Lösningar uppvärmning

 • Smart Leak Detection Smart Leak Detection

  Smart Leak Detection

  Visste du att medelstora värmeverk i Danmark förlorar i snitt 30 m³ per dag på grund av läckor i sitt värmenät? Och att värmeverk i Tyskland förlorar i snitt 50 m³ varje dag? Läckage utgör en enorm kostnad för värmeverk i allmänhet, och det inte bara en ekonomisk kostnad utan även en miljömässig. Varje läckage är nämligen en bortkastad resurs. Om läckaget inträffar i ett rör inuti slutförbrukarens hem kan det dessutom orsaka stora skador på byggnaden/huset. Det resulterar i ännu högre kostnader och påverkar även din kundnöjdhet.

  Läs mer
 • Energy Network Analytics Energy Network Analytics

  Energy Network Analytics

  Är du intresserad av göra ditt värmenät mer lönsamt utan att behöva åta dig en större investering?

  Läs mer
 • Direktivet om energieffektivitet (EED) Direktivet om energieffektivitet (EED)

  Direktivet om energieffektivitet (EED)

  För att bidra till att skapa en grönare framtid ålägger EED ett antal skyldigheter för allmännyttiga företag och företag som arbetar med undermätning, bland annat att göra mätutrustning fjärravläsbar. Se till att ditt nät uppfyller kraven både nu och i framtiden.

  Läs mer
 • Automatisk mätaravläsning AMR/AMI Automatisk mätaravläsning AMR/AMI

  Automatisk mätaravläsning AMR/AMI

  Upptäck lösningen som växer med dig. Vi stöttar dig med en stark, modulär radioteknik som levererar energidata med täta mellanrum – med stabil överföring, lång räckvidd och litet underhållsbehov.

  Läs mer

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.