Bæredygtighed

Bæredygtighed Bæredygtighed

Vi tager ansvar for mennesker og for miljøet.

Vi står over for store udfordringer i form af klimaforandring, globalisering og digitalisering, som tvinger os til at gentænke alle aspekter af vores tilværelse. Det gælder ikke kun for vores behandling af naturen og vores sociale samspil, men også for alle vores virksomhedsinitiativer. Vi tager udfordringen op og fokuserer på at beskytte menneskerettigheder og trivsel og skabe partnerskaber. Vi er i denne sammenhæng allerede særligt opmærksom på vores etiske adfærd og på at overholde Diehl-koncernens compliance-retningslinjer. Diehl Metering præsenterede sit første ECO Design-koncept for udvikling af bæredygtige produkter for mere end ti år siden tilbage i 2005.

Vi er i dag leverandør af intelligente løsninger til bæredygtigt vand- og energiforbrug. Vores intelligente målerteknologi hjælper kunderne med at sikre miljøvenlige forbrugsmønstre og beskytte værdifulde ressourcer. Til fordel både for kunderne, slutbrugerne og miljøet. Vi anerkender vores samfundsansvar. Vi har derfor afstemt vores CSR-indsats i forhold til centrale elementer i ISO 26000-standarden. Du kan lære os bedre at kende ved at læse afsnittene om vores engagement!

 

Bæredygtighed Bæredygtighed
 • Hos Diehl Metering mener vi, at uddannelse og kultur er grundlaget for ethvert lokalsamfunds socioøkonomiske udvikling og identitet. Vi lægger derfor stor vægt på tiltag, som er rettet mod unge. Vi samarbejder med både erhvervsskoler, folkeskoler og gymnasier om forskellige initiativer, som skal forbedre elevernes kendskab til det franske erhvervsliv.

  Samarbejde med skoler i frankrig
 • Det er blevet strategisk vigtigt for os alle at bekæmpe klimaforandringer, kontrollere energiforbruget og udlede færre drivhusgasser. Diehl Metering i Frankrig har siden 2007 implementeret forskellige sociale, økonomiske og miljømæssige tiltag for at reducere virksomhedens drivhusgasudledninger (med bl.a. ECO Design, større medarbejderbevidsthed, ISO 14001-certificering og energivurderinger).

  Reduceret drivhusgasudledning
 • 1001fontaines er en NGO, der blev grundlagt i 2004 som et samarbejde mellem medstifter og Executive Director Jaquenoud og Local Manager Chay Lo. Sidstnævnte var på daværende tidspunkt en almindelig ung cambodjansk mand, som var bekymret over leveforholdene for hans familie, venner og den øvrige landsby.

  Rent drikkevand til alle
 • Vi lever i en tid, hvor brugen af nye trådløse teknologier er i konstant udvikling. Vi udsættes alle sammen i stigende grad for elektromagnetiske bølger fra teknisk og fagligt udstyr og forskellige genstande, vi omgiver os med i hverdagen. Diehl Metering har som designer og producent af målere og automatiske systemer til måleraflæsning sat sig for at undersøge og kontrollere eksponeringsniveauerne for virksomhedens IZAR Radio i det miljø, hvor den bruges.

  IZAR radio i dens naturlige miljø