Brønderslev – Fixed Network

Brønderslev – Fixed NetworkBrønderslev – Fixed Network

Brønderslev – sieć ciepłownicza przyszłości

Spółka holdingowa Brønderslev Forsyning A/S odpowiada za sieć ciepłowniczą i dostawy wody, a także gospodarkę ściekami w duńskim mieście Brønderslev.

Jako pionier w dziedzinie inteligentnej energii firma Brønderslev Forsyning A/S wprowadza w życie koncepcję „sieci ciepłowniczej przyszłości”: energię elektryczną i ciepło generuje we własnym zakładzie kogeneracyjnym, który jest jedną z najbardziej wydajnych jednostek na świecie dzięki połączeniu energii słonecznej, biomasy i pomp ciepła.

We współpracy z Diehl Metering firma wdrożyła kompleksowe rozwiązanie dla sieci stacjonarnej, umożliwiając energooszczędną produkcję i dystrybucję ciepła.

 • 4600liczników energii SHARKY

  Innowacyjne rozwiązanie dla sieci stacjonarnej zapewnia w pełni automatyczne pozyskiwanie danych oraz inteligentną analizę.

 • 3°CSpadek temperatury o

  Zmniejszenie średniej temperatury powrotu z 40°C do 37°C.

 • 60 000 EUROszczędność

  Energooszczędna produkcja i dystrybucja ciepła oraz selektywne konsultacje w przypadku niewłaściwych praktyk grzewczych prowadzą do znaczącego ograniczenia kosztów.

 • Poprawa wydajności sieci grzewczej

  Poprawa wydajności sieci grzewczejPoprawa wydajności sieci grzewczej

  Skuteczna kontrola temperatury wyjścia i powrotu była niemożliwa, ponieważ liczniki mechaniczne nie rejestrowały danych dotyczących bieżącej temperatury w ramach sieci dystrybucji.

  Gospodarstwa domowe, w których stosowane są niewłaściwe praktyki grzewcze, nie korzystają z sieci ciepłowniczej. To prowadzi do rozprzestrzeniania się niskich temperatur z wysoką temperaturą powrotu, generując dodatkowe koszty zarówno dla konsumentów, jak i dla dostawcy.

  Ze względu na brak zintegrowanej funkcji komunikacji w przestarzałych licznikach ciepła dane dotyczące zużycia ani alarmy z liczników nie docierały do dostawcy. W międzyczasie brak zautomatyzowanej i niezwłocznej detekcji awarii lub odchyleń zwiększał ryzyko kosztownych uszkodzeń budynków, spowodowanych przeciekami lub pękającymi rurami.

 • Sieć stacjonarna z funkcjami inteligentnej analizy

  Sieć stacjonarna z funkcjami inteligentnej analizySieć stacjonarna z funkcjami inteligentnej analizy

  W ramach projektu wdrożenia innowacyjnego rozwiązania opartego na sieci stacjonarnej, obejmującego w pełni zautomatyzowany odczyt i ochronę przed przeciekami, zainstalowano 4600 ultradźwiękowych liczników energii SHARKY 775 w połączeniu z ultradźwiękowymi czujnikami przepływu SHARKY FS 473 w rurach odprowadzających. Zintegrowane moduły radiowe zapewniają w pełni automatyczny przesył aktualnych danych.

  W ramach procesu połączone czujniki przepływu i liczniki rejestrują oraz porównują prędkość przepływu w rurach doprowadzających i odprowadzających, a następnie przesyłają dane do odbiorników zamontowanych na stałe, które kilka razy na godzinę przekazują odczyty do oprogramowania IZAR, gdzie dane poddawane są inteligentnej analizie. W razie odchyleń licznik energii po 90 sekundach uruchamia alarm. Od pękniętej rury po kapiący kaloryfer – każdy problem może zostać szybko i niezawodnie wykryty.

 • Zmniejszenie kosztów. Wyższa jakość usług. Wyższy poziom bezpieczeństwa.

  Zmniejszenie kosztów. Wyższa jakość usług. Wyższy poziom bezpieczeństwa.Zmniejszenie kosztów. Wyższa jakość usług. Wyższy poziom bezpieczeństwa.

  Dzięki inteligentnej analizie w oprogramowaniu IZAR możemy wydajnie regulować generowanie ciepła w zależności od zużycia, obniżając średnią temperaturę powrotu o 3°C. W ten sposób oszczędzamy 60 000 EUR rocznie – kwotę tę bezpośrednio inwestujemy w koncepcję sieci ciepłowniczej przyszłości.

  Thorkil Bartholdy Neergaard, dyrektor zarządzający Brønderslev Forsyning A/S.

  Dzięki pełnej automatyzacji odczytów z ultradźwiękowych liczników energii poprawiła się jakość obsługi, a nieprawidłowe odczyty liczników zostały wyeliminowane. Wiarygodne i poprawne rozliczenia, a także energooszczędna produkcja i dystrybucja ciepła w oparciu o inteligentną analizę danych z liczników to najważniejsze i przekonujące rezultaty.

  Na pulpicie portalu IZAR PLUS monitorowany jest rozkład temperatury dla każdego licznika w formie różnicy temperatury wyjścia i powrotu. To pozwala na szybkie wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości w działaniu oraz niewłaściwych praktyk grzewczych. Ponadto rozwiązanie umożliwia zapewnianie doradztwa gospodarstwom domowym stosującym nieoptymalne praktyki grzewcze w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów związanych z ogrzewaniem. Funkcja inteligentnej analizy w portalu IZAR PLUS przynosi ogromne oszczędności zarówno dostawcy, jak i konsumentom.

  Ponadto klienci korzystają z wyższej jakości obsługi i większego bezpieczeństwa ze względu na pełną automatyzację monitorowania alarmów generowanych przez liczniki. Gospodarstwa domowe mogą nawet wybrać opcjonalną obsługę bezpośrednich powiadomień o przeciekach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, tak aby uniknąć kosztownych szkód. Firmy ubezpieczeniowe doceniają korzyści związane z bezpieczeństwem, oferując atrakcyjne zniżki składek za ubezpieczenia od przecieków klientom korzystającym z inteligentnej infrastruktury Diehl Metering.

  Wprowadzone zmiany doprowadziły do znaczącego wzrostu zadowolenia klientów.