Manille – Drive-By

Manille – Drive-By Manille – Drive-By

Nowoczesne i niedrogie rozwiązanie AMR dla rozwijającej się metropolii

Nowoczesne i niedrogie rozwiązanie AMR dla rozwijającej się metropolii

Jako że proces manualnego odczytywania 1,2 miliona wodomierzy w Manili zaczął stwarzać coraz więcej problemów, lokalny dostawca wody, Maynilad, postanowił zainstalować niezawodny system AMR. Dzięki rozwiązaniu od Diehl Metering wykorzystującemu odczyt obwoźny (drive-by), przedsiębiorstwo zdołało zredukować straty związane z wodą nieprzynoszącą dochodu z 61% do 29%.

 • 1,2 Miliona Wodomierzy

  Do 2015 roku wszystkie wodomierze w Manili odczytywano manualnie.

 • >50% Mniej strat

  Duże objętości wody nieprzynoszącej dochodu zredukowano o ponad połowę w okresie od 2007 do 2017 roku.

 • -90% Redukji Kosztów

  Przedsiębiorstwo wodociągowe dziesięciokrotnie zmniejszyło koszty manualnego odczytu wskazań wodomierzy.

 • Manualny odczyt wskazań wodomierzy w wyjątkowo trudnych warunkach

  Manualny odczyt wskazań wodomierzy w wyjątkowo trudnych warunkach Manualny odczyt wskazań wodomierzy w wyjątkowo trudnych warunkach

  Do 2015 roku ponad 1,2 miliona wodomierzy odczytywano w Manili manualnie. Do typowych problemów z lokalizacją poszczególnych wodomierzy dochodziły utrudnienia związane z coraz gęstszym zaludnieniem oraz ulewnymi deszczami i powodziami w porze deszczowej. Kadra kontrolerska nie była w stanie odczytać więcej niż 300 wodomierzy dziennie.

  Maynilad pilnie potrzebował niezawodnych wodomierzy automatycznych pracujących skutecznie niezależnie od „czynnika ludzkiego” — również w związku ze zdarzającymi się próbami manipulacji przy wodomierzach i błędnymi odczytami w pisanych odręcznie raportach.

 • Precyzyjna transmisja i zarządzanie danymi

  Precyzyjna transmisja i zarządzanie danymi Precyzyjna transmisja i zarządzanie danymi

  Inteligentne rozwiązanie od Diehl oparte na odczycie obwoźnym wdrożono w Manili w 17 miastach na całym obszarze metropolii, tworząc niedrogi system gwarantujący szybką i niezawodną transmisję danych.

  Architektura jest bardzo prosta: mobilne odbiorniki radiowe zbierają sygnały z wodomierzy przesyłane co 8 sekund. Dane zebrane przez system trafiają poprzez serwer FTP pracujący w sieci 3G lub 4G do systemu księgowego Maynilad, gdzie są przechowywane i przetwarzane.

  Przedsiębiorstwo przeprowadziło publiczną kampanię obejmującą programy telewizyjne i pokazy w celu zwrócenia uwagi mieszkańców i poinformowania o stworzeniu pierwszej sieci z odczytem obwoźnym na Filipinach. Maynilad wystosował też do konsumentów pisma informujące o zasadzie działania technologii oraz o jej zaletach -—zwłaszcza o możliwości precyzyjnego naliczania opłat.

 • Znaczna redukcja wydatków i strat

  Znaczna redukcja wydatków i strat Znaczna redukcja wydatków i strat

  Kiedyś nasi kontrolerzy potrzebowali trzech dni na odczytanie 900 wodomierzy, bez żadnej gwarancji, że odczyty są prawidłowe. Teraz odczytujemy wskazania 900 wodomierzy w kilka minut — z gwarancją stuprocentowej prawidłowości odczytu

  Jhonegil C. Ascan,kierownik działu pomiarów zużycia, Maynilad Water

  Teraz, po udanym wdrożeniu nowego rozwiązania, Maynilad korzysta ze znacznie szybszego i łatwiejszego dostępu do informacji dotyczących zużycia wody, z gwarancją otrzymania precyzyjnych danych do procesu naliczania opłat. Po każdym cyklu odczytu system może wygenerować szereg komunikatów ostrzegawczych, które umożliwiają identyfikację wycieków lub możliwości zaoszczędzenia wody. Wszelkie problemy z siecią wodociągową są przedstawiane w formie precyzyjnej wizualizacji, dzięki czemu Maynilad może znacznie podnieść poziom obsługi klienta.

  Uzyskano też znaczne oszczędności: Koszt manualnego odczytu 20 000 liczników wynoszący 1230 dolarów zredukowano do 128 dolarów dzięki zastosowaniu nowego rozwiązania z odczytem obwoźnym dostarczonego przez Diehl Metering. Straty związane z wodą nieprzynoszącą dochodu, sięgające 61%, udało się zmniejszyć o ponad połowę.