Energy Network Analytics

Är du intresserad av göra ditt värmenät mer lönsamt utan att behöva åta dig en större investering?

Energy Network Analytics Energy Network Analytics

Gör ditt värmenätverk mer intelligent

Är du intresserad av göra ditt värmenät mer lönsamt utan att behöva åta dig en större investering?

Med Diehl Meterings Energy Network Analytics förvandlar du dina värmemätardata till värdefull nätverksinformation. Via dina befintliga Diehl Metering smarta mätare och flödessensorer samlar Energy Network Analytics in mängder av information från ditt system och sammanställer den till unika insikter om vad som kan behöva åtgärdas. Du får en exakt översikt över värmefördelningen och effektiviteten i ditt nätverk. Du kommer omedelbart att varnas om eventuella defekter eller läckage. Och du kommer till och med att kunna beräkna virtuella förbrukningsnivåer genom att aggregera data från flera olika mätare/sensorer. Fördelarna för ditt företag? Ökad nätverkseffektivitet, minskade kostnader och större kundnöjdhet.

Hur fungerar det?

Energy Network Analytics använder kommunicerande värmemätare och flödessensorer för att samla in värdefull information om enskilda byggnader, om individuella förbrukningsnivåer och om ditt värmedistributionsnät som helhet. All den här informationen överförs sedan till den centrala mätinsamlingssystem IZAR@NET 2, (lokal installation) eller till IZAR PLUS PORTAL, (Web baserat)

Programvaran tolkar data i syfte att sammanställa värdefulla analyser och användbara larm som varnar dig för eventuella avvikelser i ditt värmenät. Dessutom erbjuder IZAR-programvaran stöd för flera verktyg och flera givare/sensorer, vilket innebär att du kan kombinera olika delar av ditt företag på en enda plattform.

 

SWARM-ANALYSER FÖR FÖRBÄTTRAD TEMPERATURSPRIDNING

Med Energy Network Analytics kan du enkelt identifiera höga returtemperaturer i ditt nätverk, eventuellt orsakade av defekta överföringsstationer eller undermåliga förbrukningsmönster. Med hjälp av swarm-analyser kan du övervaka viktiga systemparametrar

såsom returtemperatur och spridning (Delta T) för enskilda värmemätare. På IZAR-programvaruplattformen visas diagram över konsumenter grupperade efter

förbrukningsnivå (låg, medium eller hög). Du kommer också att kunna identifiera exakt var höga returtemperaturer förekommer och varför. Det innebär att du snabbt kan åtgärda fel eller ge dina konsumenter skräddarsydd rådgivning i syfte att hjälpa dem förbättra sina förbrukningsvanor.

SMART LÄCKAGEDETEKTERING

Läckage i distributionsnätverk och byggnader kan vara extremt kostsamt. Det kan också medföra säkerhetsrisker för konsumenterna. Därför innehåller Energy Network Analytics en funktion för smart läckagedetektering. Funktionen samlar in data från flödesmätare som t.ex. SHARKY, för att utvärdera flödeshastigheter i ditt nätverk och utlösa ett larm om ett läckage upptäcks. Om ett rör går sönder skickar SHARKY mätaren ett meddelande inom 90 sekunder med exakt information om var läckaget har inträffat och hur allvarligt läget är. Du kan till och med anpassa tjänsten för att skicka läckagelarm till slutkunden/konsumenter och på så vis öka kundnöjdheten.

OPTIMERINGSENHET FÖR VÄRMEFÖRDELNING

All värme du producerar som inte når fram till konsumenterna innebär extra kostnader, bortkastad energi och dålig hållbarhet. Värmeförlust kan orsakas av föråldrande rörledningar eller otillräcklig isolering. Utmaningen är att veta var dessa defekter finns i ditt nätverk. Det är här Energy Network Analytics kommer in i bilden. Genom att kontinuerligt övervaka framledningstemperaturer vid olika punkter

kan systemet fastställa temperaturen i rören med mycket hög noggrannhet. I din IZAR-programvara kan du själv ställa in tröskelvärden för när varningar ska utlösas. Du kommer då att meddelas vid första tecken på värmeförlust. Samtidigt

bidrar du till att sänka koldioxidutsläppen.

ANALYS AV EFFEKTIVITET I VÄRMEPRODUKTION

Utan regelbunden effektivitetsövervakning har de flesta pannor en betydligt lägre verkningsgrad än vad tillverkarna påstår. Energy Network Analytics jämför energin som matas in i din panna med den värmeenergi som fångas upp av SHARKY mätarna. Därefter beräknas pannans verkningsgrad (i procent). På så vis kommer du att kunna spåra pannans verkningsgrad i så gott som realtid, vilket innebär att du kan övervaka pannan på lång sikt och optimera livslängdskostnaderna.

MED KARTVYN FÅR DU EN TYDLIG ÖVERSIKT ÖVER DITT NÄT OCH DINA ENHETER PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE

En av de största fördelarna med Energy Network Analytics är att systemets förmåga att tolka stora mängder data från ditt nätverk och ompaketera dem i ett lättförståeligt format. Kartvyn ger dig en tydlig översikt över ditt nätverk, vilket innebär att du kan se exakt var de olika enheterna och mätändpunkterna i ditt nätverk finns samt lokalisera de platser där du behöver optimera/förbättra.

DIGITALA TVILLINGAR FÖR EN TYDLIGARE BILD

Genom att använda flera mätare kan du samla in stora mängder data över olika delar av ditt värmenätverk. Men det ger dig inte alltid den övergripande bilden. Energy Network Analytics samlar in data från flera angränsande enheter och genererar virtuella mätare som beräknar förbrukningsvärden för en specifik byggnad, för en grupp av byggnader eller för någon del av ditt nätverk. På så vis kommer du att kunna övervaka den totala energieffektiviteten ännu mer exakt, samt identifiera fler möjligheter till kostnadsbesparingar. Du kan till och med skapa nya affärsmöjligheter genom att sälja vidare virtuella mätaranalyser till tredje part.

More information

Contact us for a personalised analysis of your needs.

Kundärenden

  • Bronderslev

    Bronderslev Bronderslev

    Som en pionjär inom smart energi implementerar Brønderslev Forsyning A/S konceptet ”Framtidens fjärrvärme”: elkraft och fjärrvärme alstras i ett eget kraftvärmeverk, en kombinerad elkrafts- och fjärrvärmeenhet, som är en av de mest effektiva anläggningarna i världen tack vare kombinationen av solenergi, biomassa och värmepumpar.

    Läs mer