Analiza sieci energetycznej

W jaki sposób można zwiększyć potencjał sieci grzewczej bez dużego nakładu ?

Analiza sieci energetycznej Analiza sieci energetycznej

Bardziej inteligentna sieć grzewcza

W jaki sposób można zwiększyć potencjał sieci grzewczej bez dużego nakładu ?             

System Analizy Sieci Energetycznej Diehl Metering pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału danych z ciepłomierzy. To potężne narzędzie umożliwia optymalizację sieci poprzez wydobycie bogactwa informacji o dystrybucji ciepła i wydajności . System natychmiast powiadamia o wszelkich usterkach lub wyciekach. Istnieje nawet możliwość uzyskania wirtualnych wartości zużycia poprzez agregację danych z wielu czujników fizycznych. Jakie korzyści  rozwiązanie to oferuje dla Państwa przedsiębiorstwa? Zwiększona wydajność sieci, obniżone koszty i większe zadowolenie klientów.

Jak to działa?

System Analizy Sieci Energetycznej komunikuje się z licznikami ciepła i czujnikami przepływu zbierając cenne dane o poszczególnych budynkach, indywidualnym zużyciu i sieci dystrybucji ciepła jako całości. Wszystkie te informacje są następnie przekazywane do programu zarządzającego danymi IZAR@NET 2, jeśli korzystają Państwo z własnego lokalnego serwera – lub do programu IZAR PLUS PORTAL, jeśli preferują Państwo oprogramowanie jako usługę.

Oprogramowanie to interpretuje dane, aby zapewnić przejrzysty podgląd systemu. Oferuje wnikliwą analizę i dostarcza informacji o ważnych alarmów, które ostrzegają o anomaliach w sieci grzewczej. Co więcej, oprogramowanie IZAR oferuje obsługę wielu mediów i wielu czujników, umożliwiając połączenie różnych części Państwa biznesu na jednej platformie.

 

WYKORZYSTANIE INTELIGENCJI ROZPROSZONEJ W CELU LEPSZEJ ANALIZY ROZKŁADU TEMPERATURY

Dzięki Systemowi Analizy Sieci Energetycznej można łatwo zidentyfikować w sieci wysokie temperatury powrotu, potencjalnie spowodowane przez wadliwe stacje przesyłowe lub złe rozkłady ogrzewania. Tzw. Inteligencja Rozproszona pozwala na monitorowanie ważnych parametrów systemu dla każdego ciepłomierza, takich jak temperatura powrotu i rozpiętość temperatury (Delta T). Na platformie programowej IZAR można uzyskać wgląd do wykresów grupujących odbiorców według ich klasy zużycia (niskie, średnie lub wysokie). Dzięki nim można dokładnie określić, gdzie występują wysokie temperatury powrotu i ustalić dlaczego tak jest.  Pozwala to na szybkie usunięcie usterek oraz dostarczenie konsumentom informacji pomagających poprawić ich nawyki konsumpcyjne.

INTELIGENTNE WYKRYWANIE WYCIEKÓW

Nieszczelności w sieci dystrybucyjnej i w budynkach mogą być niezwykle kosztowne, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa odbiorców. Dlatego System Analizy Sieci Energetycznej zawiera funkcję inteligentnego wykrywania wycieków. Poprzez gromadzenie danych z czujników przepływu i ultradźwiękowych ciepłomierzy, np. liczników SHARKY, System Analizy Sieci Energetycznej nadzoruje strumień objętości w sieci i uruchamia alarm w przypadku wykrycia nieszczelności. W ciągu 90 sekund od pojawianie się nieszczelności, licznik SHARKY wysyła powiadomienie z dokładnymi informacjami o lokalizacji i charakterze problemu. Istnieje możliwość dostosowania usługi w taki sposób, aby alarmy o wyciekach trafiały bezpośrednio do odbiorców. Uzyskamy w ten sposób większe zadowolenie klientów.

