Sociala åtgärder i hjärtat av Diehl Metering Bażanowice

På vår anläggning i Bażanowice, Polen, leder Diehl Meterings team ett antal sociala åtgärder för behövande människor. Förutom en insamling två gånger om året som organiseras av personalrådet har Bażanowice nu en nyckelroll i samordningen av vårt företags insatser för att hjälpa flyktingar från Ukraina.

Sociala åtgärder i hjärtat av Diehl Metering Bażanowice Sociala åtgärder i hjärtat av Diehl Metering Bażanowice
Diehl Metering

På vår anläggning i Bażanowice, Polen, leder Diehl Meterings team ett antal sociala åtgärder för behövande människor. Förutom en insamling två gånger om året som organiseras av personalrådet har Bażanowice nu en nyckelroll i samordningen av vårt företags insatser för att hjälpa flyktingar från Ukraina.

Var sjätte månad organiserar Diehl Metering Bażanowice ett evenemang som kallas "Kropelka" ("en droppe" på polska) för att stödja lokalbefolkningen i svåra situationer, särskilt de som har hälsoproblem eller ekonomiska problem. Medlemmarna i personalrådet identifierar en person eller familj som är i särskilt behov av välgörenhet och ekonomisk hjälp, och affischer sätts upp inne på fabriken i Bażanowice för att belysa deras utmaningar och främja kampanjen. Alla som arbetar på anläggningen uppmanas sedan att skänka pengar för att finansiera stödinsatserna - och Diehl Metering kompletterar fonden genom att bidra med ytterligare två tredjedelar av de totala donationer som görs av de anställda.

Senast hjälpte donationerna en treårig flicka som lider av flera neurologiska sjukdomar som hämmar hennes utveckling. Den tidigare "Kropelka" fokuserade på en lokal familj som hade förlorat sitt hus i en brand. Dessa små "droppar" gör en stor skillnad i människors liv, och nästa insamling kommer att hållas i juni.

Efter krigsutbrottet i Ukraina har vår anläggning i Bażanowice fått ett nytt fokus för sina sociala åtgärder. På grund av sitt geografiska läge är anläggningen särskilt nära flyktingkrisen. Omkring 2,3 miljoner ukrainare har redan flytt sitt land för att nå Polen, och flera sanatorier som ligger bara 10 kilometer från vår polska anläggning tar för närvarande emot flyktingar. Teamet i Bażanowice planerar att ge sitt stöd till de 400 barnen på sanatorierna.

Dessutom har många Diehl Metering-team runt om i världen organiserat initiativ för att stödja flyktingar genom att skicka dem paket med viktiga varor, och vårt team i Bażanowice samordnar gärna dessa åtgärder med andra platser under de kommande månaderna.