Belfort – Passive Drive-By

Belfort – Passive Drive-By Belfort – Passive Drive-By

Intelligent service til forbrugerne

Intelligent service til forbrugerne

Grand Belfort er en kommune med knap 50.000 indbyggere i det østlige Frankrig. De regionale myndigheder ønsker at forbedre deres service til forbrugerne, ikke mindst ved at forenkle måleraflæsningsproceduren. Regionen har installeret en innovativ drive-by-løsning for at gøre dataadministrationen og faktureringsprocessen mere effektiv med automatiske måleraflæsninger, som udføres af renovationskøretøjer..

 • drive-by AMR-Data indsamles af renovationskøretø jer

  300 Altair-vandmålere med monterede radiomoduler blev aflæst i drive-by-tilstand ved hjælp af renovationskøretøjer (passive Drive-By) .

 • 30,000 Vandmålere

  Det er nu muligt at aflæse ti gange så mange målere i hele Belfort-området automatisk i drive-by-tilstand.

 • 6 Halvårligt

  Fakturering er nu baseret på forbrugerens nøjagtige vandforbrug og håndteres halvårligt.

 • Opdatering af den forældede teknologi og infrastruktur

  Opdatering af den forældede teknologi og infrastruktur Opdatering af den forældede teknologi og infrastruktur

  Forbrugerne i Belfort har hidtil selv skullet aflæse deres vandmålere og sende aflæsningerne til leverandøren med posten. Det har ført til hyppige fejlnoteringer og forældede eller forkerte data, hvilket igen har ført til lange behandlingstider.Manglende adgang til at registrere utætheder har også betydet unødvendigt høje omkostninger.

  De kommunale myndigheder bad Diehl Metering i Frankrig om at udarbejde et forslag til en passende AMR-løsning til hele Belfort-området for at få en bedre forståelse af indbyggernes behov, fjerne risikoen for manipulation og forenkle faktureringsprocessen.

 • Målerteknologi, som kombinerer to offentlige services

  Målerteknologi, som kombinerer to offentlige services Målerteknologi, som kombinerer to offentlige services

  Grand Belfort valgte et effektivt system til administration af forbrugsdata med en passiv drive-by-løsning, hvor AMR-data indsamles af renovationskøretøjer

  Der blev lanceret et pilotprojekt i 2014, og i løbet af den tre måneder lange testfase blev et renovationskøretøj udstyret med en antenne og en RDC-modtager, samtidig med at der blev monteret IZAR-radiomoduler på 300 ALTAIR V4-vandmålere.Systemet opnåede en aflæsningsscore på næsten 97 %. De analyserede data gjorde det også muligt at registrere utætheder hurtigere. De kommunale myndigheder besluttede på baggrund af disse overbevisende resultater at udvide projektet i samarbejde med Diehl Metering.

  I dag kan alle 30.000 vandmålere i Grand Belfort-regionen aflæses to gange om måneden af 12 specialudstyrede køretøjer ved hastigheder på op til 50 km/t. De indsamlede data bruges sammen med IZAR@NET-software til udarbejdelse af forbrugsanalyser og visning af advarsler og til at optimere distributionsnetværket.

  Traditionelle vandmålere kan til enhver tid nemt opgraderes til at understøtte walk-by- eller drive-by-aflæsninger.

 • Regninger baseret på det faktiske forbrug

  Regninger baseret på det faktiske forbrug Regninger baseret på det faktiske forbrug

  Vi har anvendt radioløsningen i nogle år nu, siden vi opgraderede vores vandmålere, som har mere end 15 år på bagen. Kommunen har også siden 2016 investeret i forberedelser til et fremtidigt opgraderingsprojekt, som skal forbedre effektiviteten.

  Antoine Burrier, ansvarlig for drikkevandsforsyning og spildevand i Grand Belfort

  Intelligente målere og radiobaseret dataoverførsel fjerner behovet for direkte måleradgang og manuel aflæsning og minimerer både arbejdsbyrde og udgifter. Systemerne er også utroligt nemme at installere eller eftermontere med kort varsel. Det registreres også hurtigt, hvis der er utætheder, vandtab og blokerede målere, eller hvis der er usædvanlige stigninger eller fald i forbruget.

  Systemet overflødiggør behovet for at estimere forbruget, idet data kan overføres direkte til kommunens faktureringssystem. Opkrævningerne kan nu håndteres to gange årligt og altid baseret på faktiske forbrugstal.