Dakar – Fixed Network

Dakar – Fixed Network Dakar – Fixed Network

En fremtidssikret løsning til en af Afrikas største havne

En fremtidssikret løsning til en af Afrikas største havne

Med sin strategiske placering ud til Atlanterhavet er havnen i Dakar en af Afrikas vigtigste havne og et industrielt knudepunkt. Diehl Metering har implementeret en bæredygtig løsning, som kombinerer vandmålere med et AMR-system og tilhørende software.

 • 95% af al eksport od import

  Stort set al Senegals kommercielle trafik går via havnen i Dakar.

 • 30% Højere Indtjening

  Den optimerede faktureringsproces har gjort det muligt for havnen i Dakar at øge omsætningen med en tredjedel.

 • 25% Mindre tab fra Ikke-Afregnet vand

  Tab fra ikke-afregnet vand (NRW) er blevet reduceret med en fjerdedel takket være forbedret registrering af utætheder.

 • Omfattende modernisering og hurtig fakturering

  Omfattende modernisering og hurtig fakturering Omfattende modernisering og hurtig fakturering

  Størsteparten (95 %) af Senegals kommercielle trafik passerer gennem havnen i Dakar, som håndterer mere end 80 % af landets eksport og stort set al dets import. Havnen i Dakar er i gang med at implementere internationale standarder og certificeringer. Som en del af denne proces skal havnen overholde bestemte effektivitets- og driftsstandarder samt forskellige moderne sikkerhedskrav.

  Der er også planer om at renovere hele havnens vandsystem med fokus på nem adgang til data og hurtig registrering af utætheder for at forhindre datamanipulation og reducere vandtabet. Projektet skal også gøre det muligt at håndtere daglig fakturering, særligt for skibe, som ligger til kaj i to eller tre dage.

 • En optimeret kombineret løsning til hurtig og sikker registrering af forbrugsdata

  En optimeret kombineret løsning til hurtig og sikker registrering af forbrugsdata En optimeret kombineret løsning til hurtig og sikker registrering af forbrugsdata

  Der blev i 2013 installeret omkring 250 vandmålere i hele havnen: Volumetriske ALTAIR DN40-målere, enstrålede AQUILA DN60- og DN80-målere og flerstrålede CORONA DN15-målere.

  Dette blev fulgt op af en kombineret løsning med integrerede radiomoduler, som blev installeret i 2015. Målerne, som var udstyret med RDC Premium-datakoncentratorer, blev installeret på forskellige steder i havnen. Det faste netværk muliggør daglig overførsel af forbrugsindeks og advarsler for hele havnen. Systemet er konfigureret i overensstemmelse med havnens regler, og de indsamlede data analyseres og administreres via den nye ZAR@NET 2-software. De rapporter, som oprettes i systemet, er en værdifuld hjælp til at træffe effektive beslutninger om optimering af vandforbrugsniveauer og stedets driftseffektivitet.

  Man er i øjeblikket i gang med at forberede havnens eksisterende netværk til installation af yderligere intelligente målere med IZAR-radioteknologi.

 • Succesfulde resultater på kort sigt og et langsigtet samarbejde

  Succesfulde resultater på kort sigt og et langsigtet samarbejde Succesfulde resultater på kort sigt og et langsigtet samarbejde

  Diehl Metering er en pålidelig samarbejdspartner, som har den nødvendige ekspertise inden for effektiv administration af vandsystemer. Virksomhedens onsite-tilstedeværelse gennem en regional partner de sidste fem år har været en virkelig stor fordel for havnen i Dakar.

  Same Mbodj, chef for Dakar Port Authoritys Technical and Innovations Divisionn

  Allerede et år efter implementeringen af AMR-systemet har havnen i Dakar øget indtjeningen med 30 % takket være den optimerede faktureringsproces, særligt i forhold til storkunder. Forbedret registrering af utætheder har samtidig gjort det muligt at reducere tabet fra ikke-afregnet vand med 25 %.

  Kortlægning af forbrug muliggør løbende overvågning af hele vandnetværket.Optimeret sikkerhedskopiering af netværksdata understøtter endvidere direkte måling af forbruget.

  Eksperter i netværk og metrologi fra Diehl Metering i Frankrig har sammen med lokale partnere i regionen ydet teknisk assistance og support i løbet af projektet.