Fixed Network Solutions Fixed Network Solutions

Om du behöver högupplösta data för vatten, värme, gas och el, till exempel timvis eller dagligen, är ett trådlöst fast nätverk från Diehl Metering ett perfekt val för dig. 

Öka effektiviteten i dina processer

Ett fast nätverk ger dig helautomatiska, högklassiga och kontinuerliga avläsningar av alla mätare i systemet via permanent installerade mottagare. Överför data till programvaran som hanterar data från IZAR-mätarna för centraliserad övervakning och analys av big data. Tack vare vår högklassiga IZAR RADIO-teknik och vår mångåriga erfarenhet av nätplanering, är inte ens komplexa bostadsfastigheter eller industrienheter något problem med Diehl Meterings fasta nätverk.Skapa månatliga fakturor baserade på faktisk istället för beräknad förbrukning; optimera dina ledningsnät med realtidsövervakning och -analys, och agera på ett tidigt stadium i händelse av incidenter, till exempel plötsliga läckor. Ett fast nätverk från Diehl Metering hjälper vatten- och energileverantörer på vägen mot digitalisering. Tack vare vår heltäckande lösning blir vi din pålitliga partner hela vägen från mätning till dataanalys.

Valet är ditt

Med Diehl Metering som partner kan du implementera komplexa kommunikationslösningar som är skräddarsydda för nästan alla dina specifika tillämpningar.Vårt sortiment stöds av vår ledande IZAR systemlösning som utvecklats under eget tak av Diehl Metering, baserad på kommunikationsstandarden Open Metering System (OMS), som hanterar alla tillverkare och segment, och följaktligen ger dig maximal driftskompatibilitet.Dessutom har vi utökat vår systemlösningsportfölj med LPWAN-teknikerna Narrowband IoT (NB-IoT) och LoRaWAN®, och vi fortsätter med denna expansion. Vi kan erbjuda integrering av ytterligare kommunikationstekniker när som helst för varje projekt – du är välkommen att kontakta oss om detta utan köptvång! Med Diehl Metering kan vatten- och energileverantörer välja den kommunikationslösning som passar deras behov bäst – även en kombinerad lösning av vårt skräddarsydda fasta nät IZAR och en IoT-kommunikationsteknik som till exempel Nb-IoT finns att få.Diehl Metering erbjuder dig mer än bara teknik: ett partnerskap som ger dig tillgång till de senaste kommunikationsteknikerna för sakernas internet.

Funktioner IZAR LoRaWAN® NB-IoT mioty® for Metering
Faktureringsapplikation +++ +++ +++ +++
Högpresterande analyser baserade på historiska data +++ ++ ++ +++
Stöd för beslutsfattande i nästintill realtid för att vidta åtgärder +++ + o ++
Förutsägbar livslängd med extremt låg strömförbrukning +++ + + ++
Lättillgänglig på grund av befintliga offentliga nätverk och tjänsteleverantörer o ++ +++ 1) +
Robusthet mot störningar, vilket garanterar tillförlitlig drift under hela livslängden ++ + +++ +++
Agil anpassning till nya krav från försörjningsföretag +++ + o +++
Migrering från Drive-by mobil avläsning till fast nätverk utan ytterligare omkonfigurering av mätare eller mätarbyten +++ o o o

1) uppskattad

 • IZAR Radio

  I mer än 20 år har vi använt vår egen IZAR RADIO-teknik för att registrera förbrukningsdata – även från mätare i krävande installationssituationer, till exempel flerbostadshus, källare och schakt. De batteridrivna mätarna har en livslängd på upp till 16 år, även med timvis avläsning.IZAR RADIO-nätet är skräddarsytt speciellt för smart mätning och växer flexibelt för att hålla jämna steg med nya leverantörskrav.

  Täckning : Tack vare optimerad täckning på upp till flera km kan vi ge dig utomordentliga prestanda till låg kostnad (kostnad per mätarpunkt).

  Aktuellt : Vi låter dig hämta data tillförlitligt nästan i realtid (var 8–14 sekund), varvid så aktuella data som möjligt garanteras för smart övervakning.

  Driftskompatibilitet : I enlighet med idén om multifunktionalitet baseras IZAR RADIO fast nät på kommunikationsstandarden Open Metering System, OMS, och det är fullt kompatibelt med andra enheter.

  Säkerhet : Eftersom IZAR RADIO använder en speciellt avsedd kommunikationsinfrastruktur, kan du ha full kontroll över tillträdet till ditt nät och ingen obehörig kan komma åt registrerade data. Vi erbjuder dig högsta säkerhetsstandard tack vare att BSI, British Standards Institution i enlighet med OMS 4.0.2 säkerhetsprofil B uppfylls.

  Investeringssäkerhet : IZAR RADIO är beprövat inom mätningsteknik och helt kompatibel med mätare som använts sedan mer än 20 år tillbaka.

