Varför det är viktigt att spara vatten för att hantera Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day, det datum då vi överkonsumerar planetens naturresurser, närmar sig snabbt. Det är en väckarklocka för oss alla, för om vi inte vidtar åtgärder riskerar vi att leva i en värld där viktiga resurser som vatten blir allt knappare.

Varför det är viktigt att spara vatten för att hantera Earth Overshoot Day Varför det är viktigt att spara vatten för att hantera Earth Overshoot Day
Diehl Metering
Nyhetsmeddelande

Earth Overshoot Day, det datum då vi överkonsumerar planetens naturresurser, närmar sig snabbt. Det är en väckarklocka för oss alla, för om vi inte vidtar åtgärder riskerar vi att leva i en värld där viktiga resurser som vatten blir allt knappare. Vi kan alla bidra till att spara vatten - och Diehl Metering har för avsikt att vara en del av lösningen för människor överallt.

Vatten är en central fråga för hållbar utveckling. Vi använder det i våra hem, inom jordbruket och industrin. Det är viktigt för hälsan och det sociala välbefinnandet. Och dess närvaro på vår planet garanterar ett välbalanserat ekosystem och liv i alla dess former. Men vi får aldrig glömma bort att vatten är en begränsad resurs och att den bara är förnybar så länge vi förvaltar den på rätt sätt.

På väg mot en kris

År 2021 infaller Earth Overshoot Day den 29 juli. Efter det datumet förbrukar vi naturresurser som vatten snabbare än vad planeten kan återskapa dem. Om vi inte ändrar våra vanor kommer vi att skapa vattenbrist över hela världen.

Enligt nuvarande prognoser kommer den globala efterfrågan på vatten att öka med 55 procent fram till 2050*. Om dagens konsumtionsmönster fortsätter kommer två tredjedelar av världens befolkning att leva i vattenstressade länder år 2025*. Därför måste vi agera nu.

Smart vatten

Hur kan vi avvärja denna katastrof? Genom att bli mer medvetna om hur vi använder vatten - och sedan vidta åtgärder för att förbruka mindre. Var och en av oss kan göra individuella insatser, som att duscha kortare tid eller att inte låta vattnet rinna när vi borstar tänderna. Men det finns också en större helhet när det gäller vattenförvaltning av företag och städer - och det är där Diehl Metering kommer in i bilden.

Vi utformar lösningar och tjänster för att optimera hur naturresurser förvaltas, minimera avfall och maximera hållbarheten. Våra smarta vattenmätare kan samla in realtidsdata om vattenförbrukning, flöde och temperatur. I ett fast nät skickas denna information automatiskt till vår centrala programvara för datahantering IZAR och presenteras i en lättförståelig instrumentpanel.

På så sätt får allmännyttiga företag möjlighet att snabbt upptäcka och åtgärda avvikelser som läckor och ineffektivitet i sitt nätverk och vidta åtgärder för att minska vattenspillet.

Digitalisera för att spara vatten

Digitaliseringen av vattennätverk ger många möjligheter att ytterligare förbättra hållbarheten. Genom att utforska sakernas internet kan smarta vattenmätare ansluta till en mängd enheter i hela nätverket. Denna mängd data kan tolkas med hjälp av artificiell intelligens för att förutsäga förhållanden som föregår ett rörbrott eller för att förutse konsumenternas beteende under en värmebölja.

Nätverksdigitalisering kan också hjälpa konsumenterna att bättre hantera sin vattenförbrukning. Vår smartphoneapp IZAR@HOME ger konsumenterna en inblick i hur de använder vatten och uppmuntrar dem att ändra sina vanor för att minska vattenförbrukningen.

En mångfacetterad lösning

Genom våra smarta vattenlösningar kan allmännyttiga företag, samhällen och konsumenter använda och hantera vatten mer effektivt, vilket sparar vatten och minskar avfallet. Genom att spara vatten inom den befintliga infrastrukturen minskar de behovet av att utnyttja nya vattenkällor och bygga nya anläggningar. De bidrar också till att spara energi - eftersom insamling och behandling av avloppsvatten är energiintensiva verksamheter.

På så sätt ger våra smarta vattenlösningar möjligheter på många nivåer att ta itu med de frågor som ligger bakom Earth Overshoot Day. Med hjälp av sådana verktyg kan vi kollektivt flytta tillbaka datumet för Earth Overshoot Day och säkerställa vår planets livslängd för framtida generationer.

För mer information om Diehl Meterings smarta vattenlösningar

För mer information om vår konsumentapp IZAR@HOME

Ta reda på hur Diehl Metering bidrar till en hållbar framtid