Hållbarhet

HållbarhetHållbarhet

Hållbarhet är en del av vårt DNA

Under de senaste åren har hållbarhet blivit ett måste för företag överallt - men på Diehl Metering har det varit vår prioritet under lång tid. Ända sedan vår början har vi tillhandahållit lösningar för att hjälpa människor att använda planetens naturresurser mer effektivt, vilket är en av grunderna för hållbarhet. Idag har vi utökat våra åtaganden till att omfatta alla aspekter av hållbarhet, inklusive ansvarsfullt företagande, ekonomisk tillväxt med respekt för miljön och socialt välbefinnande.

Framför allt anser vi att det är vår plikt att inte bara själva agera hållbart, utan också att uppmuntra andra människor till samma beteende, från våra anställda till våra kunder och de samhällen som de agerar i.

Strukturering av våra insatser

Vårt initiativ "Diehl Metering goes for Sustainability", som lanserades 2020, är vår plan för att kontinuerligt förbättra våra insatser för hållbarhet. Det innehåller fem dimensioner som ska vägleda alla våra åtgärder: Miljö, kund, aktieägare, medarbetare och samhälle.

Efter en djupgående analys av våra processer och marknadens förväntningar har vi utvecklat 7 prioriterade program kring dessa 5 dimensioner:

  • SIGNERING AV THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

    SIGNERING AV THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACTSIGNERING AV THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

    År 2021 undertecknar vi FN:s Global Compact, ett frivilligt initiativ för företag att bidra till en hållbar värld. Denna FN-pakt fastställer 10 principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, vilket ger oss en ram för att göra affärer på ett mer ansvarsfullt sätt. Som en del av vårt engagemang för Global Compact kommer vi att publicera den årliga rapporten "Communication on Progress" år 2022.

    Förutom att vara en möjlighet för oss att dela med oss av våra åtgärder för att bygga en mer hållbar framtid är rapporten ett viktigt verktyg för att bedöma våra framsteg och fortsätta att sätta upp nya mål inom hållbarhet.

  • Empower a sustainable future