Fixed Network Solutions Fixed Network Solutions

Jeśli chcesz z dużą częstotliwością otrzymywać dane zużycia wody, energii cieplnej, gazu i energii elektrycznej, na przykład co godzinę lub codziennie, bezprzewodowa sieć stacjonarna Diehl Metering będzie idealnym wyborem.

Zwiększ wydajność swoich procesów

Sieć stacjonarna zapewnia w pełni zautomatyzowany, niezawodny i ciągły odczyt wszystkich zintegrowanych liczników z użyciem zamontowanych na stałe odbiorników. Możesz bezproblemowo przesyłać dane do oprogramowania do zarządzania danymi z liczników IZAR w celu scentralizowanego monitorowania i analizowania dużych zbiorów danych. Dzięki naszej wysoce wydajnej technologii IZAR RADIO oraz wieloletniemu doświadczeniu w planowaniu sieci nawet rozbudowane osiedla mieszkaniowe czy zakłady przemysłowe nie stanowią żadnej przeszkody dla sieci stacjonarnej Diehl Metering. Wystawiaj comiesięczne rachunki na podstawie faktycznego a nie szacunkowego zużycia; zoptymalizuj swoją sieć dostawczą z wykorzystaniem monitoringu i analiz w czasie rzeczywistym i szybko reaguj na awarie, takie jak wycieki. Sieć stacjonarna Diehl Metering będzie skutecznie wspomagać dostawców wody i energii na drodze do digitalizacji. Nasze kompleksowe rozwiązanie pozwala nam zostać Twoim niezawodnym partnerem w całym procesie od pomiaru po analizę danych.

Wybór należy do Ciebie

Mając Diehl Metering za partnera możesz wdrażać złożone rozwiązania komunikacyjne dopasowane niemal do wszystkich konkretnych zastosowań. Naszą ofertę wspiera system IZAR opracowany przez Diehl Metering, bazujący na protokole komunikacji obsługiwanym niezależnie od producenta i segmentu: Open Metering System (OMS), co gwarantuje jego maksymalną interoperacyjność. Ponadto rozszerzyliśmy nasze portfolio rozwiązań systemowych o technologię LPWAN Narrowband IoT (NB-IoT) oraz LoRaWAN® i będziemy kontynuować rozwój w tym kierunku. W dowolnym momencie realizacji projektu możemy przeprowadzić integrację dodatkowych technologii komunikacyjnych — można skontaktować się z nami w tej sprawie bez żadnych zobowiązań! Diehl Metering umożliwia dostawcom wody i energii wybór rozwiązania komunikacyjnego najlepiej dopasowanego do ich potrzeb — możliwe są nawet rozwiązania łączone, złożone z naszej indywidualnie konfigurowanej sieci stacjonarnej IZAR Fixed Network oraz technologii komunikacyjnej IoT, takiej jak NB-IoT. Diehl Metering oferuje więcej niż tylko technologię, a mianowicie partnerstwo dające dostęp do najnowocześniejszych technologii komunikacyjnych na potrzeby Internetu rzeczy (IoT).

Funkcje IZAR LoRaWAN® NB-IoT mioty® for Metering
Analiza danych pomiarowych w czasie rzeczywistym +++ + - ++
Niezawodność i ciągłość komunikacji ++ + +++ +++
Przewidywalny okres użytkowania przy bardzo niskim zużyciu energii +++ + + ++
Monitorowanie sieci +++ ++ ++ +++
Dostępność komunikacji/ niskie bariery wejścia - + +++ 1) +
System bilingowy +++ +++ +++ +++
Łatwe dostosowanie do wymagań przedsiębiorstw +++ + - +++

1) szacunkowe

 • IZAR Radio

  Od ponad 20 lat korzystamy z własnej technologii radiowej IZAR RADIO do zbierania danych zużycia — również z liczników zamontowanych w wymagających lokalizacjach, takich jak bloki mieszkaniowe, piwnice czy szyby wentylacyjne. Liczniki zasilane bateryjnie mają okres eksploatacyjny do 16 lat, nawet przy cogodzinnym odczycie. Sieć IZAR RADIO powstała z myślą o odczycie inteligentnym i rozwija się w sposób elastyczny, nadążając za nowymi wymaganiami dostawców.

  Pokrycie: Dzięki zoptymalizowanemu pokryciu do kilku kilometrów możemy zapewnić wyjątkową wydajność przy niskich kosztach (koszt na punkt pomiaru).

  Na bieżąco: Umożliwimy Ci niezawodny odczyt danych niemalże w czasie rzeczywistym (co 8–14 sekund), gwarantując największą z obecnie możliwych aktualność danych wymaganą na potrzeby inteligentnego monitoringu.

  Interoperacyjność : Specjalnie z myślą o dostawcach kilku rodzajów mediów oparliśmy naszą sieć stacjonarną IZAR RADIO Fixed Network na protokole komunikacyjnym Open Metering System (OMS) uzyskując pełną kompatybilność z innymi urządzeniami.

  Bezpieczeństwo : IZAR RADIO wykorzystuje dedykowaną infrastrukturę komunikacyjną, więc możesz zachować pełną kontrolę nad dostępem do własnej sieci, a zapisane dane pozostają w Twoim posiadaniu. Oferujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem BSI zgodnie z OMS 4.0.2 Security Profile B.

  Bezpieczeństwo inwestycji: IZAR RADIO to sprawdzona technologia pomiarowa, w pełni kompatybilna z licznikami pozostającymi w użyciu ponad 20 lat.

