Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój

Bierzemy odpowiedzialność za ludzi i za środowisko.

Stoimy przed wielkimi wyzwaniami: zmiany klimatyczne, globalizacja i digitalizacja wymuszają ponowne zastanowienie się nad różnymi sferami życia. Dotyczy to naszych relacji z naturą oraz podejścia do innych ludzi, ale również naszych działań jako przedsiębiorców. Podejmujemy wyzwania, walczymy o prawa człowieka, dbamy o ludzi i budujemy relacje partnerskie. W tym kontekście zawsze postępujemy etycznie dzięki ścisłemu przestrzeganiu Kodeksu zgodności z polityką korporacyjną Diehl.

Ponad dziesięć lat temu, w 2005 roku, Diehl Metering przedstawił pierwszą koncepcję ECO Design, promującą rozwój produktów do racjonalnej gospodarki zasobami. Obecnie dostarczamy inteligentne rozwiązania umożliwiające odpowiedzialne gospodarowanie wodą i energią. Nasze inteligentne technologie pomiarowe pozwalają naszym klientom tworzyć przyjazne dla środowiska plany zużycia, co przyczynia się do oszczędzania cennych zasobów. Oznacza to korzyści dla naszych klientów, użytkowników końcowych i dla środowiska. Przyjmujemy odpowiedzialność społeczną. Dlatego odpowiedzialność społeczną naszego przedsiębiorstwa definiujemy zgodnie z głównymi wytycznymi normy ISO 26000. Poznasz nas lepiej, gdy aktywujesz poszczególne obszary naszego zaangażowania!

 

Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój
 • Diehl Metering wierzy, że edukacja i kultura stanowią podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego i pozwalają budować tożsamość społeczności. Dlatego przykładamy dużą wagę do działań skierowanych do młodych ludzi. Na długo przed nawiązaniem współpracy ze szkołami zawodowymi wzmacniamy więzi ze szkołami ponadpodstawowymi poprzez działania mające zwiększać świadomość dostępnych możliwości zawodowych.

  Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi
 • Walka ze zmianami klimatycznymi i kontrola zużycia energii oraz pomiar i redukcja emisji gazów cieplarnianych stały się strategicznym priorytetem w imię wyższych celów. Od 2007 roku Diehl Metering wdraża we Francji określoną liczbę działań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (eko-projektowanie, zwiększanie świadomości kadry, certyfikaty ISO 14001, ekspertyzy energetyczne i dużo więcej).

  Redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • 1001fontaines to organizacja pozarządowa powstała w 2004 roku po spotkaniu François Jaquenoud'a, współzałożyciela i dyrektora generalnego oraz Chay Lo, lokalnego menedżera, a wtedy jeszcze młodego mieszkańca Kambodży niemogącego pogodzić się z warunkami życiowymi swojej rodziny, znajomych i wsi.

  Woda pitna dla wszystkich
 • W społeczeństwie, które cechuje ciągły postęp techniczny, bezustannie rozwijane są nowe technologie bezprzewodowe. Użytkownicy technologii, od sprzętu technicznego i profesjonalnego po przedmioty codziennego użytku, oraz ogół społeczeństwa mają coraz większy kontakt z falami elektromagnetycznymi. Dlatego Diehl Metering, jako projektant i producent liczników oraz automatycznych systemów odczytu ich wskazań, bada i kontroluje poziom emisji fal radiowych przez system komunikacji radiowej IZAR radio w środowisku, w którym system ten pracuje.

  IZAR radio w środowisku