OPTYMALIZATOR DYSTRYBUCJI CIEPŁA

Wyprodukowane ciepło, które nie dociera do odbiorców, oznacza dodatkowe koszty, zmarnowaną energię i brak troski o środowisko. Straty ciepła mogą być spowodowane starzeniem się rurociągów lub nieodpowiednią izolacją. Wyzwanie polega na tym, aby wiedzieć, w którym miejscu sieci dochodzi do tego rodzaju anomalii. Tutaj do akcji wkracza nasz System Analizy Sieci Energetycznej. Poprzez ciągłe i wielopunktowe monitorowanie temperatury przepływu, temperatura w rurach zostaje określona z bardzo dużą dokładnością. Za pomocą oprogramowania IZAR można zdefiniować własne progi alarmowe - dzięki czemu będą Państwo natychmiast informowani o wszelkich stratach ciepła. Rozwiązanie to pozwoli Państwu również przyczynić się do obniżenia emisji CO2.

ANALIZA SPRAWNOŚCI KOTŁA

Bez regularnego monitorowania sprawności, większość kotłów pracuje znacznie poniżej swojego optimum. System Analizy Sieci Energetycznej zestawia energię oddaną w kotle gazowym z energią cieplną zarejestrowaną przez liczniki SHARKY. System następnie oblicza sprawność kotła jako wartość procentową w stosunku do deklarowanej przez producenta sprawności. W rezultacie, będą Państwo mieli możliwość śledzenia sprawności kotła w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co oznacza, że można monitorować go długoterminowo i optymalizować koszty w całym okresie użytkowania.

WARSTWY MAPOWE ZAPEWNIAJĄCE PRZEJRZYSTY PODGLĄD SIECI I URZĄDZEŃ W JEDNYM MIEJSCU

Jedną z kluczowych korzyści płynących z Systemu Analizy Sieci Energetycznej jest interpretacja ogromnej ilości danych z sieci i przedstawienie ich w łatwym do zrozumienia formacie. Warstwy mapowe oferują przejrzysty przegląd sieci, umożliwiając wizualizację dokładnej lokalizacji geograficznej różnych urządzeń i punktów końcowych oraz wskazanie miejsc, w których należy interweniować.

CYFROWA SYMULACJA BLIŹNIACZA DLA LEPSZEGO PODGLĄDU SYTUACJI

Używając wielu liczników, można zebrać duże ilości danych o różnych częściach sieci grzewczej. Nie zawsze jednak  pozwala nam to uzyskać pełny obraz sytuacji. Na szczęście System Analizy Sieci Energetycznej przychodzi z pomocą. Zbierając dane z wielu sąsiadujących urządzeń, może stworzyć wirtualne liczniki, które obliczają wartości zużycia dla danego budynku, grupy budynków lub dowolnego podpunktu sieci. Takie rozwiązanie pozwala na dokładniejsze monitorowanie ogólnej efektywności energetycznej i zidentyfikować obszary, gdzie istnieje możliwość uzyskania oszczędności. Istnieje nawet możliwość zwiększenia dochodów poprzez odsprzedaż stronom trzecim danych pochodzących z analizy wirtualnych liczników.

More information

Contact us for a personalised analysis of your needs.

Rozwiązania u klientów

 • Bronderslev

  Bronderslev Bronderslev

  Jako pionier w dziedzinie inteligentnej energii firma Brønderslev Forsyning A/S wprowadza w życie koncepcję „sieci ciepłowniczej przyszłości”: energię elektryczną i ciepło generuje we własnym zakładzie kogeneracyjnym, który jest jedną z najbardziej wydajnych jednostek na świecie dzięki połączeniu energii słonecznej, biomasy i pomp ciepła.

  czytaj więcej
 • Støvring

  Støvring Støvring

  Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. jest typową duńską firmą ciepłowniczą. Zakład użyteczności publicznej jest własnością publiczną i dostarcza ciepło do małego miasteczka Støvring. Dzięki 64 km głównej sieci rurociągów obsługuje ponad 2600 gospodarstw domowych. Firma ma własną elektrownię cieplną, która charakteryzuje się unikalną architekturą i wykorzystuje trzy silniki gazowe do produkcji energii elektrycznej i 65 000 MWh ciepła rocznie. 

  czytaj więcej