Tianjin Eco City – Fixed Network

Tianjin Eco City – Fixed Network Tianjin Eco City – Fixed Network

Att möta utmaningarna från den globala klimatförändringen

Att möta utmaningarna från den globala klimatförändringen

Kina-Singapore Tianjin Eco-city är ett strategiskt samarbetsprojekt mellan Kinas och Singapores regeringar. Eco-city ligger 40 km från Tianjins centrum och 150 km från Beijings centrum, i Tianjin Binhai New Area – en av de snabbast växande regionerna i Kina. Området omfattar ca 31,23 km2, och omkring 350 000 människor beräknas bo där. Projektet startade i september 2008 och är planerat att vara klart år 2023. Det är ett exempel på de båda regeringarna beslutsamhet att möta de utmaningar som den globala klimatförändringen innebär genom att stärka miljöskyddet och satsa på energibesparing.

 • IZAR ANALYSER MED PROGRAMVARAN

  Omfattande analyser tack vare programplattformen IZAR, t.ex. larmfunktioner.

 • 31,23 KM² TIANJIN BINHAI NEW AREA

  Det nya Eco-cityområdet ligger 40 km från Tianjin och 150 km från Beijing. Här bor ca 350 000 människor.

 • UPP TILL 16 ÅRS LIVSLÄNGD

  Högkvalitativa mätare som arbetar med batterier med extra lång livslängd ger snabb dataavläsning och garanterar ett pålitligt system.

 • Trådlös avläsning av mätare varje timme med hjälp av framtidssäker programvara

  Trådlös avläsning av mätare varje timme med hjälp av framtidssäker programvara Trådlös avläsning av mätare varje timme med hjälp av framtidssäker programvara

  De mätare för vatten, värmeenergi och gas som tidigare användes hade orsakat många problem. Dessutom var batteriernas livslängd – mindre än 6 år – för kort, dataavläsningen var för långsam och med de mycket stora datamängderna försenades dataöverföringen. Eftersom Eco-city-projektet bygger på idén om ett resursbevarande, miljövänligt och intelligent samhälle var ett pålitligt och stabilt avläsningssystem med många energimätare kundens grundläggande krav. Vatten-, gas- och värmemätarna ska avläsas tillsammans, via trådlös kommunikation. Dataavläsning ska vara möjlig varje timme, med liten eller ingen fördröjning mellan mätning och datauppdatering. Den programvara som används ska vara användarvänlig samt kunna byggas ut och uppgraderas för att möta framtida krav.

 • Trådlös förbindelse, ultraljud, värmemätare, induktiv radiomodul, mikro-termo-gasmätare, datautvärdering och dataanalys.

  Trådlös förbindelse, ultraljud, värmemätare, induktiv radiomodul, mikro-termo-gasmätare, datautvärdering och dataanalys. Trådlös förbindelse, ultraljud, värmemätare, induktiv radiomodul, mikro-termo-gasmätare, datautvärdering och dataanalys.

  Efter att ha analyserat kundens status och definierat kraven utformade Diehl Metering den perfekta lösningen för Tianjin-projektet: En fast nätverkslösning som inkluderar CORONA, SHARKY 773/775, AERIUS, IZAR RDC och programvaruplattformen IZAR. Mätarna skickar sina data till en central mottagare i varje byggnad som i sin tur överför de samlade data till leverantörens system. Tack vare denna lösning kan dataöverföringen ske varje timme.

 • Automatisk dataöverföring ger effektivare administration, och problem kan upptäckas och lösas omedelbart.

  Automatisk dataöverföring ger effektivare administration, och problem kan upptäckas och lösas omedelbart. Automatisk dataöverföring ger effektivare administration, och problem kan upptäckas och lösas omedelbart.

  Vi är verkligen imponerade av Diehls produktkvalitet och den trådlösa kommunikationen de installerade. Tack vare den intelligenta mättekniken som används och batteriernas långa livslängd är vi nu på den säkra sidan.

  Cui Jinying, Tianjin Jindao Electricity Project Co., Ltd.

  Diehls mätlösning ger många fördelar: Data laddas automatiskt upp till fakturerings- och prognossystemen. Energihanteringen förbättras och administrationen effektiviseras. Radiosystemet förbättrar avläsningsnoggrannheten och hjälper till att hitta och lösa eventuella mätarproblem. Historiska data kan analysera kundbeteendet och upptäcka eventuella problem som slutkunden kan ha med värme-, vatten- och gassystemen.