Manila – Drive-By

Manila – Drive-By Manila – Drive-By

En modern, kostnadseffektiv AMR-lösning för en växande metropol

En modern, kostnadseffektiv AMR-lösning för en växande metropol

När det blev alltmer problematiskt att manuellt läsa av mer än 1,2 miljoner vattenmätare i Manila, beslutade den lokala vattenleverantören, Maynilad, att installera ett tillförlitligt AMR-system. Tack vare Diehl Meterings förbikörningslösning kunde företaget sänka sina förluster av odebiterat vatten före mätarna från 61 % till 29 %.

 • 1,2 Milioner Vattenmätare

  Fram till 2015 lästes alla vattenmätare i Manila av manuellt.

 • >50% Mindre förluster före mätarna

  Den stora volymen odebiterat vatten minskade med mer än hälften mellan 2007 och 2017.

 • -90% Kostnadsminiskning

  Företaget hade uppnått en tiofaldig minskning av de ursprungliga kostnaderna för manuell avläsning.

 • Att läsa av mätare manuellt under mycket krävande förhållanden

  Att läsa av mätare manuellt under mycket krävande förhållanden Att läsa av mätare manuellt under mycket krävande förhållanden

  Fram till 2015 lästes mer än 1,2 miljoner vattenmätare av manuellt i Manila. Förutom problemen med att hitta de enskilda mätarna, fanns andra svårigheter, bl.a. ständigt ökande trafikstockningar och även ösregn och översvämningar under monsuntiden. Bara 300 avläsningar per dag drev den manuella avläsningen till sin gräns.

  Maynilad hade ett desperat behov av en lösning med tillförlitlig och automatisk mätaravläsning som skulle fungera effektivt oberoende av den ”mänskliga” faktorn – även med tanke på att bekämpa manipulering och felskrivning när handskrivna avläsningar skulle registreras.

 • Exakt dataöverföring och -hantering

  Exakt dataöverföring och -hantering Exakt dataöverföring och -hantering

  En smart förbikörningslösning från Diehl infördes i 17 städer i storstadsregionen Manila för att bygga upp ett kostnadseffektivt system och göra datakommunikationen snabb och tillförlitlig.

  Systemet är mycket enkelt: Mobila radiomottagare samlar in signalerna som sänds ut av vattenmätarna med en överföringsfrekvens på 8 sekunder. Data som samlas in av systemet skickas via en FTP-server på ett 3G- eller 4G-nät till Maynilads redovisningssystem, där de sparas och bearbetas.

  En offentlig kampanj i form av tv-program och turnerande inspelningar genomfördes för att skapa publicitet och informera om det första förbikörningsnätverket på Filippinerna. Maynilad skickade även brev till konsumenterna för att berätta hur tekniken fungerar och informera dem om fördelarna – särskilt vad beträffar korrekt fakturering.

 • Avsevärt minskade utgifter och förluster

  Avsevärt minskade utgifter och förluster Avsevärt minskade utgifter och förluster

  Tidigare behövde våra medarbetare tre dagar för att läsa av 900 mätare utan någon garanti för att avläsningen blev korrekt. Nu kan vi läsa av samma antal vattenmätare på några minuter – med garanterat felfria data.

  Jhonegil C. Ascan, mätchef, Maynilad Waterr

  Nu när lösningen har implementerats framgångsrikt, kan Maynilad dra fördel av avsevärt snabbare och enklare tillgång till förbrukningsdata, med garanterat exakta data för faktureringsprocessen. Det breda sortimentet av varningsmeddelanden som kan utfärdas efter varje avläsningscykel möjliggör att läckor eller potential för vattenbesparingar kan identifieras. Problem med vattenledningsnätet visas i en detaljerad visualisering, vilket innebär att Maynilad kan förbättra sin kundservice avsevärt.

  Besparingarna är avsevärda: Medan utgifterna för att manuellt läsa av 20 000 mätare var $1 230, har kostnaderna minska till $128 tack vare den nya förbikörningslösningen från Diehl Metering. De höga förlusterna av odebiterat vatten före mätarna (61 %) har minskats med mer än hälften.