Jamaica – Fixed Network

Jamaica – Fixed Network Jamaica – Fixed Network

Användning av smart teknik för att förbättra Västindiens vattenförsörjning på ett hållbart sätt

Användning av smart teknik för att förbättra Västindiens vattenförsörjning på ett hållbart sätt

Den jamaicanska vattenleverantören National Water Commission (NWC) har hittat den perfekta tekniken för att klara av krävande väder- och miljöförhållanden i Västindien genom att installera 50 000 ultraljudsvattenmätare av modellen HYDRUS. Det fasta nätet, vilket även installerades i Long Mountain, är ett steg ytterligare i processen att digitalisera regionens vattenförsörjning.

 • 400.000 Hushåll

  Mer än 2 miljoner människor behöver vatten – men infrastrukturen är föråldrad och det råder allmän vattenbrist.

 • 50°C Vattentemperaturer på

  Vattenmätare installerade utomhus exponeras för extrema väderförhållanden, till exempel stark solstrålning.

 • Livslängd på 12 år

  Ultraljudsmätarna HYDRUS överträffar traditionella vattenmätares prestanda med en tredjedel.

 • Att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning trots extrema väder- och miljöförhållanden

  Att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning trots extrema väder- och miljöförhållanden Att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning trots extrema väder- och miljöförhållanden

  Jamaicas National Water Commission (NWC) ansvarar för vattenförsörjningen till 400 000 hushåll med totalt över två miljoner människor. Fram tills nu har vattenbristen i Västindien och den föråldrade infrastrukturen inneburit att det inte alltid varit möjligt att garantera tillförlitlig service.

  Jamaica har extrema miljöförhållanden – vilket medför högt materialslitage på mekaniska vattenmätare, som i de flesta fall installerats ute i det fria. ”Utöver hög fuktighet och direkt solljus, med temperaturer upp till 50° C, finns ofta sand och sten i rören och det utgör ett stort problem för de rörliga delarna i vattenmätarna,” förklarar Stefan Räder, Diehl Meterings regionchef för Västindien. Plötsliga tryckvågor i rören och jord som rör sig på utsidan utgör ytterligare en risk för Jamaicas vattenledningsnät: läckor.

  De negativa konsekvenserna för NWC är omfattande: höga vattenproduktionskostnader, felaktig fakturering till konsument och kort förväntad livslängd, bara tre till fem år, för mekaniska vattenmätare. Processen att avläsa enskilda mätare är dessutom extremt tidskrävande och arbetsintensiv.

  Utöver insatser för att uppnå hållbara förbättringar i vattenförsörjningen och -ledningarna, fokuserar NWC på att minimera förlusterna av odebiterat vatten före mätarna. (Odebiterat vatten är vatten som matas in i distributionsnätet men som inte kan faktureras av olika orsaker, till exempel felaktig mätning av förbrukningen.)

 • Från ultraljud till fast nätverk - den rätta lösningen för varje scenario

  Från ultraljud till fast nätverk - den rätta lösningen för varje scenario Från ultraljud till fast nätverk - den rätta lösningen för varje scenario

  Efter att Jamaicas National Water Commission hade avslutat omfattande tester i fält av statiska vattenmätare från alla ledande varumärken under 1,5 år, valde de att installera 50 000 ultraljudsvattenmätare av modellen HYDRUS från Diehl Metering.

  Med den enkla plug&play-installationen och nästan obefintligt underhållsbehov är ultraljudsvattenmätaren HYDRUS den perfekta lösningen för Jamaicas krävande förhållanden. Och tack vare den integrerade radiomodulen, kan avläsning genom förbipassering och förbikörning göras omedelbart utan parametrisering av vattenmätarna.

  Ett fast nät för helautomatisk avläsning av 525 bostadsenheter har installerats som en del av ett pilotprojekt i Long Mountain, Kingston. Data överförs timvis och ger NWC möjlighet att övervaka hela distributionsnätet centralt och omedelbart med hjälp av Diehl Meterings programvara IZAR. Skillnader mellan de kvantiteter som matas in i och tas ut ur ledningsnätet upptäcks därigenom och rapporteras automatiskt genom en larmfunktion.

 • Ultraljudsvattenmätaren HYDRUS för smart infrastruktur

  Ultraljudsvattenmätaren HYDRUS för smart infrastruktur Ultraljudsvattenmätaren HYDRUS för smart infrastruktur

  HYDRUS erbjuder många fördelar – inte bara för NWC, utan även för våra kunder. Den låter oss förbättra vattenförsörjningen och ledningarna på ett hållbart sätt, och även minimera klagomål på faktureringen, eftersom mätarna garanteras vara tillförlitliga under hela livscykeln.

  Mark Barnett, NWC (President of the NWC)

  Den perfekta tekniken för Jamaicas vattenförsörjning: Den statiska ultraljudsvattenmätaren HYDRUS har inga rörliga delar, vilket gör den okänslig för avlagringar, och tack vare den robusta konstruktionen tål den tryckvågor utan problem. Med sin batterilivslängd på upp till 12 år kan HYDRUS överträffa den genomsnittliga förväntade livslängden för mekaniska vattenmätare minst tre gånger om. Ultraljudsmätning kan inte manipuleras och visar alltid exakt förbrukningskvantitet vid både högt och lågt flöde.

  Det fasta nätet, som installerades som en del av ett pilotprojekt, känner exakt av och lokaliserar läckor och defekter tack vare permanent och centraliserad övervakning. För slutkonsumenterna innebär den tillförlitliga vattenförsörjningen avsevärt förbättrad livskvalitet.

  Dessutom skapar det nya fasta nätet ny potential för NWC och banar väg för mer omfattande smart mätinfrastruktur i framtiden. Data, som läses av fullständigt och automatiskt varje timme, kan analyseras i detalj och visualiseras i programvaran IZAR. Det ger större transparens i vattenfaktureringen och underlättar behovsbaserad planering av ledningsnäten.