Dzień Długu Ekologicznego – oraz kluczowa rola ciepłownictwa komunalnego

Dzień Długu Ekologicznego wyznacza datę, kiedy zużycie zasobów naturalnych przez ludzkość przekroczy zdolność planety do regeneracji tychże zasobów w danym roku. W 2021 roku przypada on na 29 lipca.

Dzień Długu Ekologicznego – oraz kluczowa rola ciepłownictwa komunalnego Dzień Długu Ekologicznego – oraz kluczowa rola ciepłownictwa komunalnego
Diehl Metering
Wiadomości prasowe

Dzień Długu Ekologicznego wyznacza datę, kiedy zużycie zasobów naturalnych przez ludzkość przekroczy zdolność planety do regeneracji tychże zasobów w danym roku. W 2021 roku przypada on na 29 lipca. Oznacza to, że ludzkość będzie marnotrawić dostępne dla niej zasoby przez kolejnych 5 miesięcy. Razem, wspólnymi siłami, musimy podjąć działania aby ten dzień przypadał coraz później - w Diehl Metering wierzymy, że ciepłownictwo może odegrać w tym kluczową rolę.

Emisje związane z wytwarzaniem energii

Obecnie, niemal 50% światowej emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem energii pochodzi z sektora grzewczego i chłodniczego. Ponadto, w Unii Europejskiej, ogrzewanie i chłodzenie odpowiada za około połowę rocznego zużycia energii.

Oznacza to, że sektor ciepłownictwa i chłodnictwa w dużej mierze odpowiada na to, kiedy przypada Dzień Zadłużenia Ekologicznego. Dobra wiadomość jest taka, że sektor ten posiada również znaczny potencjał, aby tę datę odsunąć w czasie. Jeśli uda nam się zoptymalizować sposób, w jaki produkujemy i zużywamy energię cieplną i chłodniczą, możemy zmniejszyć jej negatywny wpływ na naszą planetę.

Zrównoważony rozwój dzięki ogrzewaniu komunalnemu

Jedną z technologii o udowodnionym potencjale zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest ogrzewanie komunalne. Rozwiązanie to polega na wytwarzaniu ciepła w centralnej lokalizacji i rozprowadzaniu go za pomocą sieci rurociągów do budynków w celu ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. Kluczem do optymalizacji zrównoważonego rozwoju w ciepłownictwie komunalnym jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak biopaliwa stałe, energia geotermalna i ciepło odpadowe z przemysłu. W ten sposób ciepło jest gromadzone i przechowywane w celu dystrybucji lokalnej i nie jest wytwarzane z paliw kopalnych. Szacuje się, że gdyby ciepło odpadowe z elektrowni i przemysłu w Europie było gromadzone w systemach ciepłowniczych, mogłoby pokryć całe europejskie zapotrzebowanie na energię cieplną.

Obecnie ogrzewanie komunalne stanowi około 10% całkowitego zużycia energii w Europie przeznaczonej na ogrzewanie pomieszczeń. Do roku 2051 udział ten może realnie osiągnąć 50%. Rozwiązanie to oferuje zatem szerokie możliwości zmiany Dnia Długu Ekologicznego.

Optymalizacja wydajności

Potencjał ogrzewania komunalnego może być duży - ale może być wykorzystany tylko wtedy, gdy jest zarządzany i używany efektywnie. W Diehl Metering, oferujemy szereg rozwiązań w celu optymalizacji wydajności i zrównoważonego rozwoju sieci ciepłowniczych, w tym rozwiązywanie kluczowych wyzwań, takich jak wysokie temperatury zasilania, wycieki i nieoptymalne zachowania konsumentów w zakresie ogrzewania.

Nasze ultradźwiękowe ciepłomierze SHARKY i czujniki przepływu precyzyjnie mierzą natężenie przepływu w rurach zasilających i powrotnych, zaś opracowane przez nas oprogramowanie do zarządzania danymi IZAR analizuje i prezentuje dane sieciowe w postaci wyraźnej grafiki na pulpicie. W połączeniu z siecią stacjonarną, rozwiązania te umożliwiają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej szybko wykrywać i eliminować anomalie, takie jak nieszczelności i nieefektywność, np. niskie rozpiętości temperatur. Ponadto dostawcy energii mogą korzystać z naszej aplikacji IZAR@HOME na smartfony, aby udostępniać odbiorcom dane dotyczące indywidualnego zużycia energii w gospodarstwie domowym, zachęcając ich do zmiany nawyków i dalszego zwiększania wydajności sieci. Oprócz oszczędności energii i zmniejszenia ilości odpadów, rozwiązania te zapewniają znaczne oszczędności kosztów dla dostawców ciepła.

Niższe temperatury

Spoglądając w przyszłość, jednym z głównych kierunków rozwoju ciepłownictwa jest obniżenie temperatury zasilania w całej sieci. Efektywne dostarczanie ciepła przy niższych temperaturach pozwoli bardziej ograniczyć straty energii i zwiększyć wydajność jej produkcji w oparciu o źródła odnawialne.

Nasze zespoły aktywnie pracują nad tym, aby pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym w wykorzystaniu tych możliwości. W ten sposób wspólnie przyczynimy się do zmniejszenia naszego śladu węglowego i do przesunięcia Daty Długu Ekologicznego.

Dalsze informacje na temat rozwiązań Diehl Metering w zakresie ogrzewania

Historie klientów

Izmir Jeotermal

Støvring Kraftvarmeværk

Brønderslev Forsyning