Earth Overshoot Day - og fjernvarmens afgørende rolle

Earth Overshoot Day markerer den dato, hvor menneskehedens forbrug af naturressourcer overstiger planetens kapacitet til at regenerere disse ressourcer i det år. I 2021 falder den d. 29. juli.

Earth Overshoot Day - og fjernvarmens afgørende rolle Earth Overshoot Day - og fjernvarmens afgørende rolle
Diehl Metering
Nyheder

Earth Overshoot Day markerer den dato, hvor menneskehedens forbrug af naturressourcer overstiger planetens kapacitet til at regenerere disse ressourcer i det år. I 2021 falder den d. 29. juli. Det betyder, at der vil være 5 måneder i år, hvor vi overforbruger vores planets ressourcer. Sammen skal vi arbejde på at flytte datoen for Earth Overshoot Day tilbage - og på Diehl Metering mener vi, at fjernvarmen kan spille en hovedrolle.

Energirelaterede emissioner

I dag skyldes næsten 50 procent af verdens energirelaterede drivhusgasemissioner opvarmning og køling. Desuden tegner varme og køling sig inden for EU for ca. halvdelen af det årlige endelige energiforbrug.

Dette betyder, at opvarmnings- og kølesektoren har stor indflydelse på Earth Overshoot Day. Men den gode nyhed er, at sektoren også tilbyder et betydeligt potentiale til at flytte datoen tilbage. Hvis vi kan optimere den måde, vi producerer og forbruger opvarmning og køling på, kan vi reducere deres negative indvirkning på planeten.

Bæredygtighed gennem fjernvarme

En teknologi med bevist potentiale for kulstoffri energi er fjernvarme. Løsningen består i at generere varme centralt og distribuere det gennem et rørkredsløb til bygninger til rumopvarmning og varmt vand til boligen. Nøglen til optimering af bæredygtighed inden for fjernvarme er at bruge vedvarende energikilder, såsom fast biobrændstof, geotermisk varme og spildvarme fra industrien. På denne måde opsamles og lagres varme til lokal distribution snarere end at blive genereret af fossile brændstoffer. Det anslås faktisk, at spildvarme fra kraftværker og industri i Europa kunne dække hele det europæiske varmebehov, hvis det blev opsamlet i fjernvarmesystemer.

I dag repræsenterer fjernvarme ca. 10% af Europas samlede energiforbrug til rumopvarmning. I 2051 kunne dette tal realistisk set nå 50%. Løsningen giver derfor omfattende muligheder for at flytte datoen for Earth Overshoot Day tilbage.

Optimering af ydeevne

Potentialet ved fjernvarme kan være stort - men det kan kun realiseres, hvis det styres og forbruges effektivt. Hos Diehl Metering tilbyder vi en række løsninger til optimering af ydeevnen og bæredygtigheden af fjernvarmenetværk, herunder tackling af centrale udfordringer såsom høje fremløbstemperaturer, lækager og suboptimal forbrugeropvarmningsadfærd.

Vores SHARKY ultralydsvarmemålere og flow sensorer måler nøjagtigt flowet i frem- og returrørene, mens vores IZAR-datastyringssoftware analyserer og præsenterer netværksdata i et letforståeligt instrumentpanel. Når de kombineres i et fast netværk, giver disse løsninger forsyninger mulighed for hurtigt at opdage og adressere uregelmæssigheder som lækager og afvigelser, såsom spredning ved lave temperaturer. Desuden kan forsyningsselskaber bruge vores IZAR@HOME-smartphone-app til at dele individuelle husholdningsforbrugsdata med forbrugerne, hvilket giver dem mulighed for at ændre deres vaner og yderligere øge netværkseffektiviteten. Ud over at spare energi og reducere affald, giver disse løsninger betydelige omkostningsbesparelser for fjernvarmeselskaber.

Lavere temperaturer

Når man ser fremad, er en af de største udviklinger inden for fjernvarme at reducere fremløbstemperaturen i hele netværket. Hvis forsyningsselskaber fortsat kan levere effektiv opvarmning ved lavere temperaturer, reducerer de yderligere energispild og øger produktionseffektiviteten baseret på vedvarende energi.

Vores teams arbejder aktivt for at hjælpe fjernvarmeværker med at udnytte disse muligheder. Dermed vil vi sammen yde et vigtigt bidrag til at reducere vores CO2-aftryk og flytte datoen for Earth Overshoot Day tilbage.

Mere information om Diehl Meterings varmeløsning

Relaterede kunde cases:

Izmir Jeotermal

Støvring Kraftvarmeværk

Brønderslev Forsyning