Jamaica – Fixed Network

Jamaica – Fixed Network Jamaica – Fixed Network

Bæredygtig forbedring af Caribiens vandforsyning med intelligente teknologier

Bæredygtig forbedring af Caribiens vandforsyning med intelligente teknologier

Jamaicas vandforsyningsselskab National Water Commission (NWC) har fundet den perfekte teknologi til at håndtere Caribiens krævende vejr- og miljøudfordringer med implementering af 50.000 HYDRUS-ultralydsvandmålere. Det faste netværk, som også blev implementeret i Long Mountain, er et yderligere skridt hen imod digitalisering af områdets vandforsyning.

 • 400.000 Husstande

  Der er mere end to millioner mennesker, som har brug for vand, men infrastrukturen er forældet, og vand er en knap ressource.

 • 50°C Vandtemperatur på

  Udendørs vandmålere udsættes for ekstreme vejrforhold, f.eks. sollys.

 • Leventid på 12 år

  En HYDRUS-ultralydsvandmåler har en levetid, som overgår tre traditionelle vandmålere 

 • At sikre en pålidelig vandforsyning trods ekstreme vejr- og miljøforhold

  At sikre en pålidelig vandforsyning trods ekstreme vejr- og miljøforhold At sikre en pålidelig vandforsyning trods ekstreme vejr- og miljøforhold

  Jamaicas offentlige forsyningsselskab National Water Commission (NWC) er ansvarlig for at levere vand til 400.000 husstande med i alt to millioner mennesker. Knapheden på vand i Caribien og en forældet infrastruktur har hidtil gjort det umuligt at garantere en pålidelig vandforsyning.

  Jamaica ligger i et område med ekstreme miljøforhold, som slider hårdt på konstruktionsmaterialet for de mekaniske vandmålere, som typisk er installeret under åben himmel. "Ud over høj luftfugtighed og direkte sollys med temperaturer på op til 50° C udgør også sand- og stenaflejringer i rørene et stort problem for vandmålernes bevægelige dele," forklarer Stefan Räder, Regional Manager for Diehl Metering i Caribien. Pludselige trykbølger i rørsystemerne og jordforskydninger øger risikoen for utætheder og er endnu en udfordring for Jamaicas vandnetværk.

  De negative konsekvenser for NWC er omfattende: Store produktionsomkostninger for vand, fejlbehæftede vandregninger og lav forventet levetid på blot tre til fem år for de mekaniske vandmålere. Processen med at aflæse de individuelle målere er også ekstremt tids- og ressourcekrævende.

  Ud over bæredygtige forbedringer i vandforsyningen og rørsystemet fokuserer NWC også på at minimere problemer med ikke-afregnet vand. (Ikke-afregnet vand, også kaldet "non-revenue water", er vand, som føres ud i distributionsnetværket, men ikke kan faktureres af forskellige grunde, f.eks. pga. unøjagtige vandforbrugsmålinger).

 • Fra ultralyd til fast netværk - den rigtige løsning til alle scenarier

  Fra ultralyd til fast netværk - den rigtige løsning til alle scenarier Fra ultralyd til fast netværk - den rigtige løsning til alle scenarier

  Jamaicas National Water Commission besluttede på baggrund af halvandet års omfattende test af statiske vandmålere fra alle førende brands at implementere 50.000 HYDRUS-ultralydsvandmålere fra Diehl Metering.

  Enkel plug-and-play-installation og stort set ingen vedligeholdelse gør HYDRUS-ultralydsvandmåleren til den perfekte løsning til Jamaicas krævende driftsforhold. Et integreret radiomodul muliggør øjeblikkelige walk-by- og drive-by-aflæsninger uden behov for parametrisering af vandmåleren.

  Der er også blevet installeret et fast netværk til fuldautomatisk aflæsning af 525 husstandsenheder som en del af et pilotprojekt i Long Mountain, Kingston. Der overføres data en gang i timen, så NWC kan overvåge hele distributionsnetværket direkte og centralt ved hjælp af Diehl Meterings IZAR-software. En alarmfunktion rapporterer automatisk eventuelle forskelle mellem de vandmængder, der føres ind og ud af systemet.

 • En intelligent infrastruktur med HYDRUS-ultralydsvandmålere

  En intelligent infrastruktur med HYDRUS-ultralydsvandmålere En intelligent infrastruktur med HYDRUS-ultralydsvandmålere

  Der er mange fordele ved HYDRUS-vandmålerne – ikke kun for NWC, men også for vores kunder. Målerne er garanteret pålidelige i hele deres levetid, så vi kan forbedre vores vandforsyning og rørsystem og minimere antallet af klager over fejlbehæftede regninger.

  Mark Barnett, NWC (Bestyrelse NWC)

  Den perfekte teknologi til Jamaicas vandforsyning: Statiske HYDRUS-ultralydsvandmålere har ingen bevægelige dele, så der dannes ingen aflejringer, og den robuste konstruktion beskytter effektivt mod trykbølger. HYDRUS har med en batterilevetid på op til 12 år en gennemsnitlig levetid, som overgår tre mekaniske vandmålere. Ultralydsmålere kan ikke manipuleres og viser altid det nøjagtige forbrug ved både høje og lave flow-rater.

  Det faste netværk, der er blevet installeret som en del af et pilotprojekt, har en permanent central overvågningsfunktion til præcis registrering og lokalisering af vandtab, som skyldes utætheder eller defekter. For slutforbrugerne betyder den pålidelige vandforsyning en markant forbedret livskvalitet.

  Det nye faste netværk rummer nye potentielle muligheder for NWC og baner vejen for en fremtidig omfattende intelligent vandmålerinfrastruktur. Data, som aflæses automatisk hver time, kan analyseres i detaljer og visualiseres i IZAR-softwaren. Det giver mere gennemsigtige vandregninger og muliggør netværksplanlægning efter behov.