Smart Leak Detection

Visste du att medelstora värmeverk i Danmark förlorar i snitt 30 m³ per dag på grund av läckor i sitt värmenät? Och att värmeverk i Tyskland förlorar i snitt 50 m³ varje dag? Läckage utgör en enorm kostnad för värmeverk i allmänhet, och det inte bara en ekonomisk kostnad utan även en miljömässig. Varje läckage är nämligen en bortkastad resurs. Om läckaget inträffar i ett rör inuti slutförbrukarens hem kan det dessutom orsaka stora skador på byggnaden/huset. Det resulterar i ännu högre kostnader och påverkar även din kundnöjdhet.

Smart Leak Detection Smart Leak Detection

Smart läckagedetektering för värmeverk

Visste du att medelstora värmeverk i Danmark förlorar i snitt 30 m³ per dag på grund av läckor i sitt värmenät? Och att värmeverk i Tyskland förlorar i snitt 50 m³ varje dag? Läckage utgör en enorm kostnad för värmeverk i allmänhet, och det inte bara en ekonomisk kostnad utan även en miljömässig. Varje läckage är nämligen en bortkastad resurs. Om läckaget inträffar i ett rör inuti slutförbrukarens hem kan det dessutom orsaka stora skador på byggnaden/huset. Det resulterar i ännu högre kostnader och påverkar även din kundnöjdhet.

Hur kan du begränsa kostnaderna för läckage? Hur kan du se till att du ingriper tillräckligt snabbt för att undvika större skador? Vad kan du göra för att minska risken för läckage i ditt nätverk? Och hur kan du uppnå allt detta samtidigt som du erbjuder dina kunder nya tjänster och mervärde?

SMART LÄCKAGEDETEKTERING FÖR VÄRMEVERK

Nyckeln till en effektiv läckagehantering är snabb information och omedelbart agerande, och det är precis vad smart läckagedetektering erbjuder. Den här kraftfulla lösningen är en del av Diehl Meterings Energy Network Analytics, ett system som gör värmenätet mer intelligent.

För att kunna använda smart läckagedetektering behöver du ett fast nätverk. I kombination med SHARKY värmemätare kan då dataläsningen automatiseras.

SNABBA REAKTIONER

Genom att övervaka flödeshastigheter i tillopp och returledningarna kan du med hjälp av smart läckagedetektering upptäcka en läcka i ett mycket tidigt skede. Varje avvikelse från det fördefinierade flödeshastighetsintervallet utlöser omedelbart ett larm. Inom 90 sekunder efter att en avvikelse har inträffat skickar SHARKY värmemätaren ett varningsmeddelande med exakt information om var problemet finns och dess allvarlighetsgrad. Problemet visas i den central datahanteringsprogramvaran IZAR@NET 2 (lokal installation) eller i IZAR PLUS PORTAL (Web lösning) om du har valt programvara som en tjänst.

Du kan också följa flödeshastigheterna i olika delar av ditt nätverk via IZAR@NET 2, vars lättförståeliga grafik och tydliga analyser uppdateras regelbundet. Det innebär att du kan upptäcka mindre uppenbara typer av läckage, till exempel ett droppande element, i slutkundens hem.

MINSKA KOSTNADERNA, ÖKA KUNDNÖJDHETEN

Med smart läckagedetektering blir alla processer i ditt nätverk mer effektiva, vilket bidrar till att sänka driftskostnaderna. Hela vägen från värmeanläggningen till distributionen i enskilda bostäder har du en tydlig översikt över flöden. Du får också varningar som gör det möjligt att åtgärda eventuella problem innan kostsamma skador har hunnit uppstå. Att reducera värmeförlust från läckage påverkar inte bara ditt slutresultat positivt utan gör också ditt företag mer hållbart.

Lösningen innebär också en möjlighet att skapa nya tjänster för dina kunder. Smart läckagedetektering kan anpassas för att skicka ut larm om läckage direkt till slutkunden, vilket bidrar till att öka kundnöjdheten och minskar samtidigt risken för strukturella skador. I vissa länder erbjuds kunder som har tillgång till smarta mätarinfrastrukturer rabatt på försäkringar mot brustna ledningar. Det kommer att göra dig ännu mer populär bland dina kunder.

More information

Contact us for a personalised analysis of your needs and how Smart Leak Detection can help increase your network efficiency.

Kundärenden

  • Brønderslev

    Brønderslev Brønderslev

    Som en pionjär inom smart energi implementerar Brønderslev Forsyning A/S konceptet ”Framtidens fjärrvärme”: elkraft och fjärrvärme alstras i ett eget kraftvärmeverk, en kombinerad elkrafts- och fjärrvärmeenhet, som är en av de mest effektiva anläggningarna i världen tack vare kombinationen av solenergi, biomassa och värmepumpar.

    Läs mer