Dzień Długu Ekologicznego – oraz kluczowa rola ciepłownictwa komunalnego

Dzień Długu Ekologicznego – oraz kluczowa rola ciepłownictwa komunalnego Dzień Długu Ekologicznego – oraz kluczowa rola ciepłownictwa komunalnego
Diehl Metering
Wiadomości prasowe

Dzień Długu Ekologicznego wyznacza datę, kiedy zużycie zasobów naturalnych przez ludzkość przekroczy zdolność planety do regeneracji tychże zasobów w danym roku. W 2021 roku przypada on na 29 lipca. Oznacza to, że ludzkość będzie marnotrawić dostępne dla niej zasoby przez kolejnych 5 miesięcy. Razem, wspólnymi siłami, musimy podjąć działania aby ten dzień przypadał coraz później - w Diehl Metering wierzymy, że ciepłownictwo może odegrać w tym kluczową rolę.

Emisje związane z wytwarzaniem energii

Obecnie, niemal 50% światowej emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem energii pochodzi z sektora grzewczego i chłodniczego. Ponadto, w Unii Europejskiej, ogrzewanie i chłodzenie odpowiada za około połowę rocznego zużycia energii.

Oznacza to, że sektor ciepłownictwa i chłodnictwa w dużej mierze odpowiada na to, kiedy przypada Dzień Zadłużenia Ekologicznego. Dobra wiadomość jest taka, że sektor ten posiada również znaczny potencjał, aby tę datę odsunąć w czasie. Jeśli uda nam się zoptymalizować sposób, w jaki produkujemy i zużywamy energię cieplną i chłodniczą, możemy zmniejszyć jej negatywny wpływ na naszą planetę.

Zrównoważony rozwój dzięki ogrzewaniu komunalnemu

Jedną z technologii o udowodnionym potencjale zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest ogrzewanie komunalne. Rozwiązanie to polega na wytwarzaniu ciepła w centralnej lokalizacji i rozprowadzaniu go za pomocą sieci rurociągów do budynków w celu ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. Kluczem do optymalizacji zrównoważonego rozwoju w ciepłownictwie komunalnym jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak biopaliwa stałe, energia geotermalna i ciepło odpadowe z przemysłu. W ten sposób ciepło jest gromadzone i przechowywane w celu dystrybucji lokalnej i nie jest wytwarzane z paliw kopalnych. Szacuje się, że gdyby ciepło odpadowe z elektrowni i przemysłu w Europie było gromadzone w systemach ciepłowniczych, mogłoby pokryć całe europejskie zapotrzebowanie na energię cieplną.

Obecnie ogrzewanie komunalne stanowi około 10% całkowitego zużycia energii w Europie przeznaczonej na ogrzewanie pomieszczeń. Do roku 2051 udział ten może realnie osiągnąć 50%. Rozwiązanie to oferuje zatem szerokie możliwości zmiany Dnia Długu Ekologicznego.

Optymalizacja wydajności

Potencjał ogrzewania komunalnego może być duży - ale może być wykorzystany tylko wtedy, gdy jest zarządzany i używany efektywnie. W Diehl Metering, oferujemy szereg rozwiązań w celu optymalizacji wydajności i zrównoważonego rozwoju sieci ciepłowniczych, w tym rozwiązywanie kluczowych wyzwań, takich jak wysokie temperatury zasilania, wycieki i nieoptymalne zachowania konsumentów w zakresie ogrzewania.

Nasze ultradźwiękowe ciepłomierze SHARKY i czujniki przepływu precyzyjnie mierzą natężenie przepływu w rurach zasilających i powrotnych, zaś opracowane przez nas oprogramowanie do zarządzania danymi IZAR analizuje i prezentuje dane sieciowe w postaci wyraźnej grafiki na pulpicie. W połączeniu z siecią stacjonarną, rozwiązania te umożliwiają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej szybko wykrywać i eliminować anomalie, takie jak nieszczelności i nieefektywność, np. niskie rozpiętości temperatur. Ponadto dostawcy energii mogą korzystać z naszej aplikacji IZAR@HOME na smartfony, aby udostępniać odbiorcom dane dotyczące indywidualnego zużycia energii w gospodarstwie domowym, zachęcając ich do zmiany nawyków i dalszego zwiększania wydajności sieci. Oprócz oszczędności energii i zmniejszenia ilości odpadów, rozwiązania te zapewniają znaczne oszczędności kosztów dla dostawców ciepła.

Niższe temperatury

Spoglądając w przyszłość, jednym z głównych kierunków rozwoju ciepłownictwa jest obniżenie temperatury zasilania w całej sieci. Efektywne dostarczanie ciepła przy niższych temperaturach pozwoli bardziej ograniczyć straty energii i zwiększyć wydajność jej produkcji w oparciu o źródła odnawialne.

Nasze zespoły aktywnie pracują nad tym, aby pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym w wykorzystaniu tych możliwości. W ten sposób wspólnie przyczynimy się do zmniejszenia naszego śladu węglowego i do przesunięcia Daty Długu Ekologicznego.

Dalsze informacje na temat rozwiązań Diehl Metering w zakresie ogrzewania

Historie klientów

Izmir Jeotermal

Støvring Kraftvarmeværk

Brønderslev Forsyning

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.