

  Att framtidssäkra och effektivisera registreringen av förbrukningsdata Att framtidssäkra och effektivisera registreringen av förbrukningsdata

  degewo är Berlins största bostadsrättsförening, med mer än 75 000 lägenheter, och det är även en av Berliner Wasserbetriebes viktigaste kunder. Starten för degewos samarbete med Diehl Metering var företagets beslut att optimera sin service till hyresgästerna och förbättra mätarsystemet i fastigheterna.

  Den tidigare metoden att läsa av mekaniska vattenmätare manuellt var extremt dyr, tidskrävande och arbetsintensiv. Den förutsatte att konsumenterna var närvarande eller att de kom överens med grannar som gav tillgång till mätarna. Dessutom fanns risk för felavläsning och felskrivning, vilket inte kan undvikas vid manuell avläsning. Denna metod var extremt ineffektiv, särskilt över stora avstånd och med den i normalfallet täta trafiken i Berlin.

 • Mobil fjärravläsning från bilen

  Mobil fjärravläsning från bilen Mobil fjärravläsning från bilen

  Det första steget var att installera 1 700 ALTAIR-flödesmätare och utrusta dem med radiomoduler för att bli smarta mätare som skickar ut en signal vara åttonde till var tolfte sekund. Med en radiomottagare och en mobil avläsningsenhet, kan nu förbrukningsdata registreras av Berliner Wasserbetriebes personal som kör förbi i upp till 50 km/h. När avläsningsenheten sedan synkroniseras med programvaran IZAR@NET, överförs data automatiskt till vattenleverantörens faktureringssystem.

  I följande projektetapp installerade Berliner Wasserbetriebe radiokompatibla HYDRUS ultraljudsvattenmätare på sina 50 000 ??? vilka integrerades i den befintliga förbikörningslösningen omedelbart efter installation utan behov av parametrisering.

  I framtiden skulle det även vara möjligt att automatisera avläsningen av smarta vattenmätare vid valfri tidpunkt via ett fast nät. Kombinerat med programvaran IZAR skulle det möjliggöra att hela vattenledningsnätet kontrolleras och övervakas, med snabb avkänning och lokalisering av läckor.

 • Mycket tillförlitligt – från mätning till fakturering

  Mycket tillförlitligt – från mätning till fakturering Mycket tillförlitligt – från mätning till fakturering

   

  För oss vid Berliner Wasserbetriebe har fokus varit mycket tydligt på att avsevärt förbättra de tjänster vi tillhandahåller och även vår kundservice. Efter att mätarna installerades gjorde vi en testavläsning med hjälp av den automatiserade Diehl Metering-lösningen och fick en framgångskvot på 99,9 % allra första gången.

  Thomas Vollmar, Head of Metering - Berliner Wasserbetriebe

  Ny effektivitet: 100 % av mätarna kan läsas av tillförlitligt. Och utöver registrering av avläsningsdatumet, vilket krävs för faktureringen, får degewo genom den nya mobila lösningen aktuella mätaravläsningar och diverse aktuella värden för mätpunkterna. Konsumenterna faktureras bara för den verkliga förbrukningen fram till avläsningsdatumet – vilket redan minskat klagomålen från hyresgästerna markant.

  Från registrering av mätaravläsningar till överföringen till Berliner Wasserbetriebes faktureringssystem är denna process avsevärt snabbare, säkrare och mer tillförlitlig. Tredubbel vinst: för Berliner Wasserbetriebe, degewo och bostadsrättsföreningens hyresgäster.

 • Ny effektivitet

  Ny effektivitet Ny effektivitet

  Programvaran IZAR@NET

  Med vår skräddarsydda, hög presterande, framtidssäkrade lösning IZAR PLUS, svarar Diehl Metering på lagstiftningskrav samt lands- och marknadsspecifika funktioner. Den oändliga flexibiliteten och kontinuerliga uppgraderingar hos IZAR PLUS hålls alla alternativ öppna för smart mätning, hemautomatisering och e-mobilitet.