Hållbarhet

Hållbarhet Hållbarhet

Vi tar ansvar – för människor och miljö.

Vi står inför stora utmaningar: Klimatförändringar, globalisering och digitalisering kräver nytänkande inom alla livets områden. Det gäller vår interaktion med naturen, vår sociala samexistens – och naturligtvis även våra företagsaffärer. Vi accepterar utmaningarna, står upp för mänskliga rättigheter, fokuserar på människor och bygger upp partnerskap. I detta sammanhang är vi alltid noggranna med vårt etiska förhållningssätt genom att strikt hålla oss till Diehls företagsriktlinjer (Corporate Compliance Guidelines).

År 2005, för mer än ett decennium sedan, presenterade Diehl Metering sitt första ekodesignkoncept för utveckling av hållbara produkter. Idag tillhandahåller vi smarta lösningar för ansvarsfull användning av vatten och energi. Vår smarta mätteknik stöttar våra kunder med miljövänliga konsumtionsmönster, vilket sparar värdefulla resurser. Det är en fördel för våra kunder, konsumenterna – och miljön. Vi tar socialt ansvar. Därför samordnar vi företagets samhällsansvar (CSR) med viktiga områden i standarden ISO 26000. Lär känna oss bättre genom att läsa mer om vårt åtagande!

 

Hållbarhet Hållbarhet
 • På Diehl Metering är vi övertygade om att utbildning och kultur är grunden för socioekonomisk utveckling och att de är en del av samhällets identitet. Därför fäster företaget stor vikt vid åtgärder riktade till unga människor. Långt innan partnerskap knöts med yrkesskolor, stärktes förbindelserna med högstadie- och gymnasieskolor genom åtgärder avsedda att öka medvetenheten om yrkeslivet.

  Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor
 • Motverka klimatförändringarna och styra energianvändningen, mäta och minska växthusgasutsläppen har blivit en strategisk prioritet, för det allmänna bästa. Sedan 2007 har Diehl Metering i Frankrike genomfört ett antal sociala, ekonomiska och miljömässiga åtgärder för att minska sina växthusgasutsläpp (ekodesign, ökning av medarbetarnas medvetenhet, ISO 14001-certifiering, energiutvärdering med mera).

  Minska utsläppen av växthusgaser
 • 1001fontaines är en ideell organisation (NGO) grundad 2004 efter ett möte mellan François Jaquenoud, medgrundare och styrelseledamot, och Chay Lo, lokal chef, vid den tidpunkten en ung kambodjan som oroade sig för familjens, vännernas och byns levnadsförhållanden.

  Dricksvatten för alla
 • I ett samhälle som förändras oupphörligen, utvecklas användningen av ny trådlös teknik ständigt. Genom både teknisk och professionell utrustning och vardagliga föremål exponeras användare och allmänheten i allt större utsträckning för elektromagnetisk strålning. I detta sammanhang och som skapare och tillverkare av mätare och automatiska mätaravläsningssystem engagerar sig Diehl Metering i att undersöka och kontrollera exponeringsnivån från sin IZAR RADIO i de omgivningar där den används.

  IZAR radio och dess omgivning