Jamajka – Fixed Network

Jamajka – Fixed Network Jamajka – Fixed Network

Inteligentne technologie pomagają w oszczędnym gospodarowaniu wodą na Karaibach

Inteligentne technologie pomagają w oszczędnym gospodarowaniu wodą na Karaibach

Dostawca wody na Jamajce — Krajowe Przedsiębiorstwo Wodociągowe (NWC) — znalazł idealną technologię do zastosowania w wymagających warunkach pogodowych i środowiskowych panujących w basenie Morza Karaibskiego i zainstalował 50 000 wodomierzy ultradźwiękowych HYDRUS. W Long Mountain utworzono też sieć stacjonarną stanowiącą kolejny krok w procesie digitalizacji regionalnej infrastruktury wodociągowej.

 • 400.000 Gospodarstw domowych

  Woda trafia do ponad 2 milionów osób — lecz infrastruktura jest przestarzała, a wody jest mało.

 • 50°C Temperatura wody

  Wodomierze instalowane na zewnątrz budynków pracują w ekstremalnych warunkach, na przykład w miejscach silnie nasłonecznionych.

 • Okres Eksploatacyjny 12 Lat

  Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS ma okres eksploatacyjny trzykrotnie dłuższy niż wodomierze tradycyjne.

 • Zapewnić niezawodną dostawę wody pomimo ekstremalnych warunków pogodowych i środowiskowych

  Zapewnić niezawodną dostawę wody pomimo ekstremalnych warunków pogodowych i środowiskowych Zapewnić niezawodną dostawę wody pomimo ekstremalnych warunków pogodowych i środowiskowych

  Jamajskie Krajowe Przedsiębiorstwo Wodociągowe (NWC) odpowiada za dostawę wody do 400 000 gospodarstw domowych, czyli dla ponad dwóch milionów ludzi. Do tej pory, z powodu niedoboru wody na Karaibach oraz przestarzałej infrastruktury, nie zawsze można było zagwarantować ciągłość dostaw wody.

  Na Jamajce panują ekstremalne warunki pogodowe, dlatego wodomierze mechaniczne, często instalowane na zewnątrz budynków, ulegają szybkiemu zużyciu. „Bezpośrednie nasłonecznienie, duża wilgotność i temperatury sięgające 50°C to nie wszystko, gdyż tutaj znajdujemy w wodociągach nawet piasek i kamienie utrudniające pracę ruchomych części wodomierzy mechanicznych” — wyjaśnia Stefan Räder, manager regionalny w Diehl Metering na Karaibach. Gwałtowne skoki ciśnienia w wodociągach oraz obsunięcia ziemi stwarzają kolejne zagrożenie dla jamajskiej sieci wodociągowej: wycieki.

  Dlatego NWC boryka się z licznymi problemami: wysokimi kosztami dostawy wody, błędnie naliczonymi opłatami dla konsumentów oraz krótkim okresem eksploatacyjnym wodomierzy mechanicznych, wynoszącym od trzech do pięciu lat. Proces odczytu każdego z wodomierzy z osobna jest bardzo długotrwały i kosztowny.

  NWC dąży do zapewnienia oszczędnego gospodarowania wodą i modernizacji infrastruktury, ale też zamierza zminimalizować problem strat związanych z wodą nieprzynoszącą dochodu. (Woda nieprzynosząca dochodu to woda pompowana do wodociągu bez możliwości naliczenia opłat za jej zużycie, na przykład z powodu niedokładnego pomiaru przepływu).

 • Od ultradźwiękowej do stacjonarnej sieci - odpowiednie rozwiązanie dla każdego scenariusza

  Od ultradźwiękowej do stacjonarnej sieci - odpowiednie rozwiązanie dla każdego scenariusza Od ultradźwiękowej do stacjonarnej sieci - odpowiednie rozwiązanie dla każdego scenariusza

  Po tym, jak jamajskie Krajowe Przedsiębiorstwo Wodociągowe zakończyło półtoraroczne intensywne testy terenowe wodomierzy statycznych wszystkich najważniejszych producentów, zarząd zdecydował się zainstalować 50 000 wodomierzy ultradźwiękowych HYDRUS dostarczonych przez Diehl Metering.

  Prosta instalacja typu plug & play oraz niemal całkowita bezobsługowość sprawiają, że wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS stanowią doskonałe rozwiązanie na trudne jamajskie warunki eksploatacyjne. Dzięki zintegrowanemu modułowi radiowemu, bezpośrednio po instalacji można rozpocząć odczyt wskazań wodomierza, obwoźny lub zdalny urządzeniem przenośnym, bez konieczności jakiejkolwiek kalibracji.

  W ramach projektu pilotażowego, w dzielnicy Long Mountain w Kingston stworzono też sieć stacjonarną zapewniającą w pełni automatyczny odczyt wodomierzy w 525 lokalach mieszkaniowych. Dane są przekazywane co godzinę, dzięki czemu NWC może na bieżąco centralnie monitorować całą sieć dystrybucyjną korzystając z oprogramowania IZAR dostarczanego przez Diehl Metering. W ten sposób wszelkie rozbieżności pomiędzy ilością wody wpompowanej i pobranej z wodociągu są wykrywane automatycznie i raportowane w formie alarmów.

 • Wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS umożliwiające stworzenie inteligentnej infrastruktury

  Wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS umożliwiające stworzenie inteligentnej infrastruktury Wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS umożliwiające stworzenie inteligentnej infrastruktury

  Wodomierze HYDRUS przynoszą wiele korzyści — nie tylko NWC, ale również naszym klientom. „Dzięki tym wodomierzom możemy oszczędnie gospodarować zasobami wodnymi i modernizować wodociągi, ale też minimalizować ilość skarg ze strony klientów, gdyż urządzenia te mają gwarancję niezawodności na cały okres eksploatacyjny

  Mark Barnett, NWC (Rada NWC)

  Idealna technologia dla dostawcy wody na Jamajce: Statyczne wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS nie mają części ruchomych, dzięki czemu są niewrażliwe na działanie osadów, a solidna konstrukcja sprawia, że bez problemu wytrzymują skoki ciśnienia wody. Wyposażone w baterię zapewniającą zasilanie nawet przez 12 lat, wodomierze HYDRUS mają okres eksploatacyjny trzykrotnie dłuższy niż wodomierze mechaniczne. Pomiar ultradźwiękowy wyklucza możliwość manipulacji i zawsze wskazuje dokładne zużycie wody, zarówno dla wysokich, jak i niskich wartości przepływu.

  Sieć stacjonarna, stworzona w ramach projektu pilotażowego, precyzyjnie wykrywa i lokalizuje straty wody z powodu wycieków i awarii, dzięki stałemu i scentralizowanemu monitorowaniu. Dla odbiorcy końcowego, niezawodna dostawa wody oznacza znaczną poprawę warunków życiowych.

  Co więcej nowa sieć stacjonarna daje NWC nowe możliwości przecierając szlak dla kompleksowej infrastruktury wykorzystującej w przyszłości wodomierze inteligentne. Dane, odczytywane automatycznie co godzinę, można szczegółowo analizować i wizualizować z użyciem oprogramowania IZAR. W ten sposób uzyskuje się większą przejrzystość naliczania opłat za wodę i ułatwia się planowanie dostaw w oparciu o zapotrzebowanie.