Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwójZrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest częścią naszego DNA

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się koniecznością dla firm na całym świecie – ale w Diehl Metering od dawna jest to nasz priorytet. Od samego początku dostarczaliśmy rozwiązania, które pomagają ludziom efektywniej wykorzystywać zasoby naturalne naszej planety, co jest jednym z fundamentów zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj rozszerzyliśmy nasze zobowiązania, aby objąć każdy aspekt w tym odpowiedzialny biznes, wzrost gospodarczy w odniesieniu do środowiska i dobrostanu społecznego.

Przede wszystkim uważamy, że naszym obowiązkiem jest nie tylko zachowywać się w sposób zrównoważony, ale także wzmacniać to samo zachowanie u innych ludzi, od naszych pracowników po naszych klientów i społeczności, którym służą.

Kierunek naszych działań

Rozpoczęta w 2020 r. nasza inicjatywa „Diehl Metering idzie na rzecz zrównoważonego rozwoju” jest naszym planem ciągłego doskonalenia naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyznacza 5 aspektów, którymi kierujemy się we wszystkich naszych działaniach: Środowisko, Klient, Akcjonariusz, Pracownik i Społeczeństwo.

Po dogłębnej analizie naszych procesów i oczekiwań rynku opracowaliśmy 7 Piorytetowych Programów:

  • PODPISANIE GLOBALNEGO KONTRAKTU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

    PODPISANIE GLOBALNEGO KONTRAKTU NARODÓW ZJEDNOCZONYCHPODPISANIE GLOBALNEGO KONTRAKTU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

    W 2021 roku podpisujemy UN Global Compact, dobrowolną inicjatywę firm na rzecz zrównoważonego świata. Ten pakt Organizacji Narodów Zjednoczonych określa 10 zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji, dając nam ramy do bardziej odpowiedzialnego prowadzenia działalności. W ramach naszego zaangażowania w RAMACH Globalnego Kontraktu  w 2022 roku opublikujemy coroczny raport „Communication on Progress”.

    Oprócz tego, że jest dla nas szansą na podzielenie się naszymi działaniami na rzecz budowania bardziej zrównoważonej przyszłości, raport jest ważnym narzędziem do oceny naszych postępów i dalszego wyznaczania nowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  • Empower a sustainable future