Manila - Drive-by

Manila - Drive-by Manila - Drive-by

Een moderne, kosteneffectieve AMR-oplossing voor een groeiende metropool

Een moderne, kosteneffectieve AMR-oplossing voor een groeiende metropool

Omdat het handmatig opnemen van de gegevens van meer dan 1,2 miljoen watermeters in Manilla steeds problematischer werd, besloot de plaatselijke waterleverancier Maynilad om een betrouwbaar AMR-systeem te installeren. Dankzij de drive-by oplossing van Diehl Metering slaagde het bedrijf erin de NRW-verliezen te verminderen van 61% tot 29%.

  • 1,2 miljoen watermeters

    Tot 2015 moesten alle watermeters in Manila handmatig worden uitgelezen.

  • >50% minder NRW

    De grote hoeveelheid Non-Revenue Water is tussen 2007 en 2017 met meer dan de helft gedaald.

  • -90% kostenbesparing

    De oorspronkelijke kosten van het handmatig uitlezen zijn tot een tiende teruggebracht.

  • Handmatige uitlezing onder de meest uitdagende omstandigheden

    Handmatige uitlezing onder de meest uitdagende omstandigheden Handmatige uitlezing onder de meest uitdagende omstandigheden

    Tot 2015 werden de meer dan 1,2 miljoen watermeters in Manilla handmatig uitgelezen. De moeilijkheden bij het lokaliseren van individuele meters werden nog verergerd door toenemende verkeersopstoppingen en zware regens en overstromingen tijdens de moesson. Met slechts 300 metingen per dag had de handmatige methode haar grenzen bereikt.

    Maynilad had dus dringend behoefte aan een betrouwbare oplossing voor automatische meteruitlezing die niet afhankelijk is van de "menselijke" factor, ook om pogingen tot fraude en transcriptiefouten bij het registreren van handgeschreven rapporten te voorkomen.

  • Gegevens nauwkeurig overdragen en beheren

    Gegevens nauwkeurig overdragen en beheren Gegevens nauwkeurig overdragen en beheren

    Met het oog op kostenefficiëntie en een snelle en betrouwbare gegevenscommunicatie werd een intelligente drive-by oplossing van Diehl Metering geïmplementeerd voor 17 steden in de grootstedelijke regio Manilla.

    De architectuur is zeer eenvoudig: draadloze, mobiele radio-ontvangers vangen de door de watermeters uitgezonden signalen op met een zendfrequentie van 8 seconden. De verzamelde gegevens worden door een FTP-server via een 3G- of 4G-netwerk doorgestuurd naar het factureringssysteem van Maynilad, waar ze worden opgeslagen en beheerd.

    Om tegemoet te komen aan de vraag naar informatie over het eerste drive-by AMR-netwerk van de Filipijnen werd een publiekscampagne gevoerd met TV-uitzendingen en roadshows. Bovendien heeft Maynilad de consumenten per brief geïnformeerd over de functionaliteit en de voordelen van de technologie, vooral met betrekking tot een accurate facturering.

  • Aanzienlijk lagere kosten en verliezen

    Aanzienlijk lagere kosten en verliezen Aanzienlijk lagere kosten en verliezen

    Vroeger kostte het onze medewerkers 3 dagen om 900 meters uit te lezen, zonder enige garantie dat de resultaten correct waren. Nu kan hetzelfde aantal watermeters in enkele minuten worden uitgelezen, en gegarandeerd foutloos.

    Jhonegil C. Ascan, Metering Manager, Maynilad Water

    Na de succesvolle implementatie kan Maynilad nu veel sneller en gemakkelijker toegang krijgen tot de verbruiksgegevens en de nauwkeurigheid ervan garanderen voor het factureringsproces. De vele waarschuwingen die kunnen worden afgegeven na elke uitleescyclus maken het mogelijk lekken en potentiële waterbesparingsmogelijkheden te identificeren. Problemen met het waterdistributienetwerk zijn nauwkeurig in beeld te brengen, zodat Maynilad de klantenservice aanzienlijk kan verbeteren.

    Ook de kostenbesparingen zijn aanzienlijk: bedroegen de kosten voor het handmatig uitlezen van 20.000 meters 1.230 dollar, dankzij de nieuwe Diehl Metering Drive-by oplossing zijn deze teruggebracht tot 128 dollar. Ook de hoge NRW-verliezen van 61% werden met meer dan de helft verminderd.