Hvorfor det er vigtigt at spare vand for at tackle Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day, den dato, hvor vi overforbruger planetens naturlige ressourcer, nærmer sig hurtigt. Det er et wake-up call for os alle, for hvis vi ikke skrider til handling, risikerer vi at leve i en verden, hvor vigtige ressourcer som vand bliver mere og mere knappe.

Hvorfor det er vigtigt at spare vand for at tackle Earth Overshoot Day Hvorfor det er vigtigt at spare vand for at tackle Earth Overshoot Day
Diehl Metering
Nyheder

Earth Overshoot Day, den dato, hvor vi overforbruger planetens naturlige ressourcer, nærmer sig hurtigt. Det er et wake-up call for os alle, for hvis vi ikke skrider til handling, risikerer vi at leve i en verden, hvor vigtige ressourcer som vand bliver mere og mere knappe. Vi kan alle bidrage til at spare vand, og Diehl Metering har til hensigt at være en del af løsningen for mennesker overalt.

Vand er kernen i bæredygtig udvikling. Vi bruger det i vores hjem, i landbruget og industrien. Det er afgørende for sundhed og social velvære. Og dets tilstedeværelse på vores planet sikrer et velafbalanceret økosystem og liv i alle dets former. Men vi bør aldrig glemme det faktum, at vand er en begrænset ressource, og det kun kan fornyes, så længe vi styrer det ordentligt.

På vej mod en krise

I 2021 falder Earth Overshoot Day d. 29. juli.. Ud over denne dato forbruger vi hurtigere naturressourcer som vand, end planeten kan regenerere. Medmindre vi ændrer vores vaner, vil vi skabe vandmangel over hele verden.

Ifølge nuværende forudsigelser forventes den globale vandefterspørgsel at stige med 55% inden 2050*. Hvis nutidens forbrugsmønstre fortsætter, vil to tredjedele af verdens befolkning bo i lande med vandmangel inden 2025*. Derfor er vi nødt til at handle nu.

Smart vand

Hvordan kan vi aflede denne katastrofe? Ved at blive mere bevidste om, hvordan vi bruger vand - og derefter tage handling og forbruge mindre. Hver af os kan gøre en individuel indsats, som f.eks. at tage kortere brusebade eller ikke lade vand løbe, når vi børster tænder. Men der er også et større billede, når det kommer til vandforvaltning fra forsyningsselskaber og byer - og det er her Diehl Metering kommer ind.

Vi designer løsninger og tjenester for at optimere den måde, hvorpå naturressourcer håndteres, minimere spild og maksimere bæredygtighed. Vores smarte vandmålere er i stand til at indsamle realtidsdata om vandforbrug, flow og temperatur. I et fast netværk, sendes disse oplysninger automatisk til vores IZAR centrale datastyringssoftware, og præsenteres i et letforståeligt panel.

På denne måde får forsyningsselskaber beføjelse til hurtigt at opdage og adressere uregelmæssigheder, såsom lækager og afvigelser i deres netværk og træffe foranstaltninger, for at reducere spildevand.

Digitaliser for at spare vand

Digitaliseringen af vandnet giver mange muligheder for yderligere at forbedre bæredygtigheden. Ved at udforske IoT, kan smarte vandmålere forbindes med en række enheder på tværs af netværket. Denne rigdom af data kan fortolkes gennem kunstig intelligens, for at forudsige forhold, der går forud for et sprængt rør eller for at forudse forbrugernes adfærd under en varmebølge.

Netværksdigitalisering kan også hjælpe forbrugere med bedre at styre deres vandforbrug. Vores IZAR@HOME-smartphone-app giver forbrugerne et indblik i, hvordan de bruger vand, og opfordrer dem til at ændre deres vaner for at reducere vandforbruget.

En multi løsning

Via vores smarte vandløsninger kan forsyningsselskaber, samfund og forbrugere bruge og håndtere vand mere effektivt, spare vand og reducere spild. Ved at spare vand i den eksisterende infrastruktur reducerer de behovet for at tappe nye vandkilder og bygge nye anlæg. De hjælper også med at spare energi, fordi indsamling og behandling af spildevand er energiintensive aktiviteter.

På denne måde giver vores smarte vandløsninger muligheder på mange niveauer, til at løse problemerne bag Earth Overshoot Day. Gennem sådanne værktøjer, kan vi samlet flytte datoen for Earth Overshoot Day, og sikre vores planets levetid for fremtidige generationer.

For mere information om Diehl Meterings Smart Water Solutions

For mere information om vores forbruger app IZAR@HOME

Find ud af, hvordan Diehl Metering styrker en bæredygtig fremtid

* kilde: FN rapport 2015