 • LoRaWAN®

  Czym jest LoRaWAN®

  LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) to technologia LPWAN do komunikacji bezprzewodowej pomiędzy urządzeniami o zasilaniu bateryjnym. LoRaWAN® wykorzystuje sieci prywatne — w przeciwieństwie do NB-IoT. LoRaWAN® jest technologią nielicencjonowaną opartą na protokole sieciowym Open Source. Jednakże prawa do technologii radiowej są zastrzeżone. Diehl Metering należy do stowarzyszenia LoRa Alliance, które ma na celu ustanowienie LoRa jako standardu komunikacyjnego.

  Dlaczego LoRaWAN® nadaje się do pomiaru inteligentnego?

  W mieście LoRaWAN® ma zasięg do 2 kilometrów, który na obszarach wiejskich wzrasta do 15 km. Z uwagi na doskonały zasięg i penetrację budynków LoRaWAN® nadaje się do pomiaru inteligentnego, gdyż liczniki zużycia są często montowane w trudno dostępnych miejscach.

  Jakie wyzwania stwarza zastosowanie LoRaWAN® do pomiaru inteligentnego?

  LoRaWAN® lepiej sprawdza się w przypadku transmisji danych z mniejszą częstotliwością, więc dostawcy muszą zgodzić się na kompromis pomiędzy aktualnością danych i zużyciem baterii. Klienci, którzy zdecydują się na wdrożenie w pełni zautomatyzowanego odczytu liczników w sieci LoRaWAN® mogą pozostać przy istniejącej sieci lub zbudować nową sieć LoRaWAN® przy współudziale partnerów, gdyż będzie to oznaczać dodatkowe koszty inwestycyjne. Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem komunikacyjnym bazującym na sieci LoRaWAN®, Diehl Metering będzie wpierać Cię jako niezawodny partner.

 • NB-IoT

  Czym jest NB-IoT?

  NB-IoT to standaryzowana technologia sieci LPWAN (Low Power Wide Area Network) do zastosowań Internetu rzeczy (Internet of Things) łącząca urządzenia za pomocą istniejących sieci mobilnych i przekazująca niewielkie ilości danych w trudno dostępne rejony przez długi czas. NB-IoT wykorzystuje istniejące instalacje obecnie używane do celów telefonii komórkowej. Instalacje te są obsługiwane, konserwowane i unowocześniane przez operatorów tych sieci.

  Dlaczego NB-IoT nadaje się do pomiaru inteligentnego?

  NB-IoT korzysta z istniejących sieci mobilnych, więc dostawcy mediów nie muszą na początku inwestować w infrastrukturę. Ponadto NB-IoT odznacza się dużym pokryciem terenu i świetną penetracją budynków, co jest zaletą w przypadku stosowania całkowicie zautomatyzowanego odczytu liczników umieszczonych, na przykład, w szybach wentylacyjnych lub na obszarach wiejskich.

  Jakie wyzwania stwarza zastosowanie NB-IoT do pomiaru inteligentnego?

  Pomimo niskiego zużycia energii elektrycznej, NB-IoT stwarza pewne wyzwania dla liczników zasilanych bateryjnie. Dostawca mediów, który zdecyduje się na całkowicie zautomatyzowany odczyt liczników w sieci NB-IoT nie będzie właścicielem infrastruktury — odwrotnie niż w przypadku zastosowania sieci stacjonarnej Fixed Network od Diehl Metering. Oznacza to uzależnienie się od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem NB-IoT, Diehl Metering będzie wpierać Cię jako niezawodny partner. Współpracujemy z różnymi operatorami sieci komórkowych i jesteśmy partnerem w zakresie IoT dla Vodafone i innych operatorów.

 • Mioty® for Metering

  Czym jest technologia mioty® for Metering?

  Standard mioty®, wykorzystujący opatentowaną przez Instytut Fraunhofera technologię dzielenia telegramów radiowych, stanowi wysoce efektywne rozwiązanie masowego IoT (Internetu Rzeczy) dla dużych wdrożeń przemysłowych i komercyjnych.

  Innowacyjne rozwiązanie łączności oparte na standardzie mioty®, tzw. mioty® for Metering, pozwala przedsiębiorstwom na sprostanie wyzwaniom i szczególnym wymaganiom stawianym przez branżę pomiarową. Diehl Metering dąży do tego, aby technologia mioty® for Metering stała się nowym standardem radiowym IoT dla świata opomiarowania.

  Zalety stosowania mioty® for Metering.

  To, co wyróżnia standard mioty®, to połączenie niezawodnego transferu danych z niskim zużyciem energii, szeroka skalowalność i zdolność do obsługi sieci dalekiego zasięgu oraz wyjątkowa odporność na zakłócenia.

  Technologia mioty® for Metering umożliwia uzyskanie wysokiego poziomu usług poprzez dostarczanie danych w takiej ilości, z taką częstotliwością i niezawodnością, jaka jest potrzebna do zaspokojenia potrzeb użytkownika - przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności baterii. To sprawia, że jest to opłacalna inwestycja długoterminowa, pozwalająca przedsiębiorstwom użyteczności publicznej na obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych oraz czerpanie korzyści z niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO).

  Jakie wyzwania wiążą się z zastosowaniem technologii mioty® for Metering?

  W okresie przejściowym, zanim ekosystem mioty osiągnie docelowy stan wdrożenia, trudno będzie bazować na istniejącej infrastrukturze. Klienci będą tworzyć własną sieć z partnerami biznesowymi, a to będzie wymagało kosztów inwestycyjnych. Po okresie przejściowym prawdopodobnie zostaną udostępnione sieci publiczne.

  Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem komunikacyjnym opartym na standardzie mioty®, Diehl Metering służy pomocą jako kompetentny partner w zakresie planowania, realizacji oraz eksploatacji systemu.