Belfort – Passive Drive-By

Belfort – Passive Drive-By Belfort – Passive Drive-By

Smart service för konsumenter

Smart service för konsumenter

Grand Belfort är en storkommun i östra Frankrike med närmare 50 000 invånare. Den regionala myndigheten planerar att förbättra servicen för konsumenter, inte minst genom att förenkla avläsningen av vattenmätarna. En innovativ lösning med förbikörning har installerats i regionen för att effektivisera datahanteringen och faktureringsprocesserna – som tar hjälp av sopbilarna för automatisk mätaravläsning.

 • drive-by sopbilar för AMR

  300 Altair-vattenmätare utrustade med radiomoduler lästes av genom förbikörning med sopbilar (passive Drive-By) .

 • 30,000 Vattenmätare

  Tio gånger så många mätare i hela Belfort med förorter kan nu läsas av automatiskt vid förbikörning.

 • every 6 per år

  Faktureringen baseras nu på konsumentens exakta vattenförbrukning och görs två gånger per år.

 • Att uppdatera föråldrad teknik och infrastruktur

  Att uppdatera föråldrad teknik och infrastruktur Att uppdatera föråldrad teknik och infrastruktur

  Fram tills nu har konsumenterna i Belfort läst av sina egna vattenmätare och skickat avläsningen till leverantören per post. Det har ofta lett till att fel avskrivna siffror och föråldrade eller felaktiga data, vilket i sin tur medfört långa ärendetider. Även kostnaderna som förorsakats av oförmågan att upptäcka läckor var onödigt höga.

  De kommunala myndigheterna gav Diehl Metering France i uppdrag att föreslå en lämplig AMR-lösning för Belfort med förorter för att få bättre förståelse för invånarnas behov, eliminera manipulering och förenkla faktureringsprocessen.

 • Att använda mätarteknik för att kombinera två offentliga tjänster

  Att använda mätarteknik för att kombinera två offentliga tjänster Att använda mätarteknik för att kombinera två offentliga tjänster

  Grand Belfort valde en passiv förbikörningslösning för att skapa ett effektivt system för förbrukningshantering: sopbilar för AMR

  Ett pilotprojekt startades 2014: Under testperioden på tre månader monterades en antenn och en RDC-mottagare på en sopbil, och 300 ALTAIR V4-vattenmätare utrustades med IZAR-radiomoduler. Systemet klarade att läsa av rätt till nästan 97 %. De data som analyserades möjliggjorde att läckor upptäcktes snabbare. Med utgångspunkt från dessa utmärkta resultat beslutade den kommunala myndigheten att utöka projektet i samarbete med Diehl Metering.

  Numera kan alla 30 000 vattenmätarna i distriktet Grand Belfort läsas av två gånger i månaden med hjälp av tolv specialutrustade fordon som kör förbi i hastigheter på upp till 50 km/h. Dessa data används tillsammans med programvaran IZAR@NET för att ge analyser och varningar om konsumtionen samt optimera distributionsnätverket.

  Traditionella vattenmätare kan enkelt uppgraderas när som helst för att möjliggöra avläsning vid förbipassering till fots eller med fordon.

 • Fakturorna baseras på faktiska förbrukningsnivåer

  Fakturorna baseras på faktiska förbrukningsnivåer Fakturorna baseras på faktiska förbrukningsnivåer

  Vi har använt radiolösningen i några år nu, sedan vi uppgraderade mätarna som vi hade haft i mer än 15 år. Sedan 2016 har kommunen även investerat i förberedelser för framtida förnyelseprojekt i förhoppningen att snabba på processen.

  Antoine Burrier, chef för dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i Grand Belfort

  Smarta mätare och radioöverföring av data eliminerar behovet av direkt tillgång till mätarna och manuell avläsning, vilket minskar arbetsinsats och kostnader. Systemen är otroligt lätta att installera eller sätta in i efterhand, så dessa arbetsuppgifter kan genomföras med kort varsel. Läckor, vattenförluster och blockerade mätare upptäcks snabbt, liksom ovanliga ökningar eller minskningar av förbrukningsnivån.

  Systemet gör det överflödigt att ta fram beräknade förbrukningsvärden, eftersom data omedelbart kan skickas till kommunens faktureringssystem. Dessutom kan faktureringsprocessen nu ske två gånger per år och baseras alltid på verkliga förbrukningssiffror.