Automatisk mätaravläsning AMR/AMI

Upptäck lösningen som växer med dig. Vi stöttar dig med en stark, modulär radioteknik som levererar energidata med täta mellanrum – med stabil överföring, lång räckvidd och litet underhållsbehov.

Automatisk mätaravläsning AMR/AMI Automatisk mätaravläsning AMR/AMI

Automatisk mätaravläsning (AMR/AMI)

I egenskap av vatten- och energileverantör behöver du en flexibel lösning för fjärravläsning av förbrukningsmätare skräddarsydd efter just dina behov. Oavsett om du är intresserad av en lösning för mobil mätaravläsning (Automatic Meter Reading – AMR), ett kommunikationsnätverk med höga prestanda (Advanced Metering Infrastructure – AMI) eller en kombination av de båda, kan vi hjälpa dig med ett brett sortiment av kommunikationslösningar.

Under mer än 25 år har Diehl Metering, teknikledare inom AMR/AMI använt sin IZAR RADIO-teknik för att tillförlitligt samla in data från många olika mätare inom detta område och överföra dessa data till sin IZAR-plattform. På detta sätt ger våra lösningar ett kontinuerligt dataflöde från mätutrustningen till övervakning, datahantering och dataanalys. Du får exakt avläsning av värden på rätt datum, till exempel vid in- och utflyttning, enkelt och effektivt via mobil avläsning eller ett fast nät.

Som en sann leverantör av multifunktionalitet tillhandahåller Diehl Metering lösningar för avläsning av vatten, värme, gas och el inom alla sektorer via samma infrastruktur. Det minskar dina kostnader per mätpunkt och ökar den övergripande effektiviteten.

diagram över en stad med ny teknik diagram över en stad med ny teknik