Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice

Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice
Diehl Metering

Działania społeczne w sercu działań Diehl Metering Bażanowice

W polskim oddziale w Bażanowicach zespół Diehl Metering prowadzi szereg akcji społecznych na rzecz osób potrzebujących. Oprócz organizowanej dwa razy w roku przez Radę Pracowników zbiórki pieniędzy, Bażanowice pełnią obecnie kluczową rolę w koordynowaniu działań naszej firmy na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dwa razy do roku Diehl Metering Bażanowice organizuje akcję "Kropelka", której celem jest wsparcie lokalnych mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza tych z problemami zdrowotnymi lub finansowymi. Członkowie Rady Pracowniczej wskazują osoby lub rodziny szczególnie potrzebujące pomocy charytatywnej i finansowej, a na terenie zakładu w Bażanowicach rozwieszane są plakaty informujące o ich trudnościach i promujące akcję. Następnie, każdy pracownik zakładu zostaje poproszony o przekazanie datków na sfinansowanie działań pomocowych, a Diehl Metering uzupełnia fundusz o kolejne dwie trzecie wszystkich środków przekazanych przez pracowników.

Ostatnia akcja wsparła 3-letnią dziewczynkę, która cierpi na wiele schorzeń neurologicznych utrudniających jej rozwój. Wcześniej udzielono pomocy lokalnej rodzinie, która straciła dom w wyniku pożaru. Każda "kropelka" jest bardzo pomocna. Kolejna zbiórka odbędzie się w czerwcu.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, nasz zakład w Bażanowicach znalazł kolejny cel swoich działań społecznych. Ze względu na swe położenie geograficzne, oddział znajduje się szczególnie blisko konfliktu. Około 2,3 miliona obywateli Ukrainy uciekło ze swojego kraju do Polski. Kilka sanatoriów położonych zaledwie 10 kilometrów od naszej polskiej siedziby przyjmuje obecnie uchodźców. Zespół z Bażanowic planuje udzielić wsparcia 400 dzieciom, które w nich przebywają.

Wiele zespołów Diehl Metering na całym świecie również pomaga uchodźcom wysyłając paczki z artykułami pierwszej potrzeby. Działania te są koordynowane przez zespół w Bażanowicach.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.