Jamaica – Fixed Network

Jamaica – Fixed Network Jamaica – Fixed Network

Slimme technologieën gebruiken om de watervoorziening in het Caribisch gebied duurzaam te verbeteren

Slimme technologieën gebruiken om de watervoorziening in het Caribisch gebied duurzaam te verbeteren

De Jamaicaanse waterleverancier National Water Commission (NWC) heeft de perfecte technologie gevonden om de uitdagende weers- en milieuomstandigheden in het Caribisch gebied het hoofd te bieden door 50.000 HYDRUS ultrasone watermeters te implementeren. Het vaste netwerk, dat ook in Long Mountain is geïmplementeerd, is een stap vooruit in het proces van het digitaliseren van de watervoorziening in de regio.

 • 400.000 huishoudens

  Meer dan 2 miljoen mensen moeten van water worden voorzien, terwijl de infrastructuur verouderd en water over het algemeen schaars is.

 • 50°C omgevingstemperatuur

  In de open lucht geplaatste watermeters worden soms blootgesteld aan sterke zonnestraling.

 • 12 jaar levensduur

  De HYDRUS ultrasone meter overtreft de prestaties van conventionele watermeters met de factor drie.

 • De watervoorziening garanderen ondanks extreme weers- en milieuomstandigheden

  De watervoorziening garanderen ondanks extreme weers- en milieuomstandigheden De watervoorziening garanderen ondanks extreme weers- en milieuomstandigheden

  De National Water Commission (NWC) in Jamaica is verantwoordelijk voor de bevoorrading van 400.000 huishoudens met meer dan twee miljoen mensen. Als gevolg van de waterschaarste in het Caribisch gebied en een verouderde infrastructuur is deze er tot nu toe niet altijd in geslaagd om een betrouwbare service te garanderen.

  Jamaica kent extreme klimatologische omstandigheden die zorgen voor een zware belasting van de mechanische watermeters, waarvan de meeste in de open lucht zijn geplaatst. "Naast direct zonlicht met temperaturen tot 50° Celsius en een hoge luchtvochtigheid vormt de afzetting van zand en stenen in de leidingnetten een groot probleem voor de bewegende meetonderdelen van de watermeters," vertelt Stefan Räder, Regional Manager voor het Caribisch gebied bij Diehl Metering. Plotselinge drukstijgingen in de leidingen en aardverschuivingen van buitenaf veroorzaken een bijkomend gevaar voor het Jamaicaanse waterleidingnet: lekken

  De negatieve gevolgen voor het NWC zijn verstrekkend: hoge waterproductiekosten, onjuiste facturering van het verbruik en een korte levensduur van de mechanische watermeters van gemiddeld slechts drie tot vijf jaar. Het proces van het handmatig uitlezen van de individuele meters is bovendien zeer tijdrovend en arbeidsintensief.

  Naast de duurzame verbetering van de watervoorziening en het leidingennet is een ander belangrijk aandachtspunt van het NWC het minimaliseren van het probleem van Non-Revenue Water. (Non-Revenue Water is water dat in het distributienet werd ingevoerd maar om verschillende redenen niet kan worden gefactureerd, bijvoorbeeld als gevolg van onnauwkeurige meting van het verbruik.)

 • Van ultrasoon tot vast netwerk; de juiste oplossing voor elk scenario

  Van ultrasoon tot vast netwerk; de juiste oplossing voor elk scenario Van ultrasoon tot vast netwerk; de juiste oplossing voor elk scenario

  Nadat de National Water Commission van Jamaica gedurende een periode van 1,5 jaar statische watermeters van alle toonaangevende fabrikanten intensief in de praktijk had getest, werd besloten om 50.000 Diehl Metering HYDRUS ultrasone watermeters te implementeren.

  De eenvoudige plug & play-installatie en de minimale onderhoudsvereisten maken de statische HYDRUS ultrasone watermeter tot de ideale oplossing voor de veeleisende omstandigheden in Jamaica. Dankzij een geïntegreerde radiomodule kan onmiddellijk en zonder parameterisering van de watermeters een walk-by of drive-by uitlezing worden uitgevoerd.

  Verder werd een Fixed Network voor de volautomatische uitlezing van 525 wooneenheden opgezet in het kader van een proefproject in Long Mountain,Kingston. Dankzij de gegevens die elk uur worden doorgegeven, kan het NWC het hele distributienet centraal en in real time controleren met behulp van de IZAR-software van Diehl Metering. Verschillen tussen toevoer- en verbruikshoeveelheden worden zo automatisch gedetecteerd en via een alarmfunctie gemeld.

 • Met HYDRUS ultrasone watermeters naar een slimme infrastructuur

  Met HYDRUS ultrasone watermeters naar een slimme infrastructuur Met HYDRUS ultrasone watermeters naar een slimme infrastructuur

  De HYDRUS ultrasone watermeter biedt vele voordelen voor zowel het NWC als onze klanten. Hij stelt ons in staat onze watervoorziening en ons leidingnet duurzaam te verbeteren, maar ook factureringsklachten tot een minimum te beperken, aangezien de betrouwbaarheid van de meters gedurende hun volledige levenscyclus wordt gegarandeerd.

  Mark Barnett, Voorzitter van de NWC

  De optimale technologie voor de Jamaicaans watervoorziening: Omdat de statische HYDRUS ultrasone watermeter geen bewegende meetonderdelen heeft, is hij ongevoelig voor vuil en het robuuste ontwerp is goed bestand tegen drukschommelingen. Met een batterijlevensduur tot 12 jaar overtreft de HYDRUS de gemiddelde levensduur van ten minste drie mechanische watermeters. Dankzij de ultrasone meting kan er niet mee worden geknoeid en wordt altijd de exacte verbruikte hoeveelheid aangegeven, zowel bij hoge als bij lage debieten.

  Het Fixed Network dat in het kader van het proefproject is opgezet, detecteert waterverliezen ten gevolge van lekken of defecten en lokaliseert ze door het netwerk permanent en centraal te bewaken. Voor de eindgebruiker betekent een betrouwbare watervoorziening een sterk verbeterde kwaliteit van leven.

  Bovendien biedt het nieuwe Fixed Network nieuwe mogelijkheden voor het NWC voor de totstandbrenging van een landelijke Smart Metering infrastructuur in de toekomst. Gegevens worden elk uur volledig automatisch gelezen en kunnen in de IZAR-software in detail worden geanalyseerd en gevisualiseerd. Dit zorgt voor meer transparantie bij de facturering en voor een vraaggerichte netwerkplanning.