 • LoRaWAN®

  Vad är LoRaWAN®?

  LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) är en LPWAN-teknik för trådlös kommunikation med batteridrivna enheter. LoRaWAN® använder privata nätverk – till skillnad från NB-IoT. LoRaWAN® är inte licensbaserat och nätverksprotokollet är öppen källkod. Radiotekniken är dock privatägd. Diehl Metering är medlem av LoRa Alliance, som har föresatt sig att etablera LoRa som kommunikationsstandard.

  Varför använda LoRaWAN® för smart mätning?

  I urbana områden kan LoRaWAN® ha en räckvidd på upp till två kilometer, och ända upp till 15 kilometer på landsbygden. Tack vare den utmärkta räckvidden och den goda överföringen i byggnader, är smart mätning en möjlig tillämpning för LoRaWAN®, eftersom förbrukningsmätare ofta installeras på svåråtkomliga platser.

  Vilka utmaningar förknippas med LoRaWAN® för smart mätning?

  Eftersom LoRaWAN® lämpar sig bättre för dataöverföring med långa mellanrum, behöver leverantören vara beredd att kompromissa vad beträffar antingen aktualiteten hos data eller batteriets livslängd.Om du vill implementera helautomatisk mätaravläsning via ett LoRaWAN®-nät, kan du antingen förlita dig på ett befintligt nät eller bygga upp ett nytt LoRaWAN®-nät med partners – vilket kräver investeringar. Om du är intresserad av en LoRaWAN®-baserad kommunikationslösning, ställer Diehl Metering upp som din kompetenta partner.

 • NB-IoT

  Vad är NB-IoT?

  NB-IoT är en standardiserad LPWAN-teknik (Low Power Wide Area Network) för tillämpningar av sakernas internet som ansluter enheter via ordinarie mobila nätverk och överför små volymer data till svårtillgängliga områden under långa tidsperioder. NB-IoT använder befintliga infrastrukturinstallationer som nu används för mobil kommunikation. Dessa driftas, underhålls och uppgraderas av operatörer av mobila nät.

  Varför använda NB-IoT för smart mätning?

  Eftersom NB-IoT använder befintliga mobila nätverk, krävs ingen inledande infrastrukturinvestering från leverantörens sida. Dessutom uppvisar NB-IoT god täckning och utmärkt överföring i byggnader, vilket är en fördel när det gäller helautomatisk avläsning av mätare placerade i till exempel schakt eller på landsbygden.

  Vilka utmaningar förknippas med NB-IoT för smart mätning?

  Trots den låga elförbrukningen utgör NB-IoT en utmaning för batteridrivna mätare.När helautomatisk mätaravläsning implementeras via ett NB-IoT-nät, äger du inte infrastrukturen – en skillnad jämfört med ett fast nät från Diehl Metering. Därför blir du beroende av telekommunikationsleverantören – om du är intresserad av en NB-IoT-lösning, ställer Diehl Metering upp som din pålitliga partner. Vi arbetar med flera telekommunikationsleverantörer och IoT-partners, bl.a. Vodafone.

 • mioty® for Metering

  Vad är mioty® for Metering?

  mioty®, som bygger på Fraunhofers patenterade radiotelegramuppdelning, ger en mycket effektiv massiv IoT-lösning (Internet of Things) för stora industriella och kommersiella installationer.
  mioty® for Metering - den modernaste anslutningslösningen baserad på mioty®, utrustar försörjningsföretag för de särskilda utmaningarna och användningsfallen inom mätningsindustrin. Diehl Meterings ambition är att göra mioty® for Metering till den nya IoT-radiostandarden för mätvärlden.

  Varför använda mioty® for Metering?

  Det som gör mioty® unik är kombinationen av tillförlitlig dataöverföring med låg effekt, bred skalbarhet och kapacitet att stödja nätverk med lång räckvidd samt extrem motståndskraft mot störningar.
   Tekniken mioty® for Metering möjliggör ett högt servicenivåavtal genom att leverera data så mycket, så ofta och så tillförlitligt som behövs för att uppnå dina användningsområden - samtidigt som du säkerställer hög batterieeffektivitet. Detta gör den till en kostnadseffektiv långsiktig investering som gör det möjligt för allmännyttiga företag att minska kapital- och driftskostnader och dra nytta av en låg total ägandekostnad (TCO).

  Vilka utmaningar är förknippade med mioty® for Metering?

  Under en övergångsperiod tills mioty-ekosystemet har nått den målinriktade spridningsstatusen kommer det att vara svårt att bygga vidare på en befintlig infrastruktur. Kunderna kommer att bygga upp sina egna nätverk med partners, vilket kommer att kräva investeringskostnader. Efter denna inledande fas kommer troligen offentliga nätverk att bli tillgängliga.

  Om du är intresserad av en kommunikationslösning baserad på mioty® är Diehl Metering din kompetenta partner för planering, implementering och/eller drift.