Brønderslev – Fixed Network

Brønderslev – Fixed Network Brønderslev – Fixed Network

Sieć ciepłownicza przyszłości

Brønderslev – sieć ciepłownicza przyszłości

Spółka holdingowa Brønderslev Forsyning A/S odpowiada za sieć ciepłowniczą i dostawy wody, a także gospodarkę ściekami w duńskim mieście Brønderslev.

Jako pionier w dziedzinie inteligentnej energii firma Brønderslev Forsyning A/S wprowadza w życie koncepcję „sieci ciepłowniczej przyszłości”: energię elektryczną i ciepło generuje we własnym zakładzie kogeneracyjnym, który jest jedną z najbardziej wydajnych jednostek na świecie dzięki połączeniu energii słonecznej, biomasy i pomp ciepła.

We współpracy z Diehl Metering firma wdrożyła kompleksowe rozwiązanie dla sieci stacjonarnej, umożliwiając energooszczędną produkcję i dystrybucję ciepła.

 • 5000 liczników energii SHARKY

  Innowacyjne rozwiązanie dla sieci stacjonarnej zapewnia w pełni automatyczne pozyskiwanie danych oraz inteligentną analizę.

 • 5°C Spadek temperatury o

  Zmniejszenie średniej temperatury powrotu z 40°C do 35°C.

 • 100 000 EUR Oszczędność

  Energooszczędna produkcja i dystrybucja ciepła oraz selektywne konsultacje w przypadku niewłaściwych praktyk grzewczych prowadzą do znaczącego ograniczenia kosztów.

 • Poprawa wydajności sieci grzewczej

  Poprawa wydajności sieci grzewczej Poprawa wydajności sieci grzewczej

  Skuteczna kontrola temperatury wyjścia i powrotu była niemożliwa, ponieważ liczniki mechaniczne nie rejestrowały danych dotyczących bieżącej temperatury w ramach sieci dystrybucji.

  Gospodarstwa domowe, w których stosowane są niewłaściwe praktyki grzewcze, nie korzystają z sieci ciepłowniczej. To prowadzi do rozprzestrzeniania się niskich temperatur z wysoką temperaturą powrotu, generując dodatkowe koszty zarówno dla konsumentów, jak i dla dostawcy.

  Ze względu na brak zintegrowanej funkcji komunikacji w przestarzałych licznikach ciepła dane dotyczące zużycia ani alarmy z liczników nie docierały do dostawcy. W międzyczasie brak zautomatyzowanej i niezwłocznej detekcji awarii lub odchyleń zwiększał ryzyko kosztownych uszkodzeń budynków, spowodowanych przeciekami lub pękającymi rurami.

 • Sieć stacjonarna z funkcjami inteligentnej analizy

  Sieć stacjonarna z funkcjami inteligentnej analizy Sieć stacjonarna z funkcjami inteligentnej analizy

  W ramach projektu wdrożenia innowacyjnego rozwiązania opartego na sieci stacjonarnej, obejmującego w pełni zautomatyzowany odczyt i ochronę przed przeciekami, zainstalowano 5000 ultradźwiękowych liczników energii SHARKY 775 w połączeniu z ultradźwiękowymi czujnikami przepływu SHARKY FS 473 w rurach odprowadzających. Zintegrowane moduły radiowe zapewniają w pełni automatyczny przesył aktualnych danych.

  W ramach procesu połączone czujniki przepływu i liczniki rejestrują oraz porównują prędkość przepływu w rurach doprowadzających i odprowadzających, a następnie przesyłają dane do odbiorników zamontowanych na stałe, które kilka razy na godzinę przekazują odczyty do oprogramowania IZAR, gdzie dane poddawane są inteligentnej analizie. W razie odchyleń licznik energii po 90 sekundach uruchamia alarm. Od pękniętej rury po kapiący kaloryfer – każdy problem może zostać szybko i niezawodnie wykryty.

 • Zmniejszenie kosztów. Wyższa jakość usług. Wyższy poziom bezpieczeństwa.

  Zmniejszenie kosztów. Wyższa jakość usług. Wyższy poziom bezpieczeństwa. Zmniejszenie kosztów. Wyższa jakość usług. Wyższy poziom bezpieczeństwa.

  Ponieważ oprogramowanie IZAR umożliwia prowadzenie inteligentnych analiz, możemy dostosować produkcję ciepła do schematów konsumpcji naszych klientów oraz informować ich o konieczności zmiany nawyków. Działania te pozwoliły nam obniżyć temperaturę powrotu średnio z 40°C do 35°C, co pozwoliło elektrociepłowni zaoszczędzić 100 000 EUR rocznie dzięki lepszemu chłodzeniu spalin i zmniejszeniu strat energii w sieci dystrybucyjnej. Zaoszczędzone pieniądze możemy zainwestować bezpośrednio w naszą koncepcję "Ciepłownictwa Przyszłości.

  Thorkil Bartholdy Neergaard, dyrektor zarządzający Brønderslev Forsyning A/S.

  Dzięki pełnej automatyzacji odczytów z ultradźwiękowych liczników energii poprawiła się jakość obsługi, a nieprawidłowe odczyty liczników zostały wyeliminowane. Wiarygodne i poprawne rozliczenia, a także energooszczędna produkcja i dystrybucja ciepła w oparciu o inteligentną analizę danych z liczników to najważniejsze i przekonujące rezultaty.

  Na pulpicie portalu IZAR PLUS monitorowany jest rozkład temperatury dla każdego licznika w formie różnicy temperatury wyjścia i powrotu. To pozwala na szybkie wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości w działaniu oraz niewłaściwych praktyk grzewczych. Ponadto rozwiązanie umożliwia zapewnianie doradztwa gospodarstwom domowym stosującym nieoptymalne praktyki grzewcze w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów związanych z ogrzewaniem. Funkcja inteligentnej analizy w portalu IZAR PLUS przynosi ogromne oszczędności zarówno dostawcy, jak i konsumentom.

  Ponadto klienci korzystają z wyższej jakości obsługi i większego bezpieczeństwa ze względu na pełną automatyzację monitorowania alarmów generowanych przez liczniki. Gospodarstwa domowe mogą nawet wybrać opcjonalną obsługę bezpośrednich powiadomień o przeciekach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, tak aby uniknąć kosztownych szkód. Firmy ubezpieczeniowe doceniają korzyści związane z bezpieczeństwem, oferując atrakcyjne zniżki składek za ubezpieczenia od przecieków klientom korzystającym z inteligentnej infrastruktury Diehl Metering.

  Wprowadzone zmiany doprowadziły do znaczącego wzrostu zadowolenia klientów.

 • Rozwiązanie wspierające nową taryfę motywacyjną

  Tutaj dowiedzą się Państwo jak firmie Brønderslev Forsyning A/S udało się wprowadzić nowatorską taryfę motywacyjną, wykorzystującą naszą aplikację konsumencką IZAR@HOME.