Dakar – Fixed Network

Dakar – Fixed Network Dakar – Fixed Network

Möta framtiden med en av Afrikas största hamnar

Möta framtiden med en av Afrikas största hamnar

Det strategiska läget på Atlantkusten gör Dakars hamn till en av de viktigaste hamnarna och industrilokaliseringarna på den afrikanska kontinenten. Som en del av ansträngningarna för att säkerställa att vatten används på ett hållbart sätt i området har Diehl Metering implementerat en lösning som kombinerar vattenmätare, ett AMR-system och programvara.

 • 95% av export och import

  Nästan all Senegals kommersiella trafik passerar genom hamnen i Dakar.

 • 30% Högre Intäkter

  Tack vare den optimerade faktureringsprocessen kunde hamnen i Dakar öka omsättningen med en tredjedel.

 • 25% Mindre Förluster före mätarna

  Förlusterna av odebiterat vatten före mätarna (NRW) minskade med en fjärdedel tack vare förbättrad läckageavkänning.

 • Omfattande modernisering och snabb fakturering

  Omfattande modernisering och snabb fakturering Omfattande modernisering och snabb fakturering

  Den största delen (95 %) av Senegals kommersiella trafik passerar genom hamnen i Dakar – tillsammans med över 80 % av exporten och nära 100 % av importen. Dakars hamn håller på att införa internationella standarder och certifieringar. Som en del av denna process måste hamnen säkerställa prestanda och effektivitet och samtidigt uppfylla dagens säkerhetskrav.

  Det finns planer på översyn av hamnens hela vattensystem, med tyngdpunkt på att underlätta tillgången till data och snabb avkänning av läckor för att dels förhindra manipulation av data och dels minska vattenförlusterna. Ett annat syfte med projektet är att möjliggöra dagsbaserad fakturering, särskilt för fartyg som angör hamnen under två eller tre dagar.

 • En optimerad kombination som möjliggör att förbrukningsdata registreras snabbare och säkrare

  En optimerad kombination som möjliggör att förbrukningsdata registreras snabbare och säkrare En optimerad kombination som möjliggör att förbrukningsdata registreras snabbare och säkrare

  Ca 250 vattenmätare installerades runt om i hamnen under 2013: Volymetriska mätare ALTAIR DN40, single-jet-mätare AQUILA DN60 och DN80 och multi-jet-mätare CORONA DN15.

  Det följdes av en kombinerad lösning år 2015, när mätare med integrerade radiomoduler installerades. Dessa mätare, utrustade med datakoncentratorerna RDC Premium, användes på flera ställen i hamnen. Detta fasta nät möjliggör daglig överföring av förbrukningsindex och varningar för hela hamnen. Insamlade data som konfigureras enligt hamnens bestämmelser, analyseras och hanteras via den nya programvaran IZAR@NET 2. Rapporterna som skapas av systemet är ett värdefullt beslutsunderlag vid optimering av vattenförbrukningsnivåerna och hamnens ekonomiska effektivitet.

  Nätverket i Dakars hamn genomgår nu förberedelser för installation av fler smarta mätare med radiotekniken IZAR.

 • Framgångsrika resultat på kort sikt – långsiktigt partnerskap

  Framgångsrika resultat på kort sikt – långsiktigt partnerskap Framgångsrika resultat på kort sikt – långsiktigt partnerskap

  Diehl Metering är en pålitlig partner med nödvändig expertis inom effektiv vattensystemhantering. Företagets närvaro på plats under de senaste fem åren genom sin regionala partner har varit en stor fördel för hamnen i Dakar.

  Same Mbodj, chef för Teknik- och innovationsavdelningen hos Dakars hamnmyndighet

  Tack vare den optimerade faktureringsprocessen har hamnen i Dakar lyckats öka sina intäkter med 30 % inom ett år efter införandet av AMR-systemet, särskilt vad gäller storkonsumenterna. Även förlusterna av odebiterat vatten före mätarna minskade med 25 % som en följd av förbättrad läckageavkänning.

  Kartläggning av användningen medger kontinuerlig övervakning av hela vattenledningsnätet. Den optimerade säkerhetskopieringen av nätdata stödjer även direkt mätning av förbrukningen.

  Den tekniska hjälpen och supporten ges under hela projekten av experter på ledningsnät och mätteknik vid Diehl Metering France och deras lokala partners i regionen.