Brønderslev – Fixed Network

Brønderslev – Fixed Network Brønderslev – Fixed Network

Fremtidens fjernvarme

Brønderslev – fremtidens fjernvarme

Holdingselskabet Brønderslev Forsyning A/S er ansvarlig for spildevandsrensning og for at levere fjernvarme og vand til indbyggerne i Brønderslev.

Som pioner inden for smart energi er Brønderslev Forsyning A/S i gang med at implementere "Fremtidens fjernvarme". Et koncept, hvor strøm og fjernvarme genereres i et selvstændigt kombineret kraft- og varmeanlæg, som er et af de mest effektive i verden, fordi det kombinerer solenergi, biomasse og varmepumper.

Forsyningsselskabet har samarbejdet med Diehl Metering om at implementere en omfattende fast netværksløsning, som muliggør energieffektiv varmeproduktion og -distribution.

 • 5.000 SHARKY-energimålere

  Den innovative fast netværksløsning muliggør fuldautomatisk dataindsamling og intelligent analyse.

 • 5 °C Temperaturfald på

  Reduktion i den gennemsnitlige returtemperatur fra 40 °C til 35 °C.

 • 100.000 € Omkostningsbesparelser på

  Betydelige omkostningsreduktioner via energieffektiv produktion og distribution af varme samt rådgivning om uhensigtsmæssig varmeadfærd.

 • Forbedring af varmenetværkets effektivitet

  Forbedring af varmenetværkets effektivitet Forbedring af varmenetværkets effektivitet

  Det var ikke muligt at kontrollere fremløbs- og returtemperaturen effektivt, fordi de installerede mekaniske målere ikke kunne registrerer data under distributionsnetværkets aktuelle temperaturbetingelser.

  Husstande med uhensigtsmæssig varmeadfærd, de såkaldte "bad coolers", bruger ikke fjernvarmeforsyningen. Det fører til lave temperaturspredninger med høje returtemperaturer og betyder ekstra omkostninger både for forbrugerne og forsyningsselskabet.

  De gamle varmemålere havde ingen integrerede kommunikationsfunktioner, så det var ikke muligt at overføre hverken forbrugsdata eller måleralarmer til forsyningsselskabet. Manglende automatisk og øjeblikkelig registrering af fejl eller afvigelser øgede risikoen for dyre bygningsskader på grund af utætheder eller rørsprængninger.

 • Et fast netværk til intelligent analyse

  Et fast netværk til intelligent analyse Et fast netværk til intelligent analyse

  Implementeringen af en innovativ fast netværksløsning med fuldautomatiske aflæsninger og lækagebeskyttelse omfattede 5.000 SHARKY 775-ultralydsenergimålere kombineret med SHARKY FS 473-ultralydsflowsensorer i returrørene. Integrerede radiomoduler sikrer fuldautomatisk overførsel af de aktuelle data.

  Som en del af processen registrerer og sammenholder de tilsluttede flowsensorer og -målere flowhastighederne i fremløbs- og returrørene og overfører dataene til permanent installerede modtagere, som derefter løbende overfører de modtagne aflæsninger til IZAR-softwaren med henblik på intelligent analyse. Hvis der registreres afvigelser, udløser energimåleren en alarm efter 90 sekunder. Ethvert problem fra et sprængt vandrør til en utæt kedel kan registreres hurtigt og pålideligt.

 • Lavere omkostninger. Bedre service. Større sikkerhed.

  Lavere omkostninger. Bedre service. Større sikkerhed. Lavere omkostninger. Bedre service. Større sikkerhed.

  Fordi IZAR-softwaren gør det muligt for os at foretage intelligente analyser, kan vi bedre tilpasse varmeproduktionen til vores kunders forbrugsmønstre og give dem besked om uhensigtsmæssige opvarmningsmønstre. Dette har gjort det muligt for os at reducere vores returtemperatur fra gennemsnitligt 40 °C til 35 °C, hvilket har resulteret i besparelser på 750.000 kr. om året på kraftvarmeværket, på grund af bedre køling af røggassen og reduceret energitab i distributionsnettet. Vi kan investere de sparede penge direkte i vores ”Fremtidens fjernvarme” koncept.

  Thorkil Bartholdy Neergaard, adm. direktør for Brønderslev Forsyning A/S.

  Fuldautomatisk aflæsning af ultralydsmålerne har forbedret selskabets kundeservice og elimineret forkerte måleraflæsninger. Pålidelig og korrekt fakturering samt energieffektiv varmeproduktion og -distribution baseret på intelligent analyse af målerdata har givet afgørende og overbevisende resultater.

  IZAR PLUS-portalens analysedashboard overvåger temperaturspredningen for hver enkelt måler som forskellen mellem fremløbs- og returtemperaturen. Det gør det hurtigt at registrere og udbedre fejl eller atypiske driftsforhold samt uhensigtsmæssig varmeadfærd blandt forsyningsselskabets husstande. Husholdninger med en uhensigtsmæssig varmeadfærd kan modtage specifik rådgivning i at undgå unødvendige varmeudgifter. IZAR PLUS-portalens intelligente analysefunktion giver derfor både leverandører og forbrugere kæmpestore besparelser.

  Kunderne får endvidere forbedret sikkerhed med fuldautomatisk overvågning af måleralarmer. Husholdningerne kan også vælge at få besked direkte via e-mail eller sms, hvis der registreres en lækagealarm, og undgå risikoen for dyre skader. Forsikringsselskaber anerkender også de sikkerhedsmæssige fordele og tilbyder attraktive rabatter på rørskadeforsikringer til kunder, som anvender Diehl Meterings intelligente infrastruktur.

  Serviceforbedringerne har samlet set ført til betydelig større kundetilfredshed.

 • En løsningsopdatering til at understøtte en ny motivationstakst

  En løsningsopdatering til at understøtte en ny motivationstakst En løsningsopdatering til at understøtte en ny motivationstakst

  Du kan læse her, hvordan Brønderslev Forsyning A/S har indført en banebrydende Motivationstakst ved hjælp af vores forbrugerapp IZAR@HOME.