Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice

W polskim oddziale w Bażanowicach zespół Diehl Metering prowadzi szereg akcji społecznych na rzecz osób potrzebujących. Oprócz organizowanej dwa razy w roku przez Radę Pracowników zbiórki pieniędzy, Bażanowice pełnią obecnie kluczową rolę w koordynowaniu działań naszej firmy na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice
Diehl Metering

Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice

W polskim oddziale w Bażanowicach zespół Diehl Metering prowadzi szereg akcji społecznych na rzecz osób potrzebujących. Oprócz organizowanej dwa razy w roku przez Radę Pracowników zbiórki pieniędzy, Bażanowice pełnią obecnie kluczową rolę w koordynowaniu działań naszej firmy na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dwa razy do roku Diehl Metering Bażanowice organizuje akcję "Kropelka", której celem jest wsparcie lokalnych mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza tych z problemami zdrowotnymi lub finansowymi. Członkowie Rady Pracowniczej wskazują osoby lub rodziny szczególnie potrzebujące pomocy charytatywnej i finansowej, a na terenie zakładu w Bażanowicach rozwieszane są plakaty informujące o ich trudnościach i promujące akcję. Następnie, każdy pracownik zakładu zostaje poproszony o przekazanie datków na sfinansowanie działań pomocowych, a Diehl Metering uzupełnia fundusz o kolejne dwie trzecie wszystkich środków przekazanych przez pracowników.

Ostatnia akcja wsparła 3-letnią dziewczynkę, która cierpi na wiele schorzeń neurologicznych utrudniających jej rozwój. Wcześniej udzielono pomocy lokalnej rodzinie, która straciła dom w wyniku pożaru. Każda "kropelka" jest bardzo pomocna. Kolejna zbiórka odbędzie się w czerwcu.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, nasz zakład w Bażanowicach znalazł kolejny cel swoich działań społecznych. Ze względu na swe położenie geograficzne, oddział znajduje się szczególnie blisko konfliktu. Około 2,3 miliona obywateli Ukrainy uciekło ze swojego kraju do Polski. Kilka sanatoriów położonych zaledwie 10 kilometrów od naszej polskiej siedziby przyjmuje obecnie uchodźców. Zespół z Bażanowic planuje udzielić wsparcia 400 dzieciom, które w nich przebywają.

Wiele zespołów Diehl Metering na całym świecie również pomaga uchodźcom wysyłając paczki z artykułami pierwszej potrzeby. Działania te są koordynowane przez zespół w Bażanowicach.