Belfort – Passive Drive-By

Belfort – Passive Drive-By Belfort – Passive Drive-By

Slimme service voor consumenten

Slimme service voor consumenten

Grand Belfort is een gemeente in het oosten van Frankrijk met bijna 50.000 inwoners. De regionale overheid wil de dienstverlening aan de consument verbeteren, onder meer door het aflezen van de watermeters te vereenvoudigen. In de regio is een innovatieve drive-by oplossing geïnstalleerd om het gegevensbeheer en de factureringsprocessen efficiënter te maken door het gebruik van vuilniswagens voor de automatische meteruitlezing.

 • door vuilniswagens AMR drive-by

  300 Altair-watermeters met radiomodules werden in drive-by modus uitgelezen door vuilniswagens (passieve Drive-By).

 • 30.000 watermeters

  Vandaag kunnen tien keer zoveel meters automatisch worden afgelezen in het hele Belfort-gebied.

 • elke zes maanden

  De facturering is nu gebaseerd op het exacte waterverbruik van de eindgebruikers en vindt halfjaarlijks plaats.

 • De verouderde technologie en infrastructuur moderniseren

  De verouderde technologie en infrastructuur moderniseren De verouderde technologie en infrastructuur moderniseren

  Tot nu toe moesten de eindgebruikers in Belfort zelf hun watermeters aflezen en de gegevens per post naar de leverancier sturen. Dit leidde vaak tot transcriptiefouten, onjuiste of verouderde gegevens en daardoor tot lange verwerkingstijden. Het feit dat lekken niet konden worden opgespoord, veroorzaakte ook onnodig hoge kosten.

  De gemeente heeft Diehl Metering Frankrijk opdracht gegeven om een geschikte AMR-oplossing voor het grootstedelijk gebied Belfort voor te stellen om een beter inzicht te krijgen in het verbruik van haar bewoners, fraude uit te sluiten en de facturering te vereenvoudigen.

 • Het combineren van twee openbare diensten met meettechnologie

  Het combineren van twee openbare diensten met meettechnologie Het combineren van twee openbare diensten met meettechnologie

  Met het oog op een efficiënt beheer van het verbruik heeft Grand Belfort gekozen voor een passieve drive-by oplossing: AMR door vuilniswagens.

  In 2014 ging een proefproject van start: voor de testfase van drie maanden werd een vuilniswagen uitgerust met een RDC-zender en ontvanger, en 300 ALTAIR V4 watermeters werden voorzien van IZAR-radiomodules. De uitleesscore was bijna 97%. Lekken konden ook veel sneller worden opgespoord door de gegevens te analyseren. Na deze uitstekende resultaten besloot het gemeentebestuur om het project in samenwerking met Diehl Metering op te schalen.

  Momenteel kunnen een twaalftal goed uitgeruste voertuigen alle 30.000 watermeters van het grootstedelijk gebied Grand Belfort twee keer per maand aflezen - terwijl ze voorbijrijden met een snelheid tot 50 km/u. De verzamelde gegevens worden met de IZAR@NET-software gebruikt voor verbruiksanalyses, waarschuwingsberichten en voor de optimalisering van het distributienet.

  Traditionele watermeters kunnen op elk moment gemakkelijk worden opgewaardeerd, zodat ze via walk-by of drive-by uitgelezen kunnen worden.

 • Facturering op basis van het werkelijke verbruik

  Facturering op basis van het werkelijke verbruik Facturering op basis van het werkelijke verbruik

  Het radiosysteem was al enkele jaren in gebruik toen wij de meters, die meer dan 15 jaar oud waren, vernieuwden. Sinds 2016 heeft de gemeente extra investeringen gedaan om toekomstige vernieuwingsprojecten voor te bereiden en te versnellen

  Antoine Burrier, hoofd drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling in Grand Belfort.

  Slimme meters en radiotransmissie van gegevens maken directe toegang tot de meters en handmatige uitlezing overbodig, wat zorgt voor een verlaging van personele inzet en de kosten. De installatie of montage achteraf van de systemen is bijzonder gemakkelijk en op korte termijn te realiseren. Lekken en waterverlies, geblokkeerde meters en ongewoon hoog of laag verbruik worden nu ook snel opgespoord.

  Ook verbruiksschattingen behoren tot het verleden omdat gegevens onmiddellijk worden doorgegeven aan het factureringssysteem van de gemeente. Bovendien kan de eigenlijke facturering nu om de zes maanden plaatsvinden, altijd op basis van het werkelijke verbruik.