Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Om bij te dragen aan een groenere toekomst, legt de Energie-Efficiency Richtlijn (EED) nutsbedrijven en submeteringbedrijven een aantal verplichtingen op, waaronder het op afstand uitleesbaar maken van meetapparatuur. Zorg er dus voor dat uw netwerk zowel nu als in de toekomst aan deze eisen voldoet.

Energie-Efficiency Richtlijn (EED) Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Nieuwe wettelijke voorschriften voor een groenere toekomst

De Energie-Efficiency Richtlijn (EED) van de EU heeft als doel het energieverbruik te verlagen en zo bij te dragen aan een groenere toekomst. De richtlijn, die uit verschillende fasen bestaat, introduceert een aantal verplichtingen die gevolgen hebben voor nutsbedrijven en submeteringbedrijven. De twee belangrijkste verplichtingen zijn dat warmwater- en energiemeters, evenals warmtekostenverdelers, op afstand uitleesbaar moeten zijn en dat consumenten inzicht moeten krijgen in hun energieverbruik gedurende het jaar. Het doel van deze maatregelen: consumenten bewuster maken van hun verbruiksgewoonten en hen motiveren tot energiezuinig gedrag.

Een dringende noodzaak om minder te consumeren

In de hele EU is verwarming en koeling in gebouwen een van de grootste veroorzakers van koolstofuitstoot: het vertegenwoordigt de helft van alle verbruikte energie. Bovendien zijn verwarming en warm water alleen al goed voor 79% van het totale uiteindelijke energieverbruik van huishoudens in de EU. De EED wordt daarom als essentieel beschouwd voor het verwezenlijken van de algemene doelstelling van de EU om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

De herziene versie van de richtlijn is eind 2018 in werking getreden. Het bevat een stappenplan om het energieverbruik in de EU tegen 2030 met 32,5% te verminderen ten opzichte van de verbruiksprognoses die in 2007 zijn opgesteld.

Welke gevolgen heeft dit voor nutsbedrijven en submeteringbedrijven? Het betekent dat hun meetapparatuur voor verwarming, koeling en warm water in elke fase van de richtlijn in overeenstemming moet zijn met de Energie-Efficiency Richtlijn. Uiteindelijk moet alle meetapparatuur in hun netwerk in 2027 op afstand uitleesbaar zijn.

Uw partner voor volledige naleving van de EED

De belangrijkste doelstelling van de EED is de consument stimuleren tot duurzamer gedrag. Bij Diehl Metering vormt diezelfde filosofie de kern van al onze oplossingen. Wij bieden nutsbedrijven en submeteringbedrijven een compleet assortiment slimme meetoplossingen die niet alleen toekomstbestendige naleving van de EED mogelijk maken, maar ook nieuwe mogelijkheden creëren om efficiëntie en duurzaamheid te stimuleren.

Om te voldoen aan de EED-verplichting tot betrouwbare uitlezing op afstand van verbruiksgegevens, kunt u kiezen voor een Walk-by-/Drive-by-oplossing, waarmee u meterstanden met een draagbare ontvanger kunt opnemen door gewoon langs de huizen van consumenten te lopen of te rijden. Of u kunt kiezen voor een Fixed Network-oplossing, die een stationaire ontvanger gebruikt om apparaatgegevens te verzamelen en automatisch door te sturen. Zo kunt u de verschillende gegevens gemakkelijk bekijken in onze IZAR Meter Data Management-software en facturen genereren door de metingen naar uw factureringssoftware te exporteren.

En met onze smartphoneapp IZAR@HOME voor consumenten kunt u voldoen aan de verplichting om gedurende het hele jaar regelmatig verbruiksinformatie te verstrekken aan individuele huishoudens. Met deze gebruiksvriendelijke tool kunnen consumenten hun verbruik gedurende het jaar volgen en hun maandelijkse gegevens vergelijken met die van vergelijkbare groepen voor benchmarking. Het is de motivatie die ze nodig hebben om hun consumptiegewoonten te veranderen en zuinig om te gaan met kostbare natuurlijke hulpbronnen.

Onze slimme meetoplossingen voldoen niet alleen aan de EED-voorschriften, maar stellen u ook in staat een completer beeld te krijgen van uw netwerk en afwijkingen te identificeren, zoals lekkages, defecte apparaten of inefficiënte distributie van verwarming/koeling. Op die manier kunt u uw algemene energie-efficiëntie verder verbeteren en bijdragen aan een duurzamere toekomst.