Jak oszczędzanie wody może nam pomóc opóźnić Dzień Długu Ekologicznego

Dzień Długu Ekologicznego, tj. data, kiedy wykorzystanie zasobów planety przekroczy możliwości ich regeneracji w danym roku, zbliża się szybkimi krokami.

Jak oszczędzanie wody może nam pomóc opóźnić Dzień Długu Ekologicznego Jak oszczędzanie wody może nam pomóc opóźnić Dzień Długu Ekologicznego
Diehl Metering
Wiadomości prasowe

Dzień Długu Ekologicznego, tj. data, kiedy wykorzystanie zasobów planety przekroczy możliwości ich regeneracji w danym roku, zbliża się szybkimi krokami. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich, ponieważ jeśli nie podejmiemy działań, ryzykujemy życie w świecie, w którym podstawowe zasoby, takie jak woda, staną się zasobem deficytowym. Każdy z nas może pomóc oszczędzać wodę, zaś Diehl Metering chce być częścią tego rozwiązania.

Woda leży u podstaw zrównoważonego rozwoju. Używamy jej w naszych domach, w rolnictwie i przemyśle. Jest niezbędna dla zdrowia i dobrobytu społecznego. A jej obecność na naszej planecie gwarantuje równowagę ekosystemu i umożliwia rozwój życia we wszystkich jego formach. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że woda jest zasobem ograniczonym i jest odnawialna tylko wtedy, gdy odpowiednio nią gospodarujemy.

Zmierzamy do kryzysu

W 2021 roku Dzień Długu Ekologicznego przypada na 29 lipca. Po tej dacie będziemy zużywać zasoby naturalne, takie jak woda, szybciej niż planeta jest w stanie je zregenerować. Jeśli nie zmienimy naszych nawyków, doprowadzimy do niedoborów wody na całym świecie.

Według obecnych prognoz, globalne zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 55% do 2050 roku*. Jeśli dzisiejsze wzorce konsumpcji się utrzymają, do 2025 roku dwie trzecie ludności świata będzie zmagać się z niedoborem wody*. Dlatego właśnie musimy działać już dziś.

Inteligentne gospodarowanie wodą

Jak możemy zapobiec tej katastrofie? Stając się bardziej świadomymi tego, w jaki sposób korzystamy z wody - a następnie podejmując działania, aby zużywać jej mniej np. przez branie krótszych pryszniców czy zakręcanie wody podczas mycia zębów. Istnieją również bardziej kompleksowe działania, które można podjąć w kwestii gospodarowania wodą przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i miasta - i tu z pomocą przychodzi Diehl Metering.

Projektujemy rozwiązania i usługi w celu zoptymalizowania sposobu zarządzania zasobami naturalnymi, ograniczenia strat i wzmocnienia zrównoważonego rozwoju. Nasze inteligentne wodomierze potrafią w czasie rzeczywistym zbierać dane o zużyciu wody, przepływie i temperaturze. W sieci stacjonarnej, informacje te są automatycznie przesyłane do opracowanego przez nas programu do zarządzania danymi IZAR i są prezentowane na specjalnym pulpicie w łatwym do odczytania formacie.

W ten sposób przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą szybko wykrywać i eliminować anomalie, takie jak wycieki i nieefektywność sieci i podjąć działania mające na celu ograniczenie strat wody.

Cyfryzacja w celu oszczędzania wody

Cyfryzacja sieci wodociągowych stwarza wiele możliwości dalszej poprawy zrównoważonego rozwoju. Dzięki wykorzystaniu Internetu Rzeczy, inteligentne wodomierze mogą łączyć się z wieloma urządzeniami w całej sieci. Uzyskane w ten sposób bogactwo danych może być analizowane przez sztuczną inteligencję, aby np. przewidzieć warunki poprzedzające pęknięcie rury lub zachowania konsumentów w czasie upałów.

Cyfryzacja sieci może również pomóc konsumentom lepiej zarządzać zużyciem wody. Nasza aplikacja na smartfony IZAR@HOME oferuje konsumentom podgląd historii zużycia wody i zachęca ich do zmiany nawyków.

Rozwiązanie wieloaspektowe

Nasze inteligentne rozwiązania umożliwiają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, społecznościom i konsumentom bardziej efektywne gospodarowanie wodą, co wpływa na zmniejszenie jej zużycia i ograniczenie strat. Oszczędzając wodę w ramach istniejącej infrastruktury, ograniczają potrzebę szukania i budowy nowych ujęć. Pomagają tym samym również oszczędzać energię - gdyż późniejsze odprowadzanie i oczyszczanie ścieków to działania energochłonne.

W ten sposób nasze inteligentne rozwiązania pozwalają stawić czoła problemom związanym z Dniem Długu Ekologicznego. Dzięki nim możemy wspólnie przyczynić się do odsunięcia tego dnia w czasie i zapewnić zrównoważony rozwój naszej planety dla przyszłych pokoleń.

* źrodło: raport ONZ z 2015 r.