Earth Overshoot Day - och fjärrvärmens avgörande roll

Earth Overshoot Day markerar det datum då mänsklighetens konsumtion av naturresurser överskrider planetens förmåga att återskapa dessa resurser under det året. År 2021 infaller den dagen den 29 juli.

Earth Overshoot Day - och fjärrvärmens avgörande roll Earth Overshoot Day - och fjärrvärmens avgörande roll
Diehl Metering
Nyhetsmeddelande

Earth Overshoot Day markerar det datum då mänsklighetens konsumtion av naturresurser överskrider planetens förmåga att återskapa dessa resurser under det året. År 2021 infaller den dagen den 29 juli. Det innebär att det kommer att finnas fem månader i år då vi överkonsumerar vår planets resurser. Tillsammans måste vi arbeta för att flytta fram datumet för Earth Overshoot Day - och på Diehl Metering tror vi att fjärrvärme kan spela en viktig roll.

Energirelaterade utsläpp

I dag orsakas nästan 50 procent av världens energirelaterade växthusgasutsläpp av uppvärmning och kylning. Inom Europeiska unionen står uppvärmning och kylning dessutom för ungefär hälften av den årliga slutliga energiförbrukningen.

Detta innebär att uppvärmnings- och kylningssektorn har en stor inverkan på Earth Overshoot Day. Men den goda nyheten är att sektorn också har en betydande potential att flytta fram datumet. Om vi kan optimera vårt sätt att producera och konsumera värme och kyla kan vi minska deras negativa inverkan på planeten.

Hållbarhet genom fjärrvärme

En teknik med bevisad potential för att minska koldioxidutsläppen är fjärrvärme. Lösningen består av att värme produceras på en central plats och distribueras via en rörkrets till byggnader för rumsuppvärmning och tappvarmvatten. Nyckeln till att optimera hållbarheten inom fjärrvärme är att använda förnybara energikällor, t.ex. fasta biobränslen, geotermisk värme och spillvärme från industrin. På så sätt samlas värme in och lagras för lokal distribution i stället för att genereras av fossila bränslen. Man uppskattar att spillvärme från kraftverk och industri i Europa skulle kunna täcka hela det europeiska värmebehovet om den samlades in i fjärrvärmesystem.

I dag står fjärrvärme för cirka 10 % av Europas totala energiförbrukning för rumsuppvärmning. År 2051 skulle denna siffra realistiskt sett kunna uppgå till 50 %. Lösningen ger därför stora möjligheter att flytta fram datumet för Earth Overshoot Day.

Optimering av prestanda

Fjärrvärmens potential kan vara betydande - men den kan bara utnyttjas om den hanteras och förbrukas på ett effektivt sätt. På Diehl Metering erbjuder vi en rad lösningar för att optimera fjärrvärmenätets prestanda och hållbarhet, inklusive att ta itu med viktiga utmaningar som höga flödestemperaturer, läckor och suboptimalt uppvärmningsbeteende hos konsumenterna.

Våra SHARKY ultraljudsvärmemätare och flödessensorer mäter exakt flödeshastigheterna i fram- och returledningarna, medan vår programvara för datahantering IZAR analyserar och presenterar nätverksdata i en lättförståelig instrumentpanel. När dessa lösningar kombineras i ett fast nätverk gör de här lösningarna det möjligt för allmännyttiga företag att snabbt upptäcka och åtgärda anomalier som läckor och ineffektivitet som låg temperaturspridning. Dessutom kan försörjningsföretag använda vår smartphoneapp IZAR@HOME för att dela individuella hushållsförbrukningsdata med konsumenterna, vilket ger dem möjlighet att ändra sina vanor och ytterligare öka nätverkseffektiviteten. Förutom att spara energi och minska avfallet ger dessa lösningar betydande kostnadsbesparingar för fjärrvärmeföretagen.

Lägre temperaturer

Om man ser framåt är en av de viktigaste utvecklingarna inom fjärrvärme att sänka flödestemperaturerna i hela nätet. Om företagen kan fortsätta att leverera effektiv uppvärmning vid lägre temperaturer kommer de att ytterligare minska energispillet och öka produktionseffektiviteten baserad på förnybara energikällor.

Våra team arbetar aktivt för att hjälpa fjärrvärmeföretagen att utnyttja dessa möjligheter. På så sätt kommer vi gemensamt att ge ett viktigt bidrag till att minska vårt koldioxidavtryck och flytta fram datumet för Earth Overshoot Day.

Mer information om Diehl Meterings värmelösningar

Relaterade kundfall:

Izmir Jeotermal

Brønderslev Forsyning