Belfort – Passive Drive-By

Belfort – Passive Drive-By Belfort – Passive Drive-By

Inteligentne rozwiązanie dla klientów

Inteligentne rozwiązanie dla klientów

Grand Belfort to położona na wschodzie Francji gmina zamieszkiwana przez niemal 50 000 osób. Lokalne władze planują podnieść poziom usług komunalnych, również poprzez uproszczenie procedury odczytu wskazań wodomierzy. W tym celu w całym regionie zastosowano innowacyjne rozwiązanie do zdalnego odczytu umożliwiające usprawnienie zarządzania danymi i procesu rozliczania — z wykorzystaniem pojazdów zbierających odpady do automatycznego odczytu danych z wodomierzy.

 • drive-by kopatybline z AMR

  300 wodomierzy Altair wyposażonych w moduły radiowe odczytywano zdalnie z użyciem pojazdów do zbiórki odpadów.

 • 30,000 Wodomierzy

  Obecnie w całej gminie Belfort odczytuje się zdalnie dziesięć razy więcej wodomierzy.

 • 6 Co sześć miesięcy

  Wysokość opłat za wodę można teraz ustalać raz na sześć miesięcy, na podstawie realnego zużycia wody przez konsumenta.

 • Modernizacja przestarzałej infrastruktury i technologii

  Modernizacja przestarzałej infrastruktury i technologii Modernizacja przestarzałej infrastruktury i technologii

  Do tej pory mieszkańcy Belfort musieli sami odczytywać dane z wodomierzy i przesyłać wyniki pocztą elektroniczną do dostawcy wody. Często dochodziło do błędów odczytu i przekazywania nieaktualnych danych, co znacznie wydłużało proces rozliczeniowy. Rosły też wydatki powodowane niemożnością wykrywania wycieków z sieci wodociągowej.

  Dlatego władze gminy zamówiły w Diehl Metering France rozwiązanie typu AMR dla całego regionu Grand Belfort, pozwalające lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, wykluczyć nieuprawnioną ingerencję w wodomierze i uprościć procedurę rozliczania zużycia wody.

 • Zastosowanie technologii pomiarowej umożliwiającej połączenie dwóch usług komunalnych

  Zastosowanie technologii pomiarowej umożliwiającej połączenie dwóch usług komunalnych Zastosowanie technologii pomiarowej umożliwiającej połączenie dwóch usług komunalnych

  W celu uzyskania wydajnego systemu zarządzania zużyciem wody gmina Grand Belfort wybrała pasywne rozwiązanie do odczytu mobilnego (drive-by): pojazdy do zbiórki odpadów kompatybilne z AMR.

  W 2014 roku rozpoczęto projekt pilotażowy: na trzymiesięczny okres próbny wyposażono pojazd do zbiórki odpadów w antenę i odbiornik RDC oraz zamontowano 300 wodomierzy ALTAIR V4 wyposażonych w moduły radiowe IZAR. Nowy system osiągnął skuteczność odczytu wodomierzy zamontowanych w urzędzie niemal w 97%. Analiza otrzymanych danych umożliwiała też szybkie wykrywanie wycieków. W obliczu tak spektakularnego sukcesu, władze gminy postanowiły, aby Diehl Metering wdrożył to rozwiązanie na terenie całej gminy.

  Obecnie wszystkie 30 000 wodomierzy w gminie Grand Belfort można dwa razy w miesiącu odczytać z użyciem odpowiednio wyposażonych pojazdów poruszających się z prędkością do 50 km/h. Uzyskane dane przetwarza się za pomocą oprogramowania IZAR@NET dostarczającego analizy zużycia wody i generującego ostrzeżenia w celu optymalizacji działania sieci dystrybucyjnej.

  Tradycyjne wodomierze można w dowolnym momencie z łatwością zmodernizować i przystosować do odczytu zdalnego.

 • Rachunki oparte na faktycznym zużyciu wody

  Rachunki oparte na faktycznym zużyciu wody Rachunki oparte na faktycznym zużyciu wody

  Od kilku lat korzystamy z systemu odczytu drogą radiową, po tym jak zmodernizowaliśmy wszystkie wodomierze zamontowane 15 lat temu. Od 2016 roku gmina inwestuje w przygotowania do przyszłych projektów regeneracji wodomierzy, aby jak najszybciej wprowadzić kolejne zmiany.

  Antoine Burrier, szef działu zaopatrzenia w wodę pitną i oczyszczania ścieków w Grand Belfort

  Inteligentne wodomierze oraz transmisja danych drogą radiową pozwalają zrezygnować z bezpośredniego dostępu do wodomierzy i odczytu manualnego, dzięki czemu maleją koszty i nakłady pracy. Systemy te są również wyjątkowo łatwe w instalacji i modernizacji, więc prace adaptacyjne można wykonywać na bieżąco. Wycieki, straty wody i zablokowane wodomierze wykrywane są natychmiast, podobnie jak nietypowe wzrosty lub spadki zużycia wody.

  System ten sprawił, że opłaty zryczałtowane mogą odejść do lamusa, gdyż wszelkie dane dotyczące zużycia wody trafiają od razu do systemu rozliczeniowego gminy. Co więcej opłaty można teraz naliczać dwa razy w roku, w oparciu o realne dane zużycia